Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CENTRUM, Zentrumspartei, Niemiecka Partia Centrum

  Katolicka partia polit, działająca od 1870 w Prusach, nast.w Rzeszy Niem., Republice Weimarskiej i III Rzeszy (do 1933).

  Powstanie Rzeszy Niem. pod egidą protest. Prus zaktywizowałokatolików niem. do obrony zagrożonych interesów kośc. ;z inicjatywy bpa Moguncji W.E. -> Kettelera utworzono partięC. 13 XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /8 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAWA

  Parafia w dekanacie toszeckim w diecezji opolskiej,erygowana przy kościele Narodzenia NMP prawdopodobniew poł. XIII w.

  Pierwsza wzmianka pochodzi z 1420;kościół got., z prezbiterium zamkniętym 3-bocznie i z szersząprostokątną nawą, zbudowano w XV-XVI w., a odnowiono1886-87;

  zachowała się polichromia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTT, Cent WAWRZYNIEC ks.

  ur. 5 VIII 1823 w Koźminku(k. Kalisza), zm. 9 VIII 1905 w Krakowie, Powstaniec 1863,działacz emigracyjny.

  Uczył się w Kaliszu, studiował teologię w seminarium duch.we Włocławku; był wikarym w Widawie, prob, w Sulejowie,kanonikiem kapituły podlaskiej.

  Podczas powstania 1863 jakocywilny komisarz woj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTAWSKI DOMINIK OFMRef

  ur. ok. 1674 prawdopodobniew Gliwicach, zm. 20 II 1732 w Pińczowie, Kaznodzieja,misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1695; kształcił się w seminariach zak.w Sandomierzu, Bieczu i Krakowie; 1701 przyjął święcenia kapł.;1701-20 przebywał w klasztorach śląskich, w Gliwicach i naGórze Św. Anny jako kaznodzieja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTURIE MAGDEBURSKIE, Centuriae Magdeburgenses

  Pierwszy protest, wykład historii Kościoła, napisany w Magdeburguprzez grupę teologów luterańskich (m.in. J. Wigandai M. Judexa) pod kierunkiem M. Flaciusa.

  Pierwsze 2 wydania Cm. ukazały się pod tytułem Ecclesiasticahistoria integrarti Ecclesiae Christi ideam complectens[...] congesta per aliquot...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENNINI, Centuno di Drea

  ur. ok. 1370 w Colle di Vald'Elsa (prow. Siena), zm. ok. 1440 prawdopodobnie w Padwie,Malarz i teoretyk malarstwa.

  Był uczniem i współpracownikiem A. Gaddiego; działał ok.1398 w Padwie i Florencji. Do znanych prac C. należy m.in.fresk przedstawiający NMP w otoczeniu świętych (szpital św.Bonifacego we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia

  W sensie o g ó l n ym — odpowiedniość(przystosowanie) do określonego -> celu, w sensie specjalnym— właściwość motywacji lub ukierunkowania działańukładów (głównie żywych) przez określony cel, który jest dlanich kresem doskonalącym i spełniającym;

  stanowi centrumpoglądu lub kierunku, zw. finalizmem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELTOWIE

  Ludy zamieszkujące w II-I tysiącleciu prz.Chr.dorzecze górnego Renu, Dunaju i Menu; od języka celt. pochodzą— irlandzki, szkocki, walijski, bretoński.

  I. DZIEJE — W ciągu I tysiąclecia prz.Chr. C. rozprzestrzenilisię we wszystkich kierunkach od Wysp Brytyjskich i Pirenejówpo M. Czarne docierając nawet do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /7 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOWOŚĆ, teleologia - DZIEJE POGLĄDÓW

  Filozofowie staroż. wskazywalina celową budowę i działanie świata. Anaksagoras odrzuciłdziałanie przypadku, podkreślając istnienie w świecie ładui porządku. Pitagorejczycy przyjmowali celową interpretacjęstruktury świata, której podstawą była proporcja i liczba (światjest kosmosem, a nie -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /15 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENKIER, Zäncker JAN DAWID

  ur. w Berlinie, zm. 28 III1727 w Królewcu, Pol. drukarz, wydawca i księgarz.

  Pochodził z rodziny niem. i kształcił się prawdopodobnie wLipsku; od 1710 kierował Drukarnią Polską przy kościele ewangelickoreformowanymw Królewcu, a 1711 nabył ją na własność ;nazywał siebie pol. drukarzem.

  Wydawał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 452

  praca w formacie txt

Do góry