Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CAPSUS

  (Ain Gigba w Algierii), Bpstwo starożytne wrzym. prowincji Numidia; znanych 2 bpów donatystów z IV w.;obecnie bpstwo tytularne; bpem tytularnym C. był 1717-25sufr. lwowski J.F. Szaniawski.

   

  A. Audollent, DHGE XI 968; Z. Szostkiewicz, Katalog biskupów obrzqdkułacińskiego przedrozbiorowej Polski, SPM I 563;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPIZ

  Diecezja w Filipinach, sufr. Jaro; powstała 27 I1951 z części diec. Jaro (prowincje cywilne Capiz i Romblón)jako sufr. Cebu (do 26 VII 1951).

  Zajmuje 5739 km2 i liczy846 909 mieszk., w tym 759 644 katolików, 52 parafie, 96 księżydiec, 32 siostry.

   

  AAS 43(1951) 264-266; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPTATOR OLIM PISCIUM

  Hymn w laudesach świętaAndrzeja Apostoła (od 1971); liczy 6 rymowanych zwrotek; jegoautorem jest Piotr Damiani. Utwór sławi życie Świętego,koncentrując się na momentach zbieżnych z życiem św. Piotra(powołanie, działalność, śmierć);

  równocześnie kieruje do niego,jako rybaka ludzi, prośbę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAP - de - la - MADELELNE

  Maryjne sanktuarium narodoweKanady w pobliżu Trois-Rivières (prow. Quebec).

  C. stało się ośrodkiem maryjnego kultu w związku z słynącąłaskami statuą MB Różańcowej; zbudowaną w poł. XVII w.kaplicę przebudowano 1714 na kościół par.; w XIX w. C. stałosię głównym miejscem pątniczym Kanady;

  1909...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPECE ANTONIO SJ

  ur. 11 VIII 1606 w Neapolu, zm.25 III 1643 w Nagasaki (Japonia), Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1624; 1634 przybył do Indii; był prof,teologii w Manili, 1638-41 misjonarzem w Kambodży; 1642udał się z Antonio Rubino, Wojciechem Męcińskim, Diego diMorales i Francesco Marquesem na misje do Japonii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CANTEMUS VOCE CELEBRI

  Hymn na święto MBŚnieżnej, anonimowy utwór krak. z 2. poł. XV w.

  Powstał prawdopodobnie razem z hymnem -> Exsultet caelumlaudibus, na co wskazują strofy obydwu, zaczynające się od słówbędących tytułami in. hymnów maryjnych Fit porta Christipervia oraz Beata mater muñere; treścią utworu jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAOCZOU, Ho Ce

  Diecezja w pn. Chinach w prow.Szantung, sufr. Ciñan, eryg. 11 IV 1946; powstała z apost.wikariatu C, wyodrębnionego 12 XI 1934 z wikariatu apost.(od 1946 diec.) Cyjang; administrację sprawowali werbiści.

  Diecezja obejmuje 13 000 km2 i 1950 liczyła 4 min mieszk.,w tym 74 013 katolików, 12 księży diec. i 37...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CANTERBURY, Canterbury

  Dawna metropolia kat. orazsiedziba prymasa całej Anglii, od 1558 metropolia anglik, i siedzibaprymasa Kościoła -> anglikańskiego; miejsce konferencjiKościołów wspólnoty anglik. (-> Lambeth-Conference).

  1. W C. (rzym. Durovernum), będącym do końca VII w.siedzibą królów Kentu, akcję chrystianizacyjną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /4 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAORLE, Caprulae

  (miasto k. Wenecji), Dawne bpstwo;początkowo (od końca VI w.) rezydencja bpów Concordii,którzy chronili się tutaj w czasie najazdów Longobardów (wtedyC. było wyspą).

  Bpstwo założono prawdopodobnie w 1. pol.VII w. ; podlegało metropolii w Grado; pierwszym znanym bpem(wspomniany 876) był Leon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CANTHO

  Diecezja w Wietnamie Pd., sufr. Sajgonu, eryg.24 XI 1960 w miejsce istniejącego od 1955 wikariatu apostolskiego.

  Zajmuje 13 400 km2 i liczy 1,57 min mieszk., w tym80 431 katolików, 51 parafii, 94 księży diec. i 2 zak., 18 zakonników,312 sióstr.

   

  AAS 47(1955) 849-850, 53(1961) 474-476; A. Freitag, LThK II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt

Do góry