Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHARTREUSE, Grande Chartreuse

  (Wielka Kartuzja), Klasztor macierzysty kartuzów, zał. w XI w. oraz jedna z największych we Francji średniow. bibliotek kościelnych.Pierwszy erem (nazwany później Ch.) założył 1084 Brunon z grupą uczniów w Alpach k. Grenoble na terenie nadanym przez bpa Hugona z Grenoble;

  po wyjeździe 1090 Brunona do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARŁUPIA MAŁA

  Parafia i sanktuarium maryjne w dekanacie sieradzkim w diecezji włocławskiej (od 1818).

  Parafię w archidiecezji gnieźn. erygowano przed 1457 przy kościele Narodzenia NMP; obecny kościół neogot., 3-nawowy, dzieło Stefana Szyllera, wzniesiony 1907-16, konsekrowano 1924; w ołtarzu głównym znajduje się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARTUM

  Metropolia w Sudanie z sufr. el-Obejd. Miasto zał. 1820 przez Turków, od 1830 było stolicą Sudanu Egip.; 1885 zdobyte i zniszczone przez Mahdiego; 1898 odbudowane; od 1956 stolica niepodległego Sudanu.

  Ewangelizację okolic Ch. prowadzili sporadycznie od VI w. monofizyci ; dopiero jednak w XIX w. w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARPENTIER MARC ANTOINE

  ur. ok. 1636 w Paryżu, zm. 24 II 1704 tamże, Kompozytor.

  Był uczniem G. Carissimiego w Rzymie, ok. 1684 został kapelmistrzem kościoła St. Louis i nauczycielem muzyki w Collège Louis-le-Grand w Paryżu, a od 1698 działał w Sainte--Chapelle; współpracował również z Molière'm w ComédieFrançaise, dla której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYDŻYCI, secesjoniści

  (arab. charadża wychodzić, odchodzić), Najstarsza sekta w -> islamie o charakterze polityczno -doktrynalnym, powstała w VII w. na tle walki o władzę pomiędzy prawomocnym kalifem Alim ibn abi Talibem a Mua-wiją, gubernatorem Syrii — i rozstrzygniętą arbitrażem delegatów obu zainteresowanych.

  Część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARRIÈRE FRANÇOIS bp.

  ur. 11 X 1893 w Cerniat k. Gruyères (zach. Szwajcaria), zm. 11 VII 1976 we Fryburgu Szwajc, Działacz religijnospołeczny.

  Po studiach teol. 191317 w seminarium duch. we Fryburgu Szwajc. przyjął 1917 święcenia kapl.; 1917-21 i 1924-25 był wik. w Lozannie, 1921-23 studiował w Angelicum prawo kan., uzyskując...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYŚCI, Stowarzyszenie Charystów Diecezji Włocławskiej

  Wspólnota kapłańska zał. 1919 we Włocławku przez księży A. Bogdańskiego, F. Korszyńskiego i L. Wasilkowskiego w celu pogłębienia życia wewn. duchowieństwa diec. i zharmonizowania osobistej ascezy z działalnością duszpasterską. Hasłem ch. było Caritas Christi urget nos, przełożonymi — ks...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARRON PIERRE

  ur. 1541 w Paryżu, zm. 16 XI 1603 tamże, Teolog, kaznodzieja, filozof.

  Studia filoz. odbyl w Paryżu, a prawnicze w Bourges i Orleanie; przez 6 lat był adwokatem parlamentu franc, po czym studiował teologię i przyjął święcenia kapł. ; wnet zasłynął jako kaznodzieja, a królowa Nawarry Małgorzata de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARSZEWSKI IGNACY ks.

  (pseud. ks. Dzięcioł, ks. Kolski, Charix), ur. 22 VI 1869 w Kole, zm. 14 IV 1940 w Sach-senhausen-Oranienburgu, Pisarz, publicysta.

  Teologię studiował w seminarium duch. w Płocku (1886-92), nast. 2 lata w Akademii Duch. Rzym.kat. w Petersburgu; 1894 przyjął święcenia kapł.; pracował w duszpasterstwie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARKTEWICZ WALERIAN

  ur. 1890 w Wilnie, zm. 24 VI 1950 w Londynie, Literat, dziennikarz i historyk.

  Studia polonistyczne ukończył na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, nast. przez kilka lat wykładał język pol. i historię w wil. gimnazjum jezuitów. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Placyd Jankowski (John of Dycalp). Życie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /24.07.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt

Do góry