Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cicarovce

  Nadcisańskie stanowisko w okolicach Trebiśova na pd.-wsch. Słowacji, interpretowane jako miejsce kultu. Pięć jam ułożonych w krąg, którego centrum stanowiła szczególnie głęboka jama z pochówkiem, wyposażonym w liczne naczynia gliniane i kości. Odkryto 10 dalszych pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolni Vestonice

  Otwarte, graweckie stanowisko lessowe u podnóża G. Pawłowskich k. Breclavia na Morawach. Złożone z trzech kompleksów znalezisk położonych na stoku. Najbardziej znane jest stanowisko środkowe, rozłożone przy wielkim nagromadzeniu kości mamutów (ponad 70 osobników), któremu towarzyszyło kilka dużych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Crvena Stijena

  Nawis skalny w Czarnogórze k. Petrovici (Jugosławia) Dolne warstwy (XXVI-XII) przedstawiają pełną sekwencję środkowego paleolitu od przedostatniego zlodowacenia (Riss) do początku ostatniego zlodowacenia. Po luce osadniczej (związanej m.in. z erupcją wulkanów w środk. Włoszech, których pył był...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cmentarzyska typu dobrodzieńskiego

  Ciało palne cmentarzyska ludności kultury przeworskiej, znane z terenu pn. części Górnego Śląska i z ziemi częstochowskiej (Dobrodzień, Szczedrzyk, Olsztyn, Opatów, Żabieniec), charakteryzujące się występowaniem warstwy powstałej w wyniku rozpraszania szczątków wielu pochówków, związanego z nimi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chassey

  Stanowisko eponimiczne kultury Chassey w dep. Sa8ne-et-Loire (Francja). Wielka osada wyżynna. o wymiarach 750x250 m z najbardziej intensywnym zasiedleniem w okresie kultury Chassey (dwie pierwsze warstwy); użytkowana następnie w eneolicie środkowym i późnym.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Byblos

  Wielki tell na skalistym wybrzeżu M. Śródziemnego, położony 30 km od Bejrutu (Liban).

  Najwcześniejsze warstwy neolityczne (ok. 6 000 lat B.C.) zawierają 8 poziomów zabudowy z prostokątnymi domami, o podłogach i ścianach z bitej gliny, pokrywanych wapnem. Ceramika z białej glinki zdobiona odciskami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chatal Huyuk

  Wielki tell o powierzchni ok. 7 ha, położony na równinie Konya (środk. Turcja). Wyróżniono ok. 13 poziomów kulturowych, obejmujących okres od 8 100 do 7 400 lat temu. We wszystkich poziomach architektura jest oparta na planie przylegających do siebie prostokątnych pomieszczeń.

  Ściany budowano z nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bylany

  Kompleks stanowisk neolitycznych k. Kut-nej Hoiy w Czechach o łącznej powierzchni ok. 7 ha. Odkryto w nim ponad 110 długich domów (o dł. do 45 m) z kultury ceramiki wstęgowej rytej oraz kłutej. Badania mikrostratygraficzne wskazują na ponad 20 faz zasiedlenia i rozbudowy. Stanowisko o kluczowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chateauneuf - les - Martigues

  Stanowisko eponi-miczne kultury kastelnowskiej w nawisie Font-des-Pi-geons w dep. Bouche-du-Rhón (Francja). W późnome-zolitycznych warstwach kastelnowskich (F8-C7), datowanych na 7 800-6 800 lat temu, odkryto przemysły o zaawansowanej technologii wiórowej, z mikrolitami geometrycznymi, przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cafer Huyuk

  Tell neolityczny w dolinie górnego Eufratu, we wsch. Turcji. Architektura kamienna na planie prostokątnym nawiązuje do preceramicznych budowli z Cayonii. Przemysł kamienny z grotami trzo-neczkowatymi, z retuszem płaskim, nawiązuje do przemysłów PPN B z terenu wybrzeża syryjsko-palestyńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /07.05.2013 Znaków /662

  praca w formacie txt

Do góry