Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BUONOVISI, Bonvisi FRANCESCO kard.

  ur. 16 V 1626w Lukce, zm. 25 VIII 1700 tamże, Nuncjusz pap. w Polsce.

  Uzyskał doktorat z prawa kan. na uniw. Sapienza w Rzymie;1670-72 był nuncjuszem w Kolonii; wysłany do Polski jakonuncjusz nadzwyczajny, miał za zadanie obalić traktat buczacki(Buczacz), pogodzić stronnictwa polit, oraz zachęcić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUONAIUTI ERNESTO

  ur. 24 VI 1881 w Rzymie, zm.20 TV 1946 tamże, Historyk Kościoła, modernista.

  Przed święceniami kapł., które przyjął 19 XII 1903, objąłfunkcje prof, filozofii i historii Kościoła w Kolegium RozkrzewianiaWiary; 1905-10 wydawał czasopismo „Rivista storico--critica delle scienze teologiche";

  1906 za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNYAN JOHN

  ur. 28 XI 1628 w Elstow (k. Bedfordw pd. Anglii), zm. 31 VIII 1688 w Londynie, Kaznodziejapurytaóski i pisarz.

  Z zawodu kotlarz, jako świecki kaznodzieja gminy baptystóww Bedford został skazany w okresie restauracji na 12 lat więzienia(1660-72). W działalności kazn. i piśmienniczej, w którejwystępował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNSEN CHRISTIAN KARL JOSIAS

  ur. 25 VIH 1791w Korbach (księstwo Waldeck), zm. 2 8 XI 1860 w Bonn, Dyplomata,protest, teolog.

  Po studiach teol., filoz., filolog, i prawniczych w Marburgu,Getyndze i Berlinie poświęcił się dyplomacji; 1818 został mianowanysekretarzem, a 1832 ambasadorem prus. przy StolicyApost. ;

  wraz z B.G. Niebuhrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNIN IWAN ALEKSIEJEWICZ

  ur. 2 2 X 1870 w Woroneżu,zm. 8 XI 1953 w Paryżu, Ros. poeta, prozaik i tłumacz, laureatnagrody Nobla 1933.

  Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Po ukończeniu4 klas gimnazjum podejmował różne prace (dziennikarz, bibliotekarz,urzędnik). Związał się początkowo z grupą lit. Sriedai redagowanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNIĆ JAKOV, Bonus Jacobus, de Bona

  ur. 2 3 II 1469 wDubrowniku, zm. 18 V 1534 tamże, Chorw.-łac. poeta humanist.

  Studiował we Florencji, Padwie i Bolonii; piastował wysokiegodności w Republice Dubrownickiej i utrzymywał kontaktyz dworem pap.;

  pod wpływem Wergiliusza i Seneki napisałpoemat mit. De raptu Cerberi (wyd. ok. 1490 w Rzymie)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNIA

  Diecezja we wsch. części Zairu eryg. 1 0 Xl 1959jako sufr. Kisangani.

  Zajmuje 21 500 km2 i liczy 570 000 mieszk.,w tym 300 000 katolików, 32 340 katechumenów, 54 828 protestantów,601 prawosławnych, 484 muzułmanów i 159 655 animistów,16 parafii, 670 stacji mis., 1 6 księży diec. i 5 6 zak.,7 domów zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNDACHISZ, bundaliishn, bundehesz

  (pers. pierwszestworzenie), Rel. księga wyznawców -> Zaratusztry, napisanaw IX lub X w. w języku średniopers. (pahlavi).

  Zachowana wefragmentach, zawiera przede wszystkim treść Damdałh nask,zaginionej części -» Awesty; stanowi ważne źródło informacjidotyczących kosmogonii i eschatologii ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUNBURY

  Diecezja w pd.-zach. Australii eryg. 12 XI1954 z części archidiec. Perth, której jest sufraganią.

  Zajmuje184 000 km2 i liczy 120 000 mieszk., w tym 29 000 katolików,26 parafii, 31 stacji mis., 38 księży diec. i 2 zak., 3 domy zak.męskie, 14 zakonników, 22 domy zak. żeńskie, 140 sióstr.

   

  AAS 47 (1955)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŁHAKOW MICHAIŁ AFANASJEWICZ

  ur. 15 V 1891 wKijowie, zm. 10 III 1940 w Moskwie, Pisarz, z zawodu lekarz.

  Autor opowiadań i sztuk na temat życia obyczajowego lat20-ych, twórca często sięgający po środki z dziedziny fantastykii groteski; w powieści Bielaja gwardija (1925; Biała Gwardia,Wwa 1972, 19742), przerobionej nast. na dramat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt

Do góry