Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CESARZ - IKONOGRAFIA

  Wizerunek c. jako absolutnego władcy pełnił od staroż. czasów funkcję symbolu władzy i ideologii państw.; zależnie od programu polit, poszczególnych imperatorów stałe elementy symboliki uzupełniano nowymi. Podobizny c. umieszczano na monetach, pieczęciach, insygniach, sprzętach, w miniaturach rpsów, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /22 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARIA Św.

  ur. 465 w Chalon-sur-Saône, zm. po 524 w Arles, Siostra Cezarego z Arles, organizatorka życia zak. (-> cezarianki) i chrzęść, wychowania.

  Wysłana przez brata do klasztoru w Marsylii dla zdobycia wykształcenia, przybyła nast. 512 do Arles, gdzie była przełożoną klasztoru wybudowanego przez Cezarego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESENA

  Bpstwozależne początkowo od Stolicy Apost., od 649 sufr. Rawenny; w 2. poł. XV w. jego tereny włączono do Państwa Kośc; 1777 do bpstwa włączono część diec. Rimini.

  Pierwszym znanym bpem był w 2. poł. VI w. Natalis; 1680-86 bpem C. był P.F. Orsini (późniejszy pap. Benedykt XIII), 1688-97...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESJA

  (łac. cessio odstąpienie), Przelew lub przekazanie własnego prawa; występuje jako c. wierzytelności, c. terytorium i c. majątku w zakonie.

  1. Cesja wierzytelności — umowa, w której dotychczasowy wierzyciel, czyli zbywca (cedent), przenosi wierzytelność przysługującą mu względem dłużnika na nabywcę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /3 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTURIONE GIOVANNI BATTISTA OCD

  Imię zak. JanMaria od św. Józefa, ur. 27 II 1589 w Melfi (pd. Włochy), zm.10 I 1634 w Rzymie, pisarz ascet., polemista.

  Do zakonu wstąpił 1603 w Genui; śluby zak. złożył 1605w Rzymie; wysłany 1611 do Polski, pełnił funkcje lektora filozofiii teologii w studium lubel. (1611-20) i wychowawcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTCELLES

  Mauzoleum chrzęść, z IV w. (obecniew Constanti k. Tarragony w Hiszpanii), z mozaikami zdobiącymikopułę oraz resztkami malowideł ściennych.

  Mozaiki w układzienastępujących po sobie pasów zawierają sceny bibl. (Danielw lwiej jamie, Trzej Młodzieńcy w piecu ognistym, Jonasz) oraz symbole o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTNER GOTTFRIED REINHOLD

  ur. 15 III 1712 w Toruniu,zm. 18 IV 1774 tamże, Historyk, pedagog.

  Od 1732 słuchał w Wittenberdze najpierw wykładów z teologii,anast. z filozofii i historii ; 1736-42 wykładał tamże jako magister;1743 został wykładowcą filozofii, historii i retoryki w toruńskimprotest, gimnazjum akademickim; od 1762...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTON

  (łac. cento derka pozszywana z różnych kawałkówtkanin), Utwór powstały z zestawienia wybranych wersów,zdań lub fragmentów zaczerpniętych z jednego lub wieluautorów, tworzący nową całość tematyczną bez bezpośredniegoodniesienia do wykorzystanych tekstów.

  Najstarsze c. stanowi tragedia Medea Hosydiusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENTRE INTERNATIONAL de PUBLICATIONS OECUMÉNIQUES des LITURGIES (CIPOL)

  Międzynar. towarzystwonauk. o profilu ekum., zał. 1971 w Paryżu.

  Zajmuje się inwentaryzacją, katalogowaniem i mikrofilmowaniemliturg. rpsów, ksiąg i przedmiotów kultu oraz in. dokumentówliturg. całego chrześcijaństwa, a także związanychz tą problematyką nie publikowanych rozpraw doktorskich;

  stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CENOBICI

  (gr. koinobion wspólne życie), Chrześcijanierealizujący ideały ewang. we wspólnocie życia pod kierownictwemopata, wg określonej reguły.

  Zalążków cenobityzmu dopatrywać się można w ugrupowaniachanachoretów, którzy żyjąc samotnie w niewielkimoddaleniu od siebie, spotykali się raz w tygodniu na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abraham Dodano /24.07.2012 Znaków /6 251

  praca w formacie txt

Do góry