Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHARZEWSKI JAN OP

  Imię zak. Rajmund od św. Kazimierza, ur. ok. 1600, zm. 1659 prawdopodobnie w Kaffie (Teodozja na Krymie), misjonarz wśród Tatarów na Krymie.

  Studiował od 1619 na UJ; był wychowawcą na dworach księcia Konstantego Lubomirskiego i Jerzego Ossolińskiego; przed 1646 przebywał w klasztorze św. Sykstusa w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHCIWOŚĆ, zachłanność

  Dyspozycja motywująca działanie zmierzające (za wszelką cenę) do ciągłego zwiększania stanu posiadania dóbr, najczęściej materialnych (bogactwo).

  1. Aspekt psychologiczny — Ch. ma swe źródło w potrzebie posiadania, rozwiniętej na bazie instynktu samozachowawczego, oraz w potrzebie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /6 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHASOR

  (hebr. chacer teren ogrodzony, warownia), Dawne miasto kananejskie położone po wsch. stronie wzgórz pn. Galilei, 14 km na pn. od jez. Genezaret, wspomniane w dokumentach egip. już w XIX w. prz.Chr. oraz w dokumentach mezopotamskich w XVIII w.; przez J. Garstanga zidentyfikowane 1926 z Tell el-Kedah. Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMAT

  (gr. charizesthai obdarowywać, charismata dary), Dar nadprzyr., którego Chrystus uwielbiony udziela wiernym przez Ducha Świętego w celu wypełnienia określonej służby we wspólnocie -» Ludu Bożego; jako dar zwyczajny, powsz. i różnorodny stanowi określone ukierunkowanie -» łaski Bożej ; nazwę ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /29 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYTON Św.

  zm. ok. 350, Mnich, twórca ławr palestyńskich. Pochodził z Ikonium (Konya w pd.zach. Turcji).

  Prześladowany za wiarę chrzęść, przez ces. Aureliana, uszedł do Palestyny; ok. 322 osiedlił się w Faran (w pobliżu Jerozolimy), gdzie utworzył pierwszy erem i wybudował kościół; 325 przeniósł się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYTY

  (gr. Charités, łac. Gratias), W mitologii gr. pierwotnie bóstwa -> chtoniczne, boginki podziemia, córki Zeusa i Eurynome.

  Czczono je jako dawczynie płodów ziemi i opiekunki roślinności; początkowo ich liczba nie była określona, później wymieniano: Aglaję — jaśniejącą, Eufrozynę — radosną, Talię —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYTOLOGIA

  (gr. charts łaska, logos słowo), Dział teologii systematycznej ( -» dogmatyka), którego przedmiotem jest usynowienie człowieka przez Boga (-> łaska, teol. -> wiara, -> nadzieja, -» miłość), przez które staje się on dzieckiem Bożym (-> dziecięctwo Boże).

  Zależnie od stopniowo modyfikującego się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLOTTE

  Diecezja w Stanach Zjedn. (Karolina Pn.), sufr. Atlanty; powstała 12 IX 1971 z części diec. Raleigh; zajmuje 53 621 km2 i liczy 2,73 min mieszk., w tym 39 344 katolików, 57 parafii, 48 księży diec. i 35 zak., 38 zakonników i 259 sióstr.

  W Ch. znajduje się Johnson Ch. Smith University (dawnej Biddle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARTRES

  Bpstwo we Francji w metropolii Bourges (do 1622 w metropolii Sens, nast. do 1967 w paryskiej) oraz słynna szkoła średniowieczna.Miasto, w czasach rzym. nazywane Autricum lub Carnu-tum, było ośrodkiem druidyzmu (druidzi).

  Wg legendarnych tradycji początki chrześcijaństwa wiążą się tu z mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /11 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARLOTTETOWN

  Diecezja we wsch. Kanadzie, obejmująca Wyspę Księcia Edwarda i Wyspy Magdaleny, eryg. 11 VIII 1829 z istniejącego od 23 XI 1818 wikariatu apost. jako sufr. Quebec; od 1852 Ch. jest sufr. Halifaxu.

  Diecezja zajmuje 5654 km2 i liczy 112 000 mieszk., w tym 49 043 katolików, 58 parafii, 79 księży diec. i 5 zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry