Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bougon

  Cmentarzysko megalityczne k. Deux--Sevres, w rejonie Poitou we Francji. Złożone z 5 obiektów, które powstały podczas rozwoju atlantyckiej kultury megalitycznej. Jeszcze w połowę V tysiąclecia B.C. zbudowano na tym cmentarzysku caim (nasyp kamienny) kryjący dwa dolmeny z korytarzykiem i jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bockstein

  Kompleks jaskiń w miejs. Rammingen w Badenii-Wirtembergii (Niemcy). W dwóch jaskiniach — znaleziska środkowopaleolityczne należące do kompleksu mikockiego. Obecność specyficznych noży typu Bockstein (asymetrycznych z naturalnym tylcem, dwustronnie obrobionych) była podstawą do wyróżnienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bodrogkeresztur

  Eponimiczne cmentarzysko kultuiy eneolitycznej, która odegrała dużą rolę w Europie Srodk. Położone w dorzeczu Cisy, we wsch. części Węgrzech. Kultura ta jest znana przede wszystkim z cmentarzysk (np. Tiszavalk-Kenderfóld — ponad 50 grobów), rzadko z osad. Duża liczba wyrobów złotych i miedzianych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bohunice

  Stanowisko otwarte na przedmieściach Brna (Morawy), pochodzące z wczesnej fazy górnego paleolitu (42/40 tys. lat temu). Przemysł kamienny wskazuje na lokalne przejście —► techniki lewałuaskiej w technikę wiórową i pojawienie się narzędzi gómo-paleolitycznych. Stanowisko eponimiczne dla kultury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boomplaas

  Jaskinia w Kraju Przylądkowym (Afryka Pd.) k. Oudtshoorn, z sekwencją osadnictwa od ok. 80 do 1,7 tys. lat temu. Najwcześniejsze warstwy odpowiadają okresowi średniej epoki kamienia, późniejsze — przemysłom późnej epoki kamienia (Rob-berg, Albany i Wilton). Dopiero ok. 1 700 lat temu pojawiają się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bir Sahara

  Depresje jeziorne na Pustyni Zachodniej w Egipcie, otoczone stanowiskami dolno- i środko-wopaleolitycznymi. Najstarsze z tych stanowisk są związane z kulturą aszelską, następnie z kompleksem mustierskim w okresie strefy izotopowej 5, głównie z przemysłami z narzędziami zębatymi; szczątki bogatej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boqueirao da Pedra Furada

  Kompleks nawisów skalnych w okolicy Sao Raimundo Nonato w stanie Piaui (Brazylia). Najstarsze warstwy, datowane na 30-17 tys. lat temu, dostarczyły śladów przemysłów otoczakowych i odłupkowych, towarzyszących ogniskom otoczonym blokami skalnymi. W warstwach tych występują ślady malowania na okruchach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biskupin

  Miejscowość w Wielkopolsce w pobliżu Żnina. W 1933 r. na półwyspie Jez. Biskupińskiego odkryto drewniane konstrukcje osiedla obronnego kultury łużyckiej, związanego z tzw. grupą wschodnio-wielkopolską. Zostało ono wzniesione pod koniec VIII w. p.n.e. (wg najnowszych badań dendrochronologicz-nych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /4 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Border

  Jaskinia położona na granicy RPA i Suazi; dostarczyła długiej sekwencji osadnictwa ze środkowej epoki kamienia (MSA), z okresu od ok. 200 tys. do 50 tys. lat temu, oraz późniejszych przemysłów mikrolitycznych datowanych od ok. 35 tys. lat temu. Sekwencja środkowej epoki kamienia obejmuje głównie grupę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biache Saint Vaast

  Stanowisko otwarte środkowego paleolitu, położone w dep. Pas-de-Calais (Francja); datowane metodą TL na ok. 170 tys. lat temu.

  W stropie osadów rzecznych z początku stadium izotopowego 6 odkryto kilka poziomów kulturowych bogatych w odpadki produkcyjne, związane z wytwarzaniem odłupków i wiórów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /830

  praca w formacie txt

Do góry