Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia - W NAUKACH PRZYRODNICZYCH

  C. ujmuje sięw aspekcie semantycznym, metodologicznym i treściowym.

  A. ASPEKT SEMANTYCZNY — W biologii problem c. uwarunkowanyjest samym sposobem wyrażenia wskazującym wprost lubpośrednio na realizowane w przyrodzie cele; ma to miejsce w wypadkuanalizy poznawczego ujęcia zorganizowanych układów,ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /8 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia - W FILOZOFII

  Finalistyczna interpretacja rzeczywistościwystępuje odmiennie w głównych kierunkach filozofii:klasycznym, materialistycznym, fenomenologicznym i scjentystycznym.

  A. FILOZOFIA KLASYCZNA — rozważa problem c. w aspekciemetafiz. oraz kosmologicznym.

  1. W aspekcie metafizycznym — Finalistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /16 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELSAE SALUTIS GAUDIA

  Hymn na tercję, sekstęlub nonę Niedzieli Palmowej i Wielkiego Tygodnia, wprowadzony1971.

  Stanowią go wybrane strofy anonimowego utworu,przypuszczalnie z X w., na cześć wjazdu Chrystusa do Jerozolimy; sławi zwycięstwo Zbawiciela nad wodzem śmierci i wzywawiernych, by wzorując się na rzeszy jeroz., oddali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELSUS, Kelsos

  Żył w II w., filozof pogański, autorpierwszego dzieła przeciw chrześcijaństwu.

  Poglądy C. znane są z pisma Orygenesa Kata Kelsu (PG 11,641-1632; P. Koetschau, Orígenes Werke MI, L 1899; M.Borret, SCh 132, 136, 147, 150), skierowanego przeciw niemuok. 248. Wg Orygenesa C. byl epikurejczykiem; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /5 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELTES, Celtis KONRAD, właśc. Konrad Pickel lub Bickel

  ur. 1II1459 w Wipfeld (k. Schweinfurt), zm. 4II1508 w Wiedniu,Niem. humanista i poeta.

  Studiował w Kolonii (1477), nast. w Heildelbergu (1484),gdzie R. Agricola wprowadził go w krąg idei human.; po studiachprowadził działalność dydaktyczną w Erfurcie, Lipskui Rostocku; 1486 udał się do Rzymu, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIBAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Reformacja,wbrew rozpowszechnionej opinii, nie była zasadniczo przeciwnac , występowała natomiast zdecydowanie przeciw powsz. i narzuconemuodgórnie prawu c. księży (Apologia Augsburskiegowyznania wiary 23; BSLK 337).

  Odrzucenie nakazu c. uzasadniano Prawem Bożym (wg Rdzobie płci zostały przez Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELINA, Celinia, Cilinia Św.

  zm. po 458, Matka -> Remigiusza,bpa Reims, oraz św. Pryncypiusza, bpa Soissons.

  Znana z żywotów św. Remigiusza (Hinkmara i Flodoarda),wg których w 1. poł. V w. w okolicy Laon, prawdopodobniew Cerny, jako wdowa poświęciła się działalności charytatywneji modlitwie; pochowana w Cerny;

  relikwie C...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELINA, Celinia Św.

  zm. po 480; Pochodziła ze szlacheckiejrodziny z Meaux.

  Wbrew stylowi życia swego środowiska w młodym wiekuoddała się praktykom pokutnym i poświęciła się służbie chorymi ubogim; pod wpływem św. Genowefy wstąpiła do klasztoru,potajemnie opuszczając rodzinę;

  legendarne szczegóły cudownejucieczki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELIŃSKI ADAM

  ur. 24 (?) XII 1809 w Połomicach (k.Włodawy), zm. 8 XII 1837 w Montpellier, Poeta, rei. działacz.

  Uczył się u augustianów-eremitów w Orchówku n. Bugiem,u bazylianów w Brześciu Litew. i w Liceum Krzemienieckim;1829, protegowany przez J. Korzeniowskiego, wstąpił na UW;1830-31 służył w gwardii nar.; po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELJE, Celeia

  Miasto w Słowenii, dawne bpstwo w rzym.prowincji Norikum, które przestało istnieć pod koniec VI w.na skutek najazdu Awarów; znanych 2 bpów z V I w.;

  w C. zachowałysię ruiny bazyliki z IV w. z fragmentami mozaikowejposadzki oraz got. 3-nawowy kościół św. Daniela z freskami.

   

  J. Zeiller, DHGE XII 51-52;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry