Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHASYDYZM

  (hebr. chasid pobożny), Żydowski ruch rel. o tendencjach apokalipt., głoszący konieczność gorliwego zachowywania Prawa ST i kapłaństwa sadokickiego, aktywny w okresie hellenizacji Palestyny, zwł. w początkach działalności -» Machabeuszów; jego kontynuacją był nurt rei. w judaizmie wsch.eur., powstały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHELČICKÝ PETR

  ur. ok. 1390 w Chelćicach (k. Czeskich Budziejowic), zm. ok. 1460 tamże, Pisarz i rei. reformator.

  Był prawdopodobnie synem chłopa. Wcześnie uległ wpływom J. Wiklifa i J. Husa; jego poglądy mor.-społ. stanowiły teor. podstawę husyckich gmin -> braci czeskich; za jedyne prawo i wytyczną działania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHATEAUBRIAND FRANÇOIS RENÉ de

  ur. 4 IX 1768 w Saint-Malo (Bretania), zm. 4 VII 1848 w Paryżu, Pisarz, apologeta i polityk.

  Dzieciństwo i młodość spędził w Bretanii; od 1787 przebywał w Paryżu, gdzie został wprowadzony przez Malesherbesa na dwór król. i salony lit.; 1791 wyjechał do Stanów Zjedn., gdzie odbywał liczne podróże, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHELUCCI PAOLINO SchP

  ur. 25 IV 1681 w Lukce (Toskania), zm. 17 I 1754 w Rzymie, Humanista i matematyk.

  Do zakonu wstąpił 1699; przez 40 lat był prof, wymowy w rzym. uniwersytecie Sapienza; 1718-24 i 1727-33 był rektorem pijarskiego Collegium Nazarenum w Rzymie; podniósł jego poziom, sprowadzając wielu specjalistów z różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHÂTEL FERDINAND FRANÇOIS

  ur. 9 I 1795 w Gannat (Burgundia), zm. 13 II 1857 w Paryżu, Założyciel Kościoła franc.kat. (Eglise Catholique Française).

  Po ukończeniu seminarium duch. w Clermont-Ferrand przyjął 1818 święcenia kapł.; był wik. w Moulins, a następnie prob, w Monétay-sur-Loire; 1821 został kapelanem gwardii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMATYCZNY RUCH

  Spontaniczny ruch odnowy występujący przeciw skostniałym strukturom rei. lub teol. ( -> kontestacja) w celu odrodzenia pierwotnej gorliwości rei. ; jest stałym komponentem życia religijnego.

  R.ch. powstaje przeważnie oddolnie jako reakcja na stagnację życia rei. i miewa początkowo charakter elitarny;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /8 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁCHOWSKI HENRYK ks.

  ur. na pocz. XVII w. na Mazowszu, zm. 1647 na Pomorzu, Poeta sielankowy i religijny.

  Kształcił się w Akademii Krak.; jako dworzanin król. brał udział 1633 w wyprawie smoleńskiej Władysława IV. Około 1635 przyjął święcenia kapł. i odtąd przebywał na Pomorzu; 1640 został prałatem i prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAUCER GEOFFREY

  ur. ok. 1340 w Londynie, zm. 25 X 1400 tamże, Poeta. Piastował różne urzędy dworskie, pełnił misje dyplomatyczne, był członkiem parlamentu.

  Znawca eur. literatury dawniejszej i współcz., zwł. franc, (tłumaczył Koman de la rose) i wł. (Dante, Petrarka, Boccaccio) ; przetwarzał z talentem tematy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /5 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARYZMATYK

  (gr. charisma dar), Przywódca religijny mający świadomość posiadania -» charyzmatu, dzięki któremu głosi nowe idee w celu odkrycia lub wzbogacenia treściowego poglądów rei. utrwalonych w tradycji doktrynalnej lub w społ. strukturach instytucjonalnych; przenośnie — przywódca, którego poglądy i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHAZAROWIE

  Federacja ludów różnego pochodzenia tworzących państwo między Wołgą i Donem w VII-X w.

  Elementem scalającym Ch. był koczowniczy, najprawdopodobniej turko-tatarski, lud kształtowany pod wpływem środowiska scytyjsko-sarmackiego i kaukaskiego; plemiona zależne od Ch. były konglomeratem plemion...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 519

  praca w formacie txt

Do góry