Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Combe Grenal

  Stanowisko jaskiniowe położone w dep. Dordogne (Francja); jedno z najważniejszych dla klasyfikacji zachodnioeuropejskiego" kompleksu mustierskiego. Prawie 6-metrowa sekwencja warstw zawiera ponad 55 poziomów osadniczych, datowanych pomiędzy 120 a 40 tys. lat temu; poniżej występują warstwy aszelskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darion

  Osada zachodniego kompleksu linearnego (ceramiki wstęgowej rytej) w Belgii, złożona z kilku długich domów słupowych, otoczona palisadą i rowem.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Coppa Nevigata

  Stanowisko neolityczne nad laguną Siponto w zat. Manfredonia (pd.-wsch. Włochy). Najstarsze osadnictwo związane z kulturą impresso z początków VI tysiąclecia B.C., następnie z fazą, w której ceramice impresso towarzyszyła ceramika malowana z końca VI i początków V tysiąclecia B.C., a w końcu z samą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dissignac

  Tumuls (kurhan) megalityczny k. Saint--Nazaire (dep. Ioire Atlantiąue, Francja). Jest to rodzaj cairnu (nasypu kamiennego) pokrywającego dwa dolmeny z korytarzykami. Powstał prawdopodobnie na początku V tysiąclecia B.C.; w jego budowie nie wyklucza się udziału lokalnych populacji mezolitycz-nych z uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cosquer

  Grota podmorska k. przylądka Morigiou (Marsylia). Zawiera ryty i malowidła naskalne oraz niewielkie ogniska rozpalane dla oświetlenia jaskini w okresie ok. 27-26 tys. lat temu oraz 19-18 tys. lat temu. We wcześniejszym okresie wykonywano głównie negatywowe odciski rąk (substancje organiczne z tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diuktaj

  Jaskinia położona nad Ałdanem w Jakucji. Znaleziono w niej sekwencję warstw datowanych na 14 do 12 tys. lat temu, a w nich przemysły, w których występują ostrza liściowate i narzędzia mikrolitycz-ne na wiórkach produkowanych techniką gobijską.

  Warstwy zawierały też m.in. szczątki mamuta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cotte Saint - Brelade

  Stanowisko wczesnej fazy środkowego paleolitu, położone w szczelinach skał granitowych na wyspie Jersey na kanale La Manche. Główny poziom archeologiczny, datowany na stadium izotopowe 7 (ok. 238 tys. lat), zawierał wytwory kamienne nawiązujące do kultury mustierskiej z narzędziami zębatymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chufin

  Górnopaleolityczne stanowisko jaskiniowe w prow. Santander (Hiszpania). Znane przede wszystkim z bardzo oryginalnych, rytych wizerunków naskalnych, głównie kozic lub koziorożców. W głębi jaskini malowidła przedstawiające konie i bowidy, a także postać ludzką. Badania archeologiczne wskazują na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrichov

  Wieś w środk. Czechach, w której odkryto dwa duże, ciałopalne cmentarzyska z okresu rzymskiego. Z jednego z nich, z nekropolii w Dóbr icho-vie-Pichorze, pochodzą liczne zrfaleziska grobowe, potwierdzające znaczenie państwa Markomanów w okresie ich potęgi przypadającej na czasy panowania Mar-boda (ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Courthezon

  Rozległa osada kultury impresso-car-dium w dep. Vaucluse (Francja), z szeregiem okrągłych domostw o fundamentach kamiennych. Gospodarka ma charakter wyraźnie rolniczo-hodowlany (ponad 95% kości zwierząt udomowionych). Datowana na schyłek VI tysiąclecia B.C.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt

Do góry