Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUHACZKOWSKI WITOLD ks.

  ur. 1864 na Lubelszczyźnie,zm. 11 VIII 1925 w Neapolu, Działacz polonijny.

  Po studiach teol. w Rzymie przyjął 1887 święcenia kapł.,po czym wyjechał do Stanów Zjedn., gdzie został prof, w nowootwartym Pol. Seminarium Duch. w Detroit; od 1899 był jegowicerektorem;

  1903-16 rektorem; 2-krotnie (1905, 1909)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOBA

  Diecezja w pn. Tanzanii eryg. 21 VI 1960 jakosufr. Tabora. Tereny diec. należały od 1915 do misji Wiktorii--Niasy, przemianowanej 1929 na wikariat apost., od 1951 dowikariatu apost. Dolna Kagera, który 1953 został diecezją;

  diecezjaB. zajmuje 8292 km2 i liczy 550 000 mieszk., w tym 220 000katolików, 35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUICHU

  Diecezja w Demokr. Republice Wietnamu eryg.24 XI 1960 jako sufr. Hanoi (od 1924 wikariat apost. B.).

  Zajmuje 1271 km2 i liczy 950000 mieszk., w tym 165 000 katolików,117 parafii, 30 księży diec., 1 zakonnika, 3 domy zak.żeńskie, 90 sióstr.

   

  AAS 17(1925)26, 28(1936)392, 53(1961)346-347; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOFZER MANFRED

  ur. 27 III 1910 w Oldenburgu,zm. 7 XII 1955 w Berkeley (Stany Zjedn.), Niem. muzykolog.

  Od 1940 działał w Stanach Zjedn., głównie na uniw. w Berkeley,gdzie od 1946 był profesorem. Jest autorem licznych pracz historii muzyki, ze szczególnym uwzględnieniem kompozycjirei. od średniowiecza do baroku, m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUJALSKI ANTONI BONAWENTURA OFMConv

  ur. 1726na Litwie, zm. 10 VIII 1782 w Olkienikach (k. Wilna), Teolog.

  Pochodził z rodziny szlacheckiej ; kształcił się w Wilnie, a nast.w kolegium zak. w Asyżu, gdzie uzyskał doktorat z teologii;po powrocie został regensem studium wił.; 1763-66 był prowincjałemlitew. prowincji zak., a od 1772 gwardianem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWINA, rum. Bucovina

  Kraina w środk. Europiemiędzy Karpatami a środk. Dniestrem (obecnie część pn. wUkraińskiej SRR, a pd. w Rumunii).

  W starożytności mieszkały tu plemiona dackie; nast. skolonizowanaprzez Słowian. W X-XI w. B. należała do Rusi Kijowskiej,w XII-XIII w. była częścią księstwa halickiego, a odXIV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /5 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUK

  Parafia i dekanat w archidiec. poznańskiej. Lokacjamiasta nastąpiła w poł. XIII w.; od 1257 z nadania Przemyśla Iwchodził w skład beneficjum kustosza pozn.; 1303-1796 B. byłwłasnością bpów poznańskich.

  Kościół par. św. Wojciecha istniał już w XI lub XII w. ; najego miejscu 1760 wzniesiono...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUKOWO MORSKIE

  Wieś w parafii Jeżyce w dekanaciesławieńskim w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (od 1972).

  Ok. 1250 książę Pomorza Gdańskiego Świętopełk wraz z księciemszczecińskim Barnimem I nadali cystersom tereny nadmorskiew B., które stało się filią klasztoru Dargun w Meklemburgii.

  W 2. poł. XIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUGIA

  (łac. bugium), Świeca woskowa umieszczona naręcznym lichtarzu, używana w czynnościach liturg. sprawowanychprzez bpa lub na mocy prawa i przywileju przez inneuprawnione osoby — jako oznaka ich godności.

  Przyjmuje się, że b. wprowadzono do liturgii w XIV w., prawdopodobniew czasie niewoli awiniońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDUA

  (Budva w Jugosławii), Bpstwo staroż. w metropoliiDoclea w rzym. prowincji Dalmacja; bpi znani z XIIXIVw.; w XVII-XVIII w. zarządzali B. administratorzy apost.;obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt

Do góry