Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  W oparciu o radyChrystusa (Mt 19,12; Łk 18,29) i Pawła Apostoła (1 Kor 7, 7.32)skierowane do ogółu chrześcijan i żądanie Pawła (1 Tm 3,12;Tt 1,4), aby bpi i diakoni nie zawierali powtórnego małżeństwa,kształtował się w Kościele zwyczaj wykluczający powtórnemałżeństwo duchownych, oraz praktyka c...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /25 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN z POZNANIA OFMObs

  ur. ok. 1430 w Poznaniu,zm. 19 I 1504 tamże, Kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił ok. 1453 w czasie studiów na AkademiiKrak. prawdopodobnie pod wpływem kazań Jana Kapistrana;1468 przyjął od króla Kazimierza Jagiellończyka w Trokach aktfundacyjny klasztoru bernardynów w Wilnie;

  był spowiednikiemi kaznodzieją w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYN I Św.

  zm. 27 VII 432 w Rzymie, Rzymianin,papież od 10 IX 422.

  Jako diakon Kościoła rzym. obrany został papieżem pośmierci Bonifacego I; prowadził z bpami afryk. rozmowy dotycząceprawa -> apelacji do Stolicy Apost.;

  występował przeciw-» pelagianizmowi i nestorianizmowi ; chcąc zapobiecszerzeniu się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Skoncentrowanieuwagi na wypowiedziach Pawła Apostoła dotyczących małżeństwawszystkich chrześcijan (Ef 5,22-33) spowodowało małezainteresowanie problemem c. duchowieństwa; duchowni mielibyć przykładem postępowania dla wiernych (1 Tm 4,12; 1 Kor9,3-6; 7,1-2.9.25; Mt 19,11; 1 Tm 3,1-12; Tt 1,5-8)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTYNI

  Średniowieczne wspólnoty benedyktynówi franciszkanów, związane genetycznie z pap. -> Celestynem V(stąd nazwa).

  1. Kongregacja benedyktynów — zał. we Włoszechw XIII w. przez Piotra z Morrone (późniejszy pap. Celestyn V).

  Piotr wstąpił do benedyktynów w Faifoli k. Benewentu; pragnącjednak prowadzić życie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELESTIUSZ

  ur. prawdopodobnie w Italii, zm. ok.431, Współtwórca -> pelagianizmu.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej; wykształcony w retorycei dialektyce, był w Rzymie adwokatem; ok. 400 spotkałsię z Rufinem Syryjczykiem, występującym przeciw nauceKościoła o grzechu pierworodnym; zostawszy mnichem, zetknąłsię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /3 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEGŁÓW

  Do pol. XVI w. Cebrowo, Czebrowo, parafiaw dekanacie mińskim w archidiecezji warszawskiej.

  C. od XIV w. stanowił uposażenie klasztoru augustianów--eremitów w Warszawie, a od 1517 — zał. przy nim szpitala;ok. 1527 klasztor przejęła kapituła warsz.;

  1621-1896 C. byłmiastem. Kościół św. Jana Chrzciciela i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /23.07.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELEBRANS

  (łac. celebrare czcić, święcić, obchodzić),Duchowny sprawujący liturgię na mocy święceń kapł. (kapłaństwohierarchiczne), najczęściej -> biskup (I F) lub ->kapłan odprawiający mszę, nabożeństwo, procesję (celebra);

  ponadto świecki (mężczyzna lub kobieta), który otrzymawszy ->misję kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /23.07.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEILLEER REMI OSB

  ur. 14 V 1688 w Bar-le-Duc (Lotaryngia),zm. 26 V 1763 we Flavigny k. Nancy, Historyk teologii.

  Do zakonu wstąpił 1704 w Moyenmoutier (Wogezy); święceniakapł. przyjął 1710, po czym wykładał filozofię i teologięw Moyenmoutier; był przeorem w Neufchâteau (1718-24) orazwe Flavigny (1733-63).

  Z twórczości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /23.07.2012 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELEBRET

  (łac. litterae commendaticiae list polecający),Dokument upoważniający kapłana do odprawiania -> mszy św.poza własną diecezją lub domem zak., wystawiony przez ord.miejsca dla kapłanów diec, a przez przełożonego zak. dlakapłanów zak. lub przez Kongr. Kościołów Wsch. dla kapłanówobrządku wsch. (kan...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /23.07.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry