Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAMAURO

  Nakrycie głowy używane przez niektórychpapieży poza czynnościami liturgicznymi.

  Sporządzano je z atłasu (na lato) lub z aksamitu z gronostajowymotokiem (na zimę), w tym samym kolorze, co -> mucet ;genezę c. wiążą niektórzy z -> awinioóską niewolą papieży,gdyż dopiero papieże tego okresu (Klemens V...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMBŁAK GRIGORIJ, Camblak Grzegorz

  ur. 1362 w Tyrnowie(Bułgaria), zm. 1420 prawdopodobnie w Kijowie, Prawosł.metropolita kijowski, teolog, pisarz.

  Pochodził z zasłużonej dla kultury bułg. rodźmy, był bratankiemmetropolity kijowskiego -» Cypriana C , uczniem późniejszegopatriarchy Eutymiusza II; kształcił się w Tyrnowie, naAthos i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /4 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁUN TURYŃSKI

  Płótno (4,36 m dł. i 1,10 m szerokości)ze śladami postaci, identyfikowanej z postacią zmarłegoChrystusa, który miał być w nie owinięty i złożony w grobie,przechowywane w Turynie (stąd nazwa).

  I. AUTENTYCZNOŚĆ — Najstarsze wiadomości o c. pochodząz apokryfów I i II w.; zgodnie z tradycją przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /10 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMBRAI

  Metropolia w pn. Francji z sufr. Arras i Lille.

  Od T w. prz.Chr. było C. kolonią rzym. w Galii Belg., 445 zdobyte przez Franków, od 1677 włączone ostatecznie do Francji;1508 został zawarty sojusz między pap. Juliuszem II, ces. MaksymilianemI, królem Ludwikiem XII i królem Ferdynandem V(tzw. Liga w C.)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAM

  (mong. z tyb. c'am tańczyć), Słynne lamajskie przedstawieniai tańce pantomimiczne w maskach ( -> lamaizm).

  Organizowano je z okazji większych świąt lamajskich, niekiedytakże dla uświetnienia in. uroczystości sakr., w rozmaitychporach roku, w różnych klasztorach, zwl. większych, o dużejliczbie mnichów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMBRIDGE

  Miasto we wsch. Anglii słynne z uniwersytetuoraz licznych got. budowli sakralnych.

  I. UNIWERSYTET — Początki uniwersytetu (brak dokumentówfundacyjnych) — zwykło się wiązać z przybyciem do C. 1209grupy studentów z Oksfordu, którzy opuścili uczelnię macierzystąna skutek konfliktu z miejscowymi władzami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /9 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMACHUS

  (Kemah w pn.-wsch. Turcji), Bpstwo w rzym.prowincji Armenia III; bpstwo występujące w VII w. pod nazwąCamachus-Daranalis (region, którego C. był stolicą) w X w.podniesiono do rangi metropolii; w XIII w. nie miało sufraganii,a przy końcu XV w. prawdopodobnie już nie istniało;

  od XIV bpstwo tytuł, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOPALENIE

  (hebr. ola lub kalii, gr. holokautomalub holokautosis, łac. holocaustum ofiara całopalna), Dar ofiarnyzłożony w całości Bogu przez spalenie.

  W ST c. jest wzmiankowane po raz pierwszy w jahwistycznymopisie potopu (Rdz 8,20) i elohistycznym opowiadaniu o ofierzeAbrahama z baranka zamiast syna Izaaka (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOŚCI ZASADA

  Podporządkowanie składowychczęści ludzkiego organizmu całości bytowej człowieka (1),a osoby ludzkiej — wspólnocie (2).

  Z.c. nadaje właściwy sensposzczególnym częściom organizmu (jednostkowego i społ.)istniejącym dla dobra jego całości ; określa prawidłowość i wyznaczakierunek działaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /6 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAŁOŚĆ

  Zespół, postać, struktura (w przeciwstawieniudo części, różnorodności, bezkształtnej masy), w sensie formalnym— niesamodzielna cecha abstrakcyjna, zespół powiązanychz sobą momentów formalnych; w sensie przedmiotowym —zespolony układ elementów tworzący pełną jedność (całościzasada); jest czymś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /8 198

  praca w formacie txt

Do góry