Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CARLYLE THOMAS

  ur. 4 XII 1795 w Ecclefechan (hrabstwoDumfries w Szkocji), zm. 4 II 1881 w Londynie, Eseista,historyk, teoretyk kultury.

  Studiował matematykę (1809-14) i prawo (1819) na uniw.w Edynburgu, ale studiów nie ukończył, poświęcając czas osobistymstudiom, głównie nad niem. i franc, literaturą epokioświecenia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /5 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAROLINA

  Prałatura niezależna w Brazylii (stan Maranhâo)eryg. 14 I 1958 jako sufr. Säo Luis.

  Zajmuje 40 911 km1i liczy 192 075 mieszk., w tym 178 480 katolików, 12 parafii,18 księży zak., 18 zakonników, 14 sióstr.

   

  AAS 50(1958) 515-617; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARMEN

  Nazwa kilku anonimowych rei. utworów poetyckich,powstałych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.

  1. C. ad Flavium Felicem de resurreclione mortuorum et deindicio Domini — poemat epicki w 406 heksametrach przypisywanyTertułianowi i Cyprianowi; jego treścią jest nauka o stworzeniuświata, grzechu pierworodnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARMINA BURANA

  Najbogatszy i najciekawszy zbiórśredniow. liryków i utworów prozatorskich (250 łac. i 55 niem.),odnaleziony 1803 w opactwie benedyktyńskim Benediktbeuern.

  Anonimowi autorzy C.b. wywodzili się ze środowisk duch.i świeckich (studenckich, waganckich), w tym także z ówczesnejelity intelektualnej (prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARITAS

  Organizacja dobroczynna działająca w Kościelekat., powołana na przełomie XIX i XX w. celem ujednoliceniai skoordynowania akcji charytatywnej, prowadzonej dotąd głównieprzez charytatywne -> bractwa kościelne (I) i -> arcybractwa(IV) ; w sensie szerszym chrzęść. -> miłość bliźniego, będąca źródłemi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /13 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARMONA — SAO SALVADOR

  Diecezja w Angoli utworzona14 III 1967 z części archidiec. Luandy, której zostałasufraganią.

  Zajmuje 98 919 km2 i liczy 396 492 mieszk.,w tym 119 042 katolików, 4 parafie, 4 księży diec. i 31 zak.,40 zakonników, 53 siostry.

   

  AAS 59 (1967) 536-538; AnPont 1973.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CARITAS"

  Miesięcznik katolicki poświęcony problematycedobroczynności.

  1. Organ Związku Caritas, wyd. 1945-50 w Krakowie podred. ks. K. Pękali. Publikował materiały dotyczące organizacjii metod pracy, rozważania rei., materiały statystyczne, prawne,sprawozdania, prezentował pol. działaczy i organizacje;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARESTIA, Cara cognatio

  Rodzinne święto w religii rzym.obchodzone prywatnie 22 II, bezpośrednio po kilkudniowychuroczystościach zw. Feralia, poświęconych kultowi zmarłych.

  Udział w uczcie podczas C. brali wyłącznie członkowie rodziny,krewni i powinowaci; przynosili oni z sobą potrawy i napoje; ucztę rozpoczynano ofiarą dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARGIZM

  (hiszp. cargo ładunek, towar), Ruchy apokaliptyczno-millenarystyczne wśród mieszkańców wysp Oceanu Spokojnego,głównie w Melanezji, charakteryzujące się kultemprzodków w oczekiwaniu nowej ery, obfitującej w dobra materialnei duchowe.

  Zjawisko c. wystąpiło w związku z rozwojem świat, systemukolonialnego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARIATI

  Diecezja w pd. Włoszech (Kalabria), sufr. ReggioCalabria; powstała 1438 tworząc unię z dawniejszym bpstwemCerenza; 1818 włączono do C. terytoria zniesionych diec. Cerenzy(Pumentum), Umbriatico i Strongoli, obecnie bpstwa tytularne.

  Zajmuje 869 km2 i liczy 72230 mieszk., wszyscy katolicy,31 parafii, 3 0...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Domicjan999 Dodano /19.07.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt

Do góry