Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CASSANO all' IONIO

  Diecezja w pd.Włoszech (Kalabria),sufr. Reggio Calabria; powstała prawdopodobnie w IX w.(początkowo bizant.); bpi znani są od XI w.; seminarium duch.w C. założył bp Giambattista Serbelloni (1561-78).

  Diecezjazajmuje 1690 km2 i liczy 130 060 mieszk. (wszyscy katolicy), 53parafie, 69 księży diec. i 10 zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTELLANO ALBERTO OP

  ur. prawdopodobnie w Wenecji,zm. ok. 1522 tamże, Pisarz ascet., wydawca.

  Napisał Rosario de la gloriosa Vergine Maria (Ve 1521),ozdobione pięknymi drzeworytami.

  Najwięcej zasłużył się w wydawaniutekstów bibl., liturg. i kazn.; do najważniejszych należąBiblia latina cum pieno apparata (Ve 1506, 1511)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASSIRER ERNST

  ur. 28 VII 1874 we Wrocławiu, zm.13 IV 1945 w Nowym Jorku, Niem. filozof, neokantysta.

  Studiował w Berlinie, Lipsku, Heidelbergu, od 1896 w Marburgu,gdzie 1899 uzyskał doktorat z filozofii, przedstawiającczęść pisanej pod kierunkiem H. Cohena pracy Leibniz Systemin seinen wissenschaftlichen Grundlagen (Mb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /6 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTELLION, Castellio, Chateillon, Chatillon SÉBASTIEN

  ur. 1515 w Saint-Martin-du-Fresne (Sabaudia), zm. 29XII 1563 w Bazylei, Protest, biblista i humanista.

  Studiował w Lyonie, gdzie zetknął się z humanizmem Erazmaz Rotterdamu; lektura Christianae religionis institutio J. Kalwinawpłynęła na jego zainteresowanie się reformą; w celu zaznajomieniasię z nauką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /5 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASSANDER GEORG

  ur. 24 VIII 1513 (1515?) w Pittem(Flandria), zm. 3 II 1566 w Kolonii, Belg. teolog i liturgista.

  Studiował w Lowanium, gdzie 1533 uzyskał stopień magistraartium; od 1541 wykładał literaturę w Brugii; pragnąc przyczynićsię do pojednania protestantów z katolikami, rozpoczął 1543jako laik studia teol. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /3 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASPAR ERICH

  ur. 14 XI 1879 w Poczdamie, zm. 22 I1935 w Berlinie, Protest, historyk papiestwa.

  Studiował w Heidelbergu, Bonn i Berlinie, gdzie 1902 uzyskałdoktorat; współpracował z wydawnictwem dzieła MonumentaGermaniae histórica, w którym 1912 wydał katalog listów pap.Jana VIII i 1920-23 Grzegorza VII; 1920-29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASANATE GIROLAMO kard.

  ur. 13 V 1620 w Neapolu,zm. 3 III 1700 w Rzymie, Historyk Kościoła.

  Po studiach prawniczych w Neapolu pracował w administracjiPaństwa Kośc., 1666-73 był inkwizytorem na Malcie i sekretarzemw różnych kongr. rzymskich;

  1673 mianowany kard.,a 1693 bibliotekarzem Kościoła rzym.; korespondował z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CARTWRIGHT THOMAS

  ur. 1535 w Hertford k. Londynu,zm. 27 xn 1603 w Warwick k. Birmingham, Teolog purytański( -> purytanizm).

  Ukończył teologię w Cambridge, gdzie 1569 został profesorem;reprezentując kierunek purytańsko-prezbiteriański, przeciwstawiałsię anglik, organizacji kośc., szczególnie zaś urzędowibpa;

  dążył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASPARI CARL PAUL

  ur. 8 II 1814 w Dessau, zm. 11IV 1892 w Krystianii (obecnie Oslo), Biblista, orientalista.

  Pochodził z rodziny żyd.; 1838 przeszedł na luteranizm; studiowałw Lipsku, Berlinie i Królewcu; 1847 został lektorem,a 1857 prof, teologii na uniw. w Kristiánii; był współzał. (z G.Johnsonem) czasopisma teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASANI CASIMIRO OFMCap

  ur. 1676 w Marsala (Sycylia),zm. 15 VIII 1762 tamże, Teolog, pisarz.

  Do zakonu wstąpił w końcu XVII w. i po studiach wykładałod 1704 filozofię i teologię w seminariach zak.; 1723-26, 1740-44był prowincjałem, pełnił także funkcję cenzora sycylijskiego trybunałuinkwizycyjnego.

  W pismach polem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt

Do góry