Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHAPMAN JOHN USB

  Imię chrzestne Henry Palmer, ur. 25 IV 1865 w Ashfield (Suffolkshire), zm. 7 XI 1933 w Londynie, historyk, biblista.

  Po ukończeniu studiów teol. w Oksfordzie jako diakon Kościoła anglik, przeszedł 1890 na katolicyzm i 1892 w Maredsous wstąpił do zakonu; 1895 przyjął święcenia kapł.; był przeorem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANNING WILLIAM ELLERY

  ur. 7 IV 1780 w Newport (stan Rhode Island), zm. 2 X 1842 w Bennington (stan Vermont), Unitarianin, działacz rel.-społ., teolog.

  Początkowo studiował medycynę, a nast. teologię w Harvard University, po czym został nauczycielem w Wirginii, a 1803 pastorem kongregacjonalistów Brattle Street w Bostonie; 1819...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBARON ETIENNE FSC

  Imię zak. Gonzalwiusz, ur. 15 X 1827 w Chassagny (Owernia), zm. 3 VIII 1902 w Cure-pipe (Mauritius), pedagog, misjonarz.

  Do zgromadzenia wstąpił 1845; 1846-49 uczył w szkole zak. w Riom; 1850 udał się jako misjonarz na wyspę Réunion, gdzie uczył w szkole mis. w Saint-Denis; 1896 na wezwanie jezuitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTEPIE de la SAUSSAYE PIERRE DANIEL

  ur. 9 IV 1848 w Leeuwarden (Holandia), zm. 20 IV 1920 w Bilthoven, Teolog i historyk religii.

  Po studiach teologii reformowanej w Utrechcie był 1872-78 pastorem; specjalizował się w zakresie historii religii, szczególnie germ.; 1878 otrzymał nowo zał. katedrę historii religii w Amsterdamie, a 1899 — po C.P...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /3 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMBÉRY, Chambéry — Saint-Jean-de-Maurienne — Ta-rentaise

  Metropolia w pd.-wsch. Francji z sufraganią Annecy.

  Diecezję Ch. erygowano 1779 jako sufr. Lyonu na obszarze dawnych diec. Genewy, Annecy, Tarentaise, Maurienne oraz Pays de Gex; zniesiona 1793, wznowiona 1802, a 1817 podniesiona do rangi metropolii z sufr. Aosta; 1819 od Ch. odłączono Genewę z kantonem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTHABURI

  Diecezja w Tajlandii, sufr. Bangkoku, eryg. 18 XII 1965 z wikariatu apost. utworzonego 11 V 1944;

  zajmuje 34 000 km2 i liczy 2110 520 mieszk., w tym 23 440 katolików, 20 parafii, 37 księży diec. i 4 zak., 23 zakonników, 206 sióstr.

   

  A. Launay, Histoire de la mission de Siam, P 1920; J.B. Aufhauser, Indien und...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMIER DANIEL

  ur. 1565 w Delfinacie (pd.wsch. Francja), zm. 21 X 1621 w Montauban, Teolog hugenocki.

  Studiował w Orange i Nîmes, a od 1583 teologię w Genewie; 1593 został pastorem w Montélimar; wniósł duży wkład w rokowania o prawa hugenotów, uwieńczone Edyktem nantejskim (1598); pod jego wpływem nar. synod protest, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANUKKA, Hamikka

  (hebr. poświęcenie budynku), Święto żyd. ustanowione na pamiątkę oczyszczenia świątyni jerozolimskiej, sprofanowanej przez syr. króla Antiocha TV Epifanesa, i jej ponownego poświęcenia po zwycięstwie Judy Machabeusza 164 prz.Chr. nad Syryjczykami (1 Mch 4,36-59; 2 Mch 1,9.18; 2,16.19); w NT (J 10,22)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMINADE GUILLAUME JOSEPH

  ur. 8 IV 1761 w Péri-gueux (pn.-zach. Francja), zm. 22 I 1850 w Bordeaux, Propagator kultu maryjnego, założyciel wspólnot zakonnych.

  Studia ukończył u sulpicjanów w Paryżu, 1785 przyjął święcenia kapł. ; wykładał teologię w seminarium diec. w Mussi-dan; po wybuchu rewolucji franc, był duszpasterzem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAŁUPKA SAMUEL

  ur. ok. 1600 w Partizánská L'upca, zm. 1668 w Trenczynie, Pisarz słowacki.

  Był pastorem ewang.; jest autorem barokowych traktatów rei. i kazań Threnos domus Guzithianae (1641), Ne communicaveris peccatis alienis (1651), Idea Zittkio Johannea (1655), Slzavé kvílení vdov a syrotkü (1658), Kázaní pohřební...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt

Do góry