Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BÜLOW DIETRICH bp.

  ur. 1460 prawdopodobnie w WendischWehningen w Meklemburgii, zm. 1 X 1523 w Lubuszu.

  Studia na uniw. w Rostocku, Erfurcie i Bolonii zakończyłdoktoratem obojga praw; 1482 został kanonikiem lubuskim,1488 radcą elektora brandenburskiego Jana Cycerona; z jegoprotekcji wbrew kapitule został 1490 bpem lubuskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULSIEWICZ JÓZEF OFMObs

  Imię zak. Berard, ur.1837 w Jabłonicy (k. Jasła), zm. 20 IV 1896 w Duluth (stanMinnesota, Stany Zjedn.), kaznodzieja, działacz polonijny.

  Do zakonu wstąpił 1857, teologię studiował we Lwowie,gdzie 1860 przyjął święcenia kapł.; pracował w duszpasterstwiewe Lwowie i Zbarażu, zdobywając uznanie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULLARIUM

  Zbiór ważniejszych pap. akt normatywnych(-> bulla, -» brewe, -> apostolskie listy i in.) nie zawartychw -> Corpus iuris canonici. B. dzieli się na:

  ° ogólne — zawierająceakta dotyczące spraw całego Kościoła, a także zbioryprywatne. B. Benedykta XIV (1746), z wyjątkiem t. I, któryjest zbiorem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIĆ FRANE

  ur. 4 X 1846 we Vranijc (k. Splitu), zm.29 VII 1934 w Zagrzebiu, Archeolog i epigrafik jugosłowiański.

  Był dyr. Muzeum Archeol. w Splicie (1883-1920) oraz konserwatoremzabytków prowincji Dalmacja (1913-26). Wynikijego prac i badań wykopaliskowych, koncentrujących się główniewokół problematyki archeologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIK JAN OFMRef

  Imię zak. Stanisław, ur. 18 XII1875 w Prężynie (k. Prudnika), zm. 5 V 1933 w Jerozolimie,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1892 w Ziemi Świętej, gdzie 22 IX 1900przyjął święcenia kapł. ; pracował w różnych sanktuariach ZiemiŚwiętej, m.in. w bazylice Grobu Chrystusa; po wybuchu I wojnyświat, odwołany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIŃSKI MELCHIOR ks.

  ur. 1810 w Chmielniku (k.Buska Zdroju), zm. 22 V 1877 w Sandomierzu, Historyk Kościoła.

  Do seminarium duch. wstąpił w Sandomierzu 1832, nast.studiował w Akademii Duch. w Warszawie, którą ukończyłze stopniem kandydata teologii; święcenia kapł. przyjął 1837; po powrocie do Sandomierza wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULL GEORGE

  ur. 25 III 1634 w Wells k. Bristolu (Anglia),zm. 17 II 1710 w Saint David's (Walia), Bp anglik., teolog.

  Po studiach w Oksfordzie przyjął 1658 święcenia kapł., a nast.poświęcił się pracy duszpast., prowadząc jednocześnie badanianad starożytnością chrzęść; 1686 otrzymał w Oksfordzie doktoratz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULL JOHN

  ur. ok. 1562 prawdopodobnie w hrabstwieSomerset (zach. Anglia), zm. 12 lub 13 III 1628 w Antwerpii,Ang. kompozytor i organista, twórca muzyki -» wirginałowej.

  Jako chłopiec śpiewał w kapeli król., gdzie był uczniemWilliama Blithemana (zm. 1591); studia muz. odbywał w Oksfordziei Cambridge; od 1582 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULAWAJO

  Diecezja w Rodezji eryg. 1 I 1955 jako sufr.Salisbury. Misjonarze z Mariannhill założyli 1931 misję suiiuris w B., która 1937 została zamieniona na wikariat apost.;

  diecezja zajmuje 69 456 km2 i liczy 721 000 mieszk., w tym65 596 katolików, 24 parafie, 2 księży diec. i 44 zak., 10 domówzak. męskich, 64...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULLA

  (łac. pieczęć), Uroczyste pismo pap. w języku łac,sporządzone na pergaminie i zaopatrzone w pieczęć (stąd nazwa).

  Terminem b. oznaczano początkowo, za Rzymianami, samą pieczęć. Zwyczaj przywieszania pieczęci metalowej (zwł. ołowianej)do dokumentów pap., przejęty z Bizancjum, datuje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarazjusz Dodano /15.07.2012 Znaków /5 315

  praca w formacie txt

Do góry