Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHEŁMŻA

  Parafia i dekanat w diecezji chełmińskiej, 1251-1824 stolica chełmińskiej diecezji.

  Miasto lokowane zostało 1251 na miejscu dawnego grodu Łoza, darowanego 1222 przez Konrada I księcia mazowieckiego bpowi -> Chrystianowi; 1251-1359 wzniesiono got., halową, 3-nawową katedrę Św. Trójcy, z transeptem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERUBINI, Cheruby

  (akad. karabu błogosławił), Biblijne określenie jednej z grup istot duchowych, z otoczenia Boga.

  W ST ch. spełniali różne funkcje: wg Rdz 3,24 symbolizowali niemożność powrotu do stanu oznaczonego obrazem raju, w wizjach zaś (np. 2 Sm 22,11, szczególnie u Ez 9,3-10; 11,22), przenoszą oni z nieba na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁPLIWOŚĆ

  Samochwalstwo polegające na eksponowaniu swoich osiągnięć i zasług oraz przypisywaniu ich jedynie własnym uzdolnieniom.

  Ch. jest wadą wypływającą z pychy; ze względu na przesadę i kłamliwą treść sprzeciwia się cnocie -> prawdomówności; ponadto w ocenie własnych dobrych uczynków pomija relację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA PRAWOSŁAWNA

  Istniała w XIII-XVI w. jako d.ch. (1), a od pocz. XX w. jako d.ch. i lubelska (2).

  1. Prawosławną d.ch. — utworzy! w 1. poł. XIII w. książę Daniel Halicki, początkowo ze stolicą w Uhrusku, nast. (ok. 1240) w Chełmie; przejściowo (ok. 1247-56) była ona w unii z Rzymem na skutek polityki Daniela...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMECKI, Chołmecki JAN ks.

  ur. 25 I 1816 w Żmiącej (k. Limanowej), zm. 17 XI 1887 w Krakowie, Działacz niepodległościowy, pedagog.

  Studia teol. odbył w seminarium duch. w Tarnowie i 1843 przyjął święcenia kapł.; od 1845 byl prefektem seminarium duch. w Tarnowie; oddziaływał na młodzież w duchu patriotycznym i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Najwcześniej przyjęły się w diec. zakony żebrzące, które przyczyniły się do chrystianizacji ludności. Dominikanie założyli klasztory w Chełmnie (1233) i Toruniu (1263), franciszkanie konwentualni — w Toruniu (1239), Chełmnie (1258) i Chełmży (z końcem XIII w. i ponownie 1625), augustianie-eremici —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /4 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMICKI ZYGMUNT ks.

  ur. 10 V 1851 w Warszawie, zm. 3 VII 1922 tamże, Działacz społ.-polit. i kośc, redaktor i wydawca.

  Studiował w seminarium duch. w Płocku; 1873 przyjął święcenia kapł. i był wik. katedry płoc; po studiach w Münster 1875 przeniósł się do Warszawy, gdzie był od 1877 do śmierci rektorem kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA - STATYSTYKA

  1. Diecezja — W 1772 liczyła: 2 oficja-laty, 2 archidiakonaty, 17 dekanatów, 125 par. i 61 filii, 43 kaplice pubi., 3 kolegia jez., 1 seminarium duch. (7 alumnów), 1 kolonię uniw., 15 klasztorów męskich (295 zak.), 4 klasztory żeńskie, 2 domy emerytów dla księży, 96 508 katolików, 40 473 protestantów, 6298...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /9 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMIŃSKA DIECEZJA

  Powstała 1243 w związku z utworzeniem organizacji kośc. w Prusach; od 1566 sufragania metropolii gnieźnieńskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMNO

  Siedziba parafii i dekanatu w diecezji chełmińskiej oraz Akademii Chełmińskiej (1386-1818) i ośrodek wydawniczy (do pocz. XX w.).

  I. MIASTO — Gród Ch. istniał już w X w., a prawa miejskie otrzymał 1233. Parafię erygowano prawdopodobnie na pocz. XI w. przy kościele Wniebowzięcia NMP (zburzony w XIII w.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /11 824

  praca w formacie txt

Do góry