Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAIAZZO, Cajazzo, Caiatia

  Bpstwo w pd. Włoszech, sufr.Kapui, powstałe prawdopodobnie w IX w.

  Pierwszym hist, bpem C. był Ursus, wymieniony 967, jegonastępcą św. Stefan (978 lub 979-1023); do wybitniejszych należąFrangipani Fabio Mirto (1537-72, wprowadził uchwały SoboruTryd., był nuncjuszem w Paryżu) i Ottavio Mirto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAJAMARCA

  Diecezja w Peru, sufr. Trujillo; powstała5 IV 1908 z części diec. Chachapoyas i Trujillo. Na uwagęzasługują barokowa katedra S. Catalina z 1682, konsekrowana1782, i kościół S. Francisco, którego kaplica MB Bolesnejma portal w stylu plateresk oraz płaskorzeźby miejscowegoartysty Sebastiána...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAICÓ

  Diecezja w Brazylii (stan Rio Grande do Norte)eryg. 25 XI 1939 z części diec. Natal, której stało się sufraganią.

  Diecezja zajmuje 9372 km2 i liczy 189 060 mieszk., w tym 184 000katolików, 12 parafii, 12 księży diec. i 60 sióstr.

   

  AAS 32(1940) 141-143; J.B. Lehmann, O Brasil Católico 1947, Juiz deFora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAJÀZEIRAS

  Diecezja w Brazylii (stan Paraiba) eryg.6 II 1914 z części diec. Paraiby, której została sufraganią.

  Dużą rolę w diecezji odgrywają zgromadzenia zak. męskiei żeńskie, które kierują kilkoma szkołami i zakładami wychowawczymi.

  Diecezja zajmuje 16 008 km2 i liczy 485 000 mieszk.,w tym 460 000...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAILLOU BLANC

  (franc, biały kamyk, wg Ap 2,17),Communauté du Caillou Blanc, żeńska wspólnota rel. o ślubachwieczystych powstała dla realizowania życia monastycznegow środowisku otwartym.

  Założona 1952 w Liège z inicjatywy J. Leclercqa, I. Vranckeni F. Swyse jako związek pobożny na prawach diec. ; nie agregowanado...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAGLIERO GIOVANNI SDB kard.

  ur. 11 I 1838 w CastelnuovoDon Bosco k. Asti, zm. 28 II 1926 w Rzymie, Misjonarz,organizator życia kośc, kompozytor.

  Od 1851 należał do oratorium Jana Bosco i jego pierwszych współpracowników; studia teol. odbył w seminarium duch. wTurynie i złożył profesję zak. oraz przyjął święcenia kapł.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAESAROPOLIS

  (obecnie Sarli w Grecji), Bpstwo w rzym.prowincji Macedonia II w metropolii Filippi; wzmiankowanew IX i XI w. ; upadło prawdopodobnie w XIV w. ; od XVII w.jest bpstwem tytuł.; bpem tytularnym C. był Ludwik Górski,sufr. pomorski diecezji włocł. w Gdańsku (1781-99).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAELI MILITIA CONSONET DULCITER

  Hymn ku czciśw. Małgorzaty z Antiochii, anonimowy utwór krak. z pocz.XV w., zachowany w rękopiśmiennych i druk. brewiarzach krak. ;

  składa się z 7 strof o rymach parzystych i wewn. na wzór hymnuo męczennikach Sanctorum mentis. Treścią hymnu jest męczeństwośw. Małgorzaty. Tekst wydano w AH IV...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAETITÉ

  Diecezja w Brazylii (stan Bahia) eryg. 20 X 1913jako sufr. Säo Salvador da Bahia.

  Zajmuje 47 000 km2 i liczy500 000 mieszk., w tym 400 000 katolików, 27 parafii, 10 księżydiecezjalnych.

   

  S. Ruiz, DHGE XI 154; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAELI SONANT, NOS CANAMUS

  Hymn ku czci św.Jadwigi, utwór anonimowy znany z licznych rpsów klasztorukanoników regularnych w Żaganiu od XIV w., 6-zwrotkowy,w niektórych rpsach rozszerzony o 2 strofy. Stanowi odpowiedniksekwencji Collaudantes Christum Ďeum.

  Hymn zaczynasię od wezwania całej Polski do radości w święto swojej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyrad Dodano /17.07.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry