Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CATHOLIC CHURCH EXTENSION SOCIETY (CCES)

  Stowarzyszenie kośc. zał. 1905 w Chicago w celu szerzenia katolicyzmuw krajach kontynentu amer, i w Filipinach.Powstało z inicjatywy F.C. Kelleya; zatwierdzone 7 VI 1907przez pap. Piusa X, przyjęło 1910 tytuł stowarzyszenia pap.;

  jego zadania, podobnie jak Bonifatiusverein (św. Bonifacy II),polegają na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHOLIC GUILD of JEWS, Catholic Guild Israel (CGJ)

  Rel. stowarzyszenie zał. 1917 w Anglii w celu wspomagania modlitwąoraz kolportażem odpowiednich książek i prasy dziełanawracania żydów na katolicyzm.

  Członkowie zobowiązują sięw tym celu do określonych praktyk ascet. (modlitwa, komunia,nowenna mszy); agregowane do Arcybractwa Modlitwy o Nawrócenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHOLIC TRUTH SOCIETY (CTS)

  Stowarzyszeniekapłanów i świeckich zał. 1884 w Anglii przez kard. H.A.Vaughana i J. Brittena w celu pogłębiania wiary wśród katolikóworaz szerzenia idei kat. wśród niechrześcijan.

  Zadanie to realizuje przez rozpowszechnianie prasy kat., wydawanieksiążek i broszur, wygłaszanie prelekcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATHREIN VICTOR SJ

  ur. 8 V 1845 w Brig n. Rodanem(Szwajcaria), zm. 10 IX 1931 w Akwizgranie, Etyk, neotomista.

  Do zakonu wstąpił 1863, a 1877 w Liverpool ukończył studiateol. i przyjął święcenia kapł.; 1882-1922 wykładał w seminariumzak. w Valkenburgu (Holandia).

  Przeciwstawiając się skrajnemu ewolucjonizmowi, bronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /2 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATO DIOMEDES

  ur. ok. 1570 w Wenecji, zm. po 1615,Lutnista i kompozytor. Do Polski przybył ok. 1590 na dwórZygmunta III Wazy, któremu towarzyszył 1592-93 w podróżydo Gdańska i Szwecji. 1601-02 przebywał na dworze StanisławaKostki, podskarbiego ziem pruskich.

  Był znakomitym wirtuozem lutnistą, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTRA

  Nazwa starożytnych bpstw w Afryce i Bułgarii;obecnie bpstwa tytularne.

  1. Castra Galbae (niezident. miejscowość w Algierii), bpstwow rzym. prowincji Numidia; znany 1 bp z III w.

  2. Castra Mariis (Kuła w pn.-wsch. Bułgarii na zach. odWidina), bpstwo w Dacji Nadbrzeżnej. Prawdopodobnie istniałojuż w III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATALDO GIUSEPPE MARIA BENIAMINO SJ

  ur. 17 III 1837w Terrasini (prow. Palermo), zm. 9 IV 1928 w Pendleton (stanOregon, Stany Zjedn.), Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1852; studiował w Rzymie, Lowaniumi Bostonie; 1865 rozpoczął działalność mis. wśród Indian GórSkalistych i Alaski; będąc 1877-93 przełożonym misji, założyłszereg nowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTRES

  Dawne bpstwo w pd. Francji eryg. 1317 z częścibpstwa Albi przez pap. Jana XXII jako sufraganią Bourges.

  C. było ośrodkiem albigensów (->-katarowie), a 1560-1629znajdowało się w rękach hugenotów i miało prawo -> azylu,które 1598 król Henryk IV przyznawał protestantom Edyktemnantejskim.

  Pierwszym bpem C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CATAMARCA

  Diecezja w pn. Argentynie, sufr. Salty,eryg. 21 I 1910. Miasto C. założył 1683 Fernando MendozaMate de Luna, hiszp. gubernator prow. Tucumán.

  Pracę mis. prowadzili tu od XVII w. franciszkanie i jezuicihiszp.; do zabytków sztuki sakr. w C. należą katedra NuestraSeñora de Valle — sławne sanktuarium pd.amer. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CASTRIES

  Diecezja na wyspie Saint Lucia (Małe Antyle),sufr. Port of Spain, eryg. 20 II 1956, powierzona zgrom, synówNiepokalanego Serca Maryi (Congregatio Filiorum ImmaculatiCordis Mariae).

  Diecezja zajmuje 603 km2 i liczy 101136mieszk., w tym 92 510 katolików, 21 parafii, 4 księży diec. i 27zak., 33 zakonników i 34...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Vito Dodano /20.07.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry