Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BYCZYNA

  Parafia w dekanacie wołczyńskim w diecezjiopolskiej. Pierwsza wzmianka o B. pochodzi z 1268; lokacjamiasta nastąpiła prawdopodobnie przed 1323.

  Parafię w B. erygowano przed 1283 przy kościele św. Mikołaja;w końcu XIV w. wzniesiono kościół św. Piotra Apostoła,przejęty 1556 przez luterán, przebudowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHÓW STARY

  Parafia rzym.kat. w dekanacie Rohaczew-B. w archidiecezji mohylewskiej.Pierwsza wiadomość o B. pochodzi z 1403 i dotyczy jego przynależnoścido Księstwa Kijowskiego; w 2. poł. XVI w. B. stałsię własnością Chodkiewiczów, nast. Sapiehów; w XVII i 1.poł. XVIII w. był ważną twierdzą na szlaku wojen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHOWIEC JÓZEF WŁADYSŁAW

  ur. 1778 w Chmielnicy(k. Nowogródka), zm. 5 VII 1845 w Wilnie, Filozof, tłumaczdzieł filozoficznych.

  W 1794 ukończył Szkołę Główną w Wilnie; brał udział w powstaniukościuszkowskim; od 1796 studiował filozofię na uniw.we Frankfurcie n. Odrą, w Getyndze i Królewcu, gdzie słuchałwykładów I. Kanta i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYCHAWA

  Parafia i dekanat w diecezji lubelskiej orazdawny ośrodek kalwinistów. Wieś istniejąca na pocz. XIV w.,od 1537 miasto.

  Parafię erygowano przed 1325 przy kościele św. Piotra i Pawła; w poł. XVI w. kościół był początkowo zborem braci pol.,a nast. kalwińskim (zwrócony katolikom przed 1613);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYBLOS, Byblus

  W ST Gebal (Giblici), dziś Dżebel w Libanie,jedno z najstarszych fen. miast wybrzeża M. Śródziemnego.

  B. już w IV tysiącleciu prz.Chr. było ważnym ośrodkiemhandlowym i rei., a duże znaczenie zachowało aż do 1266, kiedyto opuścili je krzyżowcy; obecnie liczy ok. 2000 mieszkańców.

  Na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŻUMBURA

  Diecezja w Burundi eryg. 9 X 1960 jakosufr. Gitegi.

  Zajmuje 5337 km2 i liczy 711 541 mieszk., w tym482 949 katolików, 145 parafii, 49 księży diec. i 79 zak., 39 domówzak. męskich, 127 zakonników, 27 domów zak. żeńskich,231 sióstr.

   

  AAS 51 (1959) 886-889, 56(1964) 1034; AEAF 1971, 773-780; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUŻEŃSKI STANISŁAW

  zm. 5 IV 1692 we Fromborku,Historyk. Na UJ uzyskał doktorat obojga praw.

  Był sekretarzem kancelarii koronnej i prymasa W. Leszczyńskiego;dzięki jego protekcji otrzymał 1664 kanonię warmińską,1665 — gnieźn., a za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego,którego wybór popierał — kanonię krak. ;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUZEK ANDRZEJ

  ur. 3 XI 1885 w Końskiej (k. Trzyńcana Zaolziu), zm. 8 XI 1971 w Cieszynie, Duchowny ewang.,historyk, publicysta.

  Po ukończeniu 1904 pol. gimnazjum w Cieszynie studiowałprawo na Uniw. Lwowskim, a nast. (1905-08) teologię ewang.w Wiedniu oraz w Halle; 1909 został duchownym, po czym pracowałna stanowisku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUZAN, Buzanha

  Sekta buddyjska w Japonii, wyrosła zeszkoły -> shingon z grupy zw. shingi (nowa zasada).

  Oprócz głównej siedziby — klasztoru na górze Negoro —b. miała ok. 2700 świątyń i utrzymywała armię, zagrażającąniekiedy wojskom rządowym;

  po rozprawie 1584-85 z wielkorządcąToyotomi Hideyoshi, który zrównał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUXTEHUDE, Buxtehude, Buchstechude DIETRICH

  ur.1637 w Oldesloe, zm. 9 V 1707 w Lubece, Kompozytor, organista.

  Działał w Helsingborgu (1657), Helvingorze (1660), a od1668 jako organista kościoła Mariackiego w Lubece; uważanyprzez niektórych badaczy (np. G. Grove) za muzyka duń.,przez innych (np. H. Riemann) — niemieckiego.

  Twórczość B.obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Salwin0x0 Dodano /16.07.2012 Znaków /2 240

  praca w formacie txt

Do góry