Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bielskie Gorodishche (miasto Gelon)

  Położone na prawym brzegu Worskli, w jej środkowym biegu, największe pradziejowe osiedle obronne wsch. Europy liczące 4 400 ha pow. Swoją formę i strukturę zyskało w wyniku długotrwałego rozwoju od przełomu VTII/VII do końca V w. p.n.e. W jego skład wchodzą trzy mniejsze, wydzielone...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /6 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilzingsleben

  Najbliższe granic Polski stanowisko środkowoplejstoceńskiego Homo erectus, położone w Turyngii, w dolinie rzeki Wipper. Stanowisko zalega w osadach fluwialnych, przedzielonych trawertynami. Poziom znalezisk wiąże się ze środkową warstwą interglacjalnego trawertynu, datowanego metodą ura-nowo-torową...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bir el Ater

  Odkryte w 1917 r. stanowisko Oued Djebbana k, Bir el Ater na południe od Tebessy w Algierii jest stanowiskiem eponimicznym kultuiy aterskiej. Sedymenty aluwialne w zakolu Wadi zawierają bogaty poziom kulturowy z ogniskami i szczątkami fauny charakterystycznej dla sawanny. Przemysł kamienny reprezentuje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baton de commandement

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie przedmiotu złożonego z cylindrycznego trzpienia i przewierconego końca, wykonanego z poroża renifera lub jelenia. Wprowadzenie tego terminu związane było z uznaniem tych przedmiotów za rodzaj berła lub innego symbolu władzy. Ostatnio przedmioty te uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azmak

  Tell neolityczny i eneolityczny na Niz. Górnotrackiej, w okolicach Starej Zagory (Bułgaria). Powtarza się w nim sekwencja kulturowa znana z tellu Karanowo (wczesny neolit, kultury Weselinowo-Ka-lojanowiec, Marica i Gumelnita).

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baalberg

  Grupa eneolityczna należąca do kompleksu kultuiy pucharów lejkowatych (niekiedy określana w ceramice jako styl baalberski). Może częściowo wywodzić się z tradycji epiwstęgowych (m.in. grupy Gatersleben); ulegała szybkiemu rozprzestrzenieniu na obszar zachodniej i południowej grupy kultury pucharów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bacho Kiro

  Stanowisko jaskiniowe w środkowowschodniej Bułgarii k. Drianowa. Badane w latach 70. przez misję polsko-bułgarską, dostarczyło kilku warstw mustierskich (m.in. z najstarszą kością zdobioną ornamentem rytym, datowaną na ok. 46 tys. lat temu) oraz najstarszych w Europie śladów kultuiy oryniackiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baguette

  W archeologii: francuski termin na oznaczenie wydłużonego, wąskiego przedmiotu o przekroju płasko-wypukłym, wykonanego z poroża renifera. Wyroby te, sklejone płaskimi stronami, mogły być oprawami grotów oszczepów, nie ulegającymi łatwym odkształceniom, tak jak oprawy drewniane. Były często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarzyńcy (gr. Bórbaros — cudzoziemiec)

  Tym terminem Grecy określali pierwotnie obcych (nie-Gre-ków), posługujących się niezrozumiałym, chrapliwym (w ich mniemaniu) językiem. Pojęcie to oznaczało w starożytności ludy obce z punktu widzenia Greków i Rzymian, nieokrzesane, niewykształcone, często dzikie i okrutne, nie należące do kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barnenez

  Jeden z najznakomitszych megalitów w Bretanii (k. Plouezoc’h, dep. Finistere, Francja). Jest to rodzaj cairnu trapezoidalnego (nasypu kamiennego) pokrywającego 11 dolmenów z krótkim korytarzykiem. Całość mierzy 18-27x110 m i ma wys. 5 m. Pochodzi z drugiej połowy V tysiąclecia B.C. Był wtórnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt

Do góry