Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ČAPEK KAREL

  ur. 9 I 1890 w Malé Svatoňovice (czes.Karkonosze), zm. 25 XII 1938 w Pradze, Pisarz.

  Studia filoz. odbył na uniw. w Pradze, Berlinie i Paryżu, gdzie1915 uzyskał doktorat.

  Od 1919 pracował w dziennikarstwie,1919-23 jako członek redakcji „Národní Listy", 1923-38 „LidovéNoviny". Początkowo pisał wspólnie z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /5 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPUTA JÓZEF

  ur. 31 I 1865 w Lipowej (k. Żywca),zm. 19 XI 1926 w Krakowie, Kaznodzieja i działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Krakowie przyjął 1889 święcenia kapł.i pracował przy kościele św. Anny jako prefekt gimnazjalny,od 1908 jako prepozyt; doktoryzował się w tym czasie na UJ;był również radnym miasta i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPPELLI ALOJZY

  ur. 1776 we Florencji, zm. 1838 tamże,Prawnik kanonista.

  Po studiach prawa C. został 1797 prof, tegoż przedmiotu nauniw. w Pizie; 1804 powołany na prof, prawa cywilnego i karnegona Uniw. Wił., prowadził również od 1815 wykłady prawakan.; przed rozpoczęciem tych wykładów wygłosił na pubi,posiedzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPELLE BERNARD OSB

  Imię chrzestne Paul, ur. 8 II1884 w Namur (Belgia), zm. 19 X 1961 w Mont César, historyki teolog liturgii.

  Studia teol. w Gregorianum ukończył 1912, uzyskując doktoratz teologii na podstawie rozprawy Le texte du psautier latinen Afrique (R 1913), i w tymże roku przyjął święcenia kapł.;będąc wik. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPPELLO FELICE MARIA SJ

  ur. 8 X 1879 w Cavioladi Falcade (prow. Belluno), zm. 25 III 1962 w Rzymie, Kanonista.

  Po święceniach kapł. pracował 1902-05 w duszpasterstwie par. ;1904-06 odbył specjalizacje w zakresie filozofii, teologii i prawakan. (doktoraty); 1906-13 wykładał prawo i Pismo św. w Belluno;1913 wstąpił do zakonu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAP - HAÏTIEN

  Diecezja w pn. Haiti, sufr. Port-au-Prince.Miasto zał. 1670, było do 1804 w posiadaniu Francuzów.

  Diecezję erygował 3 X 1861 pap. Pius IX; do 1928 bp C. administrowałtakże diec. Port-de-Paix.

  Diecezja zajmuje 7500 km2i liczy 876 075 mieszk., w tym 743 800 katolików, 51 parafii,55 księży diec. i 58 zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPREOLUS JEAN OP

  ur. 1380 k. Rodez (pd. Francja),zm. 7 IV 1444 tamże, Tomista zw. princeps thomistarum.

  Wstąpił do zakonu w Rodez; 1409-11 uczył na uniw. w Paryżu;1411 zdobył tam licencjat teologii; 1412-26 był regensemstudium gen. dominikanów w Tuluzie; od 1426 przebywałw Rodez. Główne i jedyne znane dzieło C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPITO WOLFGANG, zw. Fabricius, właśc. Köpfel Wolfgang

  ur. 1478 w Haguenau (Alzacja), zm. 3 XI 1541 w Strasburgu,Teolog i działacz reformacyjny.

  Studiował w Ingolstadt i Fryburgu Br., gdzie uzyskał doktoratyz medycyny i prawa kośc. oraz licencjat z teologii; po przyjęciuświęceń kapł. był od 1512 kaznodzieją w Bruchsal, a następniew Bazylei, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPRI, Capreae

  Bpstwo we Włoszech (na wyspie C.) powstałew X w., sufr. Amalfi. Diecezja została zniesiona 1818,a jej terytorium włączono do archidiec. Sorrento; obecnie bpstwotytularne.

  Do zabytków sztuki sakr. w C. należy m.in. najstarszykościół S. Costanzo z XI-XII w., zbudowany na planie krzyżagr., z kopułą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAPITULUM

  (łac. krótki rozdział), Urywek, najczęściejwerset Pisma św. (z wyjątkiem Psalmów i Ewangelii), a takżerozdział reguły zak., fragment martyrologium lub -> nekrologium,recytowane w liturgii.

  Począwszy od II w. (Tertulian), c. oznaczało fragment Pismaśw. czytany podczas mszy (-> kolektarz z kapitularzem)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sulibor Dodano /19.07.2012 Znaków /2 921

  praca w formacie txt

Do góry