Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHACHAPOYAS

  Diecezja w pn. Peru eryg. 28 V 1805 (początkowo pod nazwą Maynas) jako sufr. Limy; 4 VII 1843 pap. Grzegorz XVI przeniósł stolicę diecezji do Ch.; od 1943 Ch. była sufr. Trujillo, od 1966 jest sufr. Piury; miasto Ch. powstało 1586.

  Diecezja zajmuje 21 659 km2 i liczy 177 000 mieszk., w tym 159 300 katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAIX ALPHONSE ELISÉE OFMCap

  Imię zak. Ludwik, ur. 17 X 1831 w Besse-sur-Issole (Riwiera Franc), zm. 8 X 191(1 w San Remo (pn.-zach. Włochy), kaznodzieja, pisarz ascet. działacz społeczny.

  Wykształcenie filoz.-teol. otrzymał w seminarium diec. wa Fréjus; 1851 wstąpił do zakonu; 1855 przyjął święcenia kapł. 1855-70 pracował w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHACINSKI ANTONI

  ur. 24 XII 1891 w Warszawie, zm. 1 X 1970 tamże, Brat Józefa, kat. działacz społeczny.

  Studiował na Politechnice Warsz. (1913-14), nast. w Petersburgu oraz 1919-23 w Antwerpii i Poznaniu; wraz z ks. W. Lewandowiczem założył 1919 stow, młodzieży akademickiej Odrodzenie oraz był przew. kola warsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAKKO SARAH

  ur. 13 II 1905 w Triczur (stan Kerala w pd. Indiach), zm. 25 I 1954 w Lakhnau (Uttar Pradeś), Ind. działaczka ekum., członkini Kościoła jakobickiego, pedagog.

  Studiowała historię, sztukę i pedagogikę w Madras i Chicago, prawo międzynar. w Michigan; z ramienia Student's Christian Movement (SCM) była...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHACINSKI JÓZEF

  ur. 16 III 1889 w Warszawie, zm. 6 V 1954 tamże, Brat Antoniego, działacz społeczno-polityczny.

  Był członkiem sekcji Koronnej Organizacji Młodzieży Nar. oraz koła -> Prąd; 1909 został aresztowany na zjeździe filaretów w Warszawie; po zwolnieniu był sekretarzem redakcji „Prądu" i współpracował z ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHACO PARAGUAYO

  Wikariat apost. w Paragwaju w metropolii Asunción, eryg. 11 III 1948 z placówki mis. powierzonej 1947 salezjanom.

  Zajmuje 150 000 km2 i liczy 30 300 mieszk. (wszyscy katolicy), 7 parafii, 8 księży zak., 11 zakonników, 7 sióstr.

   

  AAS 40(1948) 438-439; A. Mazza, ECat III 1368-1369; Annuario ecclesia! del...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARY z TERRACINY Św.

  Żył w II w., diakon i męczennik pochodzenia afryk., utopiony w morzu za ces. Trajana.

  Pod wezwaniem C. wzniesiono kościół na jego grobie w Terra-cinie (VI w.) oraz w Rzymie na Palatynie; relikwie C. znajdują się w Kolonii, Rzymie i Monreale. W ikonografii występuje C. jako młody diakon z krótką brodą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARY z HEISTERBACH SOCist

  ur. ok. 1180 w Kolonii, zm. 1240 w Heisterbach, Łac. pisarz niemiecki. Uczył się w szkołach w Kolonii; 1198 lub 1199 wstąpił do zakonu w Heisterbach, gdzie był mistrzem nowicjatu, a nast. przełożonym domu.

  Działalność pisarska C. obejmuje: pisma teol., przede wszystkim bliskie formą traktatom i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARY z NAZJANZU Św.

  ur. ok. 330 w Arianzie (k. Nazjanzu w Kapadocji), zm. 369 tamże, Brat Grzegorza z Na-zjanzu, lekarz, pustelnik.

  Studiował w Aleksandrii geometrię, astronomię, retorykę, filozofię i medycynę; po powrocie do Nazjanzu był lekarzem; tam też, a od 361 na dworze ces. Juliana Apostaty, zdobył sobie powsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEZARY ze SPIRY bł.

  ur. w 2. poł. XII w. w Spirze, zm. ok. 1239 w Asyżu, Uczeń Franciszka z Asyżu.

  Pod kierunkiem Konrada z Hildesheimu studiował teologię w Paryżu, gdzie przyjął święcenia subdiakonatu; 1217-20 przebywał z V krucjatą w Ziemi Świętej; pod wpływem kazań Eliasza z Kortony wstąpił 1220 do zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry