Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHARAKTER SAKRAMENTALNY

  Niezmazalne (przynajmniej w życiu doczesnym) duchowe znamię lub „pieczęć" (sfragis), udzielane człowiekowi przez Boga w sakramentach chrztu, ->- bierzmowania i -> kapłaństwa, dające mu uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusowym i uzdolniające go do aktywnego udziału w Mistycznym Ciele Chrystusa, a zwł. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /12 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARITAS CHRISTI, Caritas Christi

  Żeński -> instytut świecki na prawie pap., zał. 1937 w Marsylii przez J.M. Perrina OP. Pierwotnie był stowarzyszeniem kośc. dla wspomagania duchowieństwa w różnych dziedzinach duszpasterstwa i oddziaływania przez świadectwo życia, a 1950 został eryg. jako instytut;

  1955 otrzymał dekret pochwalny;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEROLOGIA

  Dział psychologii > osobowości zajmujący się badaniami nad genezą, rozwojem, strukturą, typologią i diagnostyką -» charakteru oraz zaburzeniami jego rozwoju ( -> charakteropatia). Pierwsze próby oparcia ch. na podstawach nauk. podjął i jej nazwę stworzył J. Bahnsen (1867).

  Zagadnieniami ch. zajmowano...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /4 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER

  (gr. charakter znak, znamię, rysa), Zespół cech człowieka powiązanych z sobą we względnie trwały układ, uformowany zgodnie z przyjętym systemem wartości, a znamionujący -> motywację postępowania; niektórzy uczeni utożsamiają eh. z -> osobowością (ch. w znaczeniu szerszym), inni zaś z ->-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /32 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPPOTTN de NEUVILLE HÉLÈNE

  Imię zak. Maria od Męki Pańskiej, ur. 21 V 1839 w Nantes, zm. 15 XI1904 w San Remo, zał. -> franciszkanek misjonarek Maryi.

  Na polecenie spowiednika Georges'a Petit SJ wstąpiła 1864 do zgrom. Maryi Wynagrodzicielki w Tuluzie; pod koniec nowicjatu wysłana do pracy mis. w Indiach, kierowała w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAOS

  (gr. chaos rozwart a paszczęka, nieskończona, niezmierzona przestrzeń), Termin określający pierwotną postać świata w okresie przed stworzeniem lub uporządkowaniem go przez Istotę Najwyższą; zapożyczony z filozofii gr. i analogicznie stosowany w religioznawstwie.

  I. W FILOZOFII — Filozofowie gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /8 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAMPOLLION JEAN FRANÇOIS

  ur. 23 XII 1790 w Fi-geac (Akwitania Wsch.), zm. 4 III 1832 w Paryżu, Egiptolog.

  Studiował języki wsch. w Paryżu, a od 1816 wykładał historię w Grenoble; 1822 ogłosił pierwsze próby odczytania gr. i rzym. imion zanotowanych hieroglifami na pomnikach egip.; później ustalił wiele innych elementów tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAPEAUVJXLE, Chapeaville JEAN

  ur. 5 I 1551 w Liège, zm. 11 V 1617 tamże, Teolog, historyk.

  Studiował teologię w Kolonii i Lowanium, nast. był prob, w Liège (szczególnie czynny podczas zarazy 1581), 1582 został inkwizytorem, a 1599 wik. generalnym.

  Napisał Tractatus de necessitate et modo ministrano.' sacramenta tempore pestis (Liège...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHANTA

  Hist, Agia,łac. Cydonia, wł. Canea, dawne bpstwo na Krecie.

  Istniało pod nazwą Cydonia już od poł. V w. ; w okresie cesarstwa łac. znane było jako Canea; upadło podczas okupacji weneckiej w XIII w. ; przywrócono je po podboju Krety przez Turków (1571) jako bpstwo prawosł., które obecnie należy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAŁUBIŃSKI TYTUS

  ur. 29 XII 1820 w Radomiu, zm. 4 XI 1889 w Zakopanem, Lekarz, przyrodnik, działacz społeczny.

  Studia med. i przyr. odbył 1838-44 w Wilnie, Dorpacie i Würz-burgu ; mimo zamiłowania do nauk przyr. obrał zawód lekarza; 1845 rozpoczął pracę w Szpitalu Ewang. w Warszawie; jako lekarz brał udział w powstaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Berno Dodano /24.07.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt

Do góry