Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUFFALO

  Diecezja w Stanach Zjedn. w stanie Nowy Jork,duży ośrodek polonijny.

  1. Miasto — noszące do 1810 nazwę Nowy Amsterdam,założyli 1803 Holendrzy. Obecnie jest ono jednym z najważniejszychośrodków przemysłowych Stanów Zjednoczonych. Posiadakilka wyższych uczelni, z których najstarszą jest Universityof B...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZISŁAW KOŚCIELNY

  Parafia w dekanacie kleczewskimw diecezji włocławskiej (od 1818), powstała w XIV w. jakofundacja rycerska w archidiec. gnieźnieńskiej.

  W poł. XVII w. istniał w B. klasztor karmelitanek bosych(sprowadzonych z Lublina). W 1748 Leon Morawski, oficjałgnieźn. ufundował drewniany kościół Wniebowzięcia NMP...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUFFEER CLAUDE SJ

  ur. 25 V 1661 w Warszawie, zm.17 V 1737 w Paryżu, Pisarz i filozof.

  Do zakonu wstąpił 1679; po odbyciu studiów uczył przedmiotówhuman, w jez. kolegium Louis-le-Grand w Paryżu,a nast. teologii w Rouen; 1697 wskutek sporu z abpem J.N.Colbertem w kwestii doktryny jansenistów, przedstawionej w Difficultés...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZISZYN, łużycki Budyšin, niem. Bautzen

  Ośrodekadministracji kośc. i centrum nar.-rel. Serbołużyczan; liczy 45 000mieszk., w tym 4000 kat. Niemców i 1000 kat. Łużyczan (1973).

  W IX w. B. był jednym z ważniejszych grodów słow. plemieniaMilczan i w 2. poł. tego wieku punktem oparcia misjichrzęść, wśród tamtejszych Słowian; ok. 1000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUFFON GEORGES LOUIS

  ur. 7 IX 1707 w Montbard(Burgundia), zm. 15 IV 1788 w Paryżu, Przyrodnik, filozof,twórca antropologii fiz. (-> antropologia I).

  Studiował nauki przyr. w Paryżu; od 1739 zarządzał ogrodamii muzeum król.; wydawał Histoire naturelle générale etparticulière (I-XL1V, P 1749-1804, ostatnie 8 t. wydał B.G.E.de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /2 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDZYŃSKI, Budziński STANISŁAW

  ur. ok. 1530, zm.po 1593, Pierwszy historyk reformacji w Polsce.

  Pochodził z drobnej szlachty mazowieckiej; 1546 (lub 1545)po ukończeniu szkoły przy klasztorze franciszkanów w Krakowiezostał sekretarzem F. -> Lismanina, któremu towarzyszyłw podróżach zagr.; gdy Lismanin zerwał 1554 z katolicyzmemi pozostał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUFONIA

  (gr. bufonia bykobójstwo), Prastary rei. obrzędateński polegający na zabiciu byka, który skubnął złożonej nastole ofiarnym pszenicy lub jęczmienia; w nieco odmiennejformie znany na Kos, a wnioskując z nazwy miesiąca (bufonioń),również na Delos i Tenos.Kapłan, zw. bykobójcą (bufónos), po zadaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUEA

  Diecezja w Kamerunie Bryt. eryg. 18 IV 1950,sufr. Jaunde (do 1960 Onitshy).

  Ewangelizację terenów diecezjiB. zaczęli 1894 niem. pallotyni; po ich wydaleniu podczasI wojny świat, misję przejęli bracia Najśw. Serca Jezusowegoz Lyonu, po nich hol. misjonarze z Mili Hill; 1923 eryg. prefekturęapost., 1939...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUGA

  Diecezja w Kolumbii eryg. 31 VI 1966 jako sufr.Cali. Zajmuje 9045 km2 i liczy 670 6 0 0 mieszk., w tym 667 000katolików, 2 9 parafii, 58 księży diec. i 2 8 zak., 7 domów zak.męskich, 4 0 zakonników, 2 5 domów zak. żeńskich, 250 sióstr.

   

  AAS 58 (1966) 1125-1126; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUENAVENTURA

  Wikariat apost. w Kolumbii eryg.14 XI 1952 z wydzielonych terenów diec. Cali i prefekturyapost. Tumaco;

  zajmuje 7000 km2 i liczy 150 000 mieszk.,w tym 140 000 katolików, 8 parafii obsługiwanych przez księżyz Instytutu Misji Zagr. Yarumal, 7 księży diec. i 16 zak., 15zakonników, 49 sióstr.

   

  AAS...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /366

  praca w formacie txt

Do góry