Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - DZIEJE

  1. Początki — Na pocz. XIII w. w ramach misji prus., prowadzonej w I fazie pod opieką metropolity gnieźn. Henryka Kietlicza, pap. Innocenty III mianował 1216 pierwszego bpa mis., mnicha cysterskiego Chrystiana, którego 1218 nazwano bpem Prus. Papież Honoriusz III bullą Cum in partibus z 5 V 1218 upoważnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /14 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMOŃSKI JÓZEF

  ur. 7 XI 1849 w Boczkach (k. Łowicza), zm. 6 IV 1914 w Kuklówce (k. Grodziska Mazowieckiego), Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich.

  Studiował 1867-71 w Warsz. Szkole Rysunkowej i w Pracowni W. Gersona, nast. w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie uległ wpływom działających tam malarzy pol. (J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

  1. Granice — Dekret legata Wilhelma z Modeny z 1243 wyznaczył granice d.ch. wzdłuż linii Wisły, Drwęcy i Osy wraz z ziemią lubawską; 1289 do diec. płockiej włączono par. Orzechowo, a przed 1320-21 Krzyżacy, mimo protestu bpa Ottona, oderwali od d.ch. ziemię sa-sińską wraz z 14 par. i wcielili ją do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /8 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁM

  Siedziba parafii i dekanatów w diecezji lubelskiej, dawna stolica -» chełmskiej diecezji katolickiej (ok. 1359-1805), prawosławnej (ok. 1220-1596, 1905-15, 1940-44) i unickiej (1596--1875), sanktuarium maryjne oraz ośrodek wydawniczy w XVIII -XIX w.

  I. MIASTO — Pierwsza udokumentowana wiadomość o Ch. pochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /13 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA

  Diecezje Kościoła kat. (ok. 1349--1807) oraz Kościoła prawosł. (ok. 1220-1915) i Kościoła unickiego (1596-1875), obejmujące dawne woj. bełskie wraz z ziemią chełmską.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE DIECEZJALNE

  1. Biskupi pomocniczy — Urząd bpa pomocniczego w d.ch. utworzył 1398 bp J. Kropidło i desygnował nań Jana Kaldeborna OP, który 1402 przeszedł do diec. włocławskiej; dopiero jednak po powiększeniu d.ch. o administrację pomezańską urząd ten udotował i utworzył na stałe 1641 bp Działyński;

  kandydaci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /6 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMCE

  Parafia w dekanacie piekoszowskim w diecezji kieleckiej. Kościół par. św. Marii Magdaleny i Mikołaja bpa, ciosowy, w kształcie krzyża, wzniesiono 1440;

  spalony 1620 i odbudowany z fundacji wojewody lubel. Jana Tarły w stylu wczesnobarokowym, ma bogatą dekorację stiukową; konsekrowany 1685, jednonawowy, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA KATOLICKA

  Powstała w poł. XIV w. w związku z organizacją Kościoła kat. na Rusi; istniała do 1807; jej kontynuacją jest diecezja -> lubelska.

  A. DZIEJE

  1. Początki — związane są z kośc. działalnością organizacyjną króla Kazimierza Wielkiego na Rusi Halickiej i ziemi chełmskiej, na którego wniosek pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /25 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - INSTYTUCJE OŚWIATOWE i CHARYTATYWNE

  1. Szkoły — Pierwszy przekaz z 1219 o istnieniu szkoły w d.ch. dotyczy szkoły mis. w Chełmnie; w XIV w. szkoły były w większych miastach diec. ; ok. poł. XV w. istniało 21 szkól par., a na przełomie XV i XVI w. — 52.

  W XVI w. wiele szkół przejęli protestanci, dlatego synod diec. z 1583 żądał od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHECHELSKI JÓZEF SJ

  ur. 29 XII 1900 w Siedlcu (k. Krakowa), zm. 27 VI 1967 w Rzymie, Działacz polonijny.

  Do zakonu wstąpił 1917 w Starej Wsi; studiował filozofię w seminarium zak. w Nowym Sączu (1923-26) i teologię w Lublinie (1926-29), gdzie 1929 przyjął święcenia kapł.; 1930-39 wykładał w seminarium jez. w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry