Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAMPANI GIOVANNI PAOLO SJ

  ur. 1542 w Reggio Emilia,zm. 27 IV 1592 w Rzymie, Organizator placówek jez. w Polsce.

  Do zakonu wstąpił 1563 w Rzymie i odbył studia filoz.-teol.;1570-81 był mistrzem nowicjatu i rektorem kolegium w Pradzei Brnie; w Pradze założył pierwszy -> alumnat papieski oraz seminariumduch.;

  po przybyciu z nuncjuszem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMERS GIOVANNI, właśc. Giovanni Ricuzzi Velimi OFMConv

  ur. w 2. poł. XV w. w Camerino (środk. Włochy),zm. 31 VIII 1546 tamże, Teolog, humanista.

  Po wstąpieniu do zakonu wykładał filozofię scholast. na uniw.w Padwie, studiując równocześnie nauki human.; od 1499 nauniw. wiedeńskim prowadził wykłady z nauk human., filozofiii teologii (do 1528 był 8-krotnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPANIA

  (równina w Grecji na pd.-zach. od Salonik), Dawne bpstwo w metropolii Tesalonika w prow. Macedonia I.

  Bpstwo C. wymieniane jest od X w. w listach bpów bizant.pod nazwą C. lub Castrion; z epoki bizant. (do poł. X V I w.)znanych jest 2 bpów;

  z okresu panowania Turków (od 1569)zachowały się dość kompletne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMETÁ

  Prałatura niezależna, sufraganią Bělém do Paraw Brazylii eryg. 29 XI 1952.

  Zajmuje 62 000 km2 i liczy145 000 mieszk., w tym 144 546 katolików, 7 parafii, 15 księżyzak., 16 zakonników, 24 siostry.

   

  AAS 45 (1953) 259-261 ; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPANUS JOHANNES

  ur. ok. 1500 w Maaseik (k. Liège),zm. 1575 w Kleve (Westfalia), Teolog, reformator.

  Studia humanist, odbywał w Dusseldorfie, a nast. w Kolonii,skąd 1520 wydalony na skutek wystąpień przeciw stosowaniuscholast. metody w nauczaniu przeniósł się do Jülich k. Akwizgranu;1526 opowiedział się za nauką M. Lutra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPAGNA

  Bpstwo w pd. Włoszech, w prow. Salerno,eryg. 19 VI 1525 jako sufr. Satriano; od 1818 w wieczystej administracjiarchidiec. Conza, reaktywowane 30 IX 1921 jakodiecezja podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.Wybitni bpi: Cherubino Gaetano (1525-44) i Camillo Montovato(1544-59), nuncjusz apost. w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPBELL ALEXANDER

  ur. 12 LX 1788 w Ballymena(Irlandia Pn.), zm. 4 III 1866 w Bethany (stan Wirginia Zach.),Syn Thomasa, teolog, współzał. -» Disciples of Christ.

  Studiował teologię w Glasgow; 1809 podpisał ułożone przezojca zasady niezależnego Kościoła Declaration and Address;1812 został pastorem; założył i wydawał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPANA EMILIO

  ur. 2 I 1874 w Signora (pd.-wsch.Szwajcaria), zm. 14 VI 1939 w Lugano, Mariolog.

  Studia filoz. i teol. odbył w seminarium duch. w Luganooraz na Pontificia Università Urbaniana w Rzymie; po święceniachkapł. 1897, objął wykłady filozofii i teologii dogm.w Lugano, gdzie był 1927-32 rektorem seminarium, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPBELL THOMAS

  ur. 1 II 1763 w Ballymena (IrlandiaPn.), zm. 4 I 1854 w Bethany (stan Wirginia Zach.), OjciecAlexandra, pastor prezbiteriaóski, kaznodzieja, działacz unijny.

  Studiował teologię na uniw. w Glasgow; 1807 osiadł w zach.Pensylwanii; 1809 ogłosił Declaration and Address, w oparciuo które założył Christian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAMPANELLA TOMMASO OP

  ur. 5 IX 1568 w Stilo(Reggio Calabria), zm. 21 V 1639 w Paryżu, Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1583; wcześnie zainteresował się filoz.twórczością B. Telesia; pod jego wpływem napisał traktatPhilosophia sensibus demónstrala (Na 1591), w którym zwalczałchrzęść -» arystotelizm i propagował telesiański...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /7 380

  praca w formacie txt

Do góry