Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAMPANHA

  Diecezja w Brazylii (stan Minas Gérais)eryg. 8 I X 1907 jako sufr. Mariana, od 1962 sufr. Pouso Alegre.

  Zajmuje 16 441 km2 i liczy 486 237 mieszk., w tym 410 000 katolików,59 parafii, 56 księży diec. i 25 zak., 39 zakonników,335 sióstr.

   

  M.C. de Lima, ECat III 456; S. Ruiz, DHGE XI 627; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMERARIUS JOACHIM

  ur. 12 IV 1500 w Bamberdze,zm. 17 IV 1574 w Lipsku, Humanista, filolog.

  Studiował filologię klasyczną w Lipsku, od 1518 przebywałw kręgu humanistów w Erfurcie, 1521 w Wittenberdze zaprzyjaźniłsię z Ph. Melanchtonem, potem także z M. Lutrem; od1526 uczył w gimnazjum w Norymberdze; 1535 został prof,uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMERINO

  Archidiecezja w środk. Włoszech, bezpośredniopodległa Stolicy Apostolskiej. Starożytne osiedle umbryjskie,od III w. prz.Chr. municypium rzym., 592 zajęte przezLongobardów, 1198 włączone do Państwa Kościelnego.

  Bpstwo w C. powstało w III w. ; z części terytorium C. utworzono1320 nowe bpstwo Macerata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMERINO PAOLO da SJ

  ur. ok. 1500 w Camerino(środk. Włochy), zm. 21 1 1560 w Goa, Misjonarz w Indiach.

  Do zakonu wstąpił 1540 jako kapłan diec; 1541 z FranciszkiemKsawerym udał się do Goa, gdzie pracował do śmierci.

  Zajmował się głównie kształceniem kleru rodzimego w Kolegiumśw. Pawła oraz chorymi, dla których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMERON JOHN

  ur. 1579 w Glasgow, zm. 1625 w Montauban(Basen Akwitański), Teolog kalwiński.

  Kształcił się w Glasgow, a 1600 udał się do Francji; uczył sięw kolegium protest, w Bergerac oraz w Sedanie; od 1604 studiowałteologię w Paryżu, Genewie i Heidelbergu; 1608 został pastoremw Bordeaux; 1618 objął katedrę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMBRIDGE PLATONISTS, platonicy z Cambridge

  GrupaXVII-wiecznych myślicieli anglik. (-> anglikański Kościół V)związanych z uniw. w Cambridge, pozostających pod wpływemfilozofii platońsko-neoplatońskiej.

  Nie była to grupa o ściśle sprecyzowanych założeniach;bardziej niż doktryna charakteryzował ją swoisty ton polem,względem współcz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /3 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMAGÜEY

  Diecezja w środk. Kubie eryg. 10 XII 1912jako sufr. Santiago de Cuba. Do zabytków sztuki sakr. w C.należy katedra z 1617.

  Diecezja zajmuje 26 346 km2 i liczy850 000 mieszk., w tym 500 000 katolików, 17 parafii, 17 księżydiec. i 5 zak., 5 zakonników, 2 siostry.

   

  AAS 5 (1913) 94; C. Morin. ECat III 419-420;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMDEN

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan New Jersey)eryg. 9 XII 1937 jako sufr. Newark.

  Powstała w wyniku podziałudiec. Trenton. Zajmuje 6967 km2 i liczy 1 029 100 mieszk.,w tym 319 984 katolików, 125 parafii, 384 księży diec. i 59 zak.,77 zakonników, 754 siostry.

   

  AAS 15 (1938) 251-253; C. Morin. ECat III 429;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CÁMARA y CASTRO TOMÁS bp.

  ur. 19 IX 1847 w Torrecillaen Cameros (prow. Logroño), zm. 17 V 1904 w Villaharta(prow. Kordowa), Historyk i działacz religijny.

  W 1862 wstąpił do augustianów-eremitów; święcenia kapł.przyjął 1870; nast. wykładał filozofię i nauki przyr. w kolegiachaugustiańskich w La Vid (prow. Burgos) i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMELAUCUM, camelaucium

  (najprawdopodobniej odłac. camelus wielbłąd), Nakrycie głowy używane przez papieżypodczas pubi, wystąpień przed wprowadzeniem mitry i tiary.

  Miało kształt stożka związanego z tyłu wstęgą; sporządzanoje zazwyczaj z tkaniny wełnianej ; wywodzi się je z nakryciagłowy mnichów wsch., tkanego z wełny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /PudensLoL Dodano /17.07.2012 Znaków /378

  praca w formacie txt

Do góry