Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHEMNITZ MARTIN

  ur. 9 XI 1522 w Treuenbrietzen (Brandenburgia), zm. 8 IV 1586 w Brunszwiku (Dolna Saksonia), Teolog luterański, współtwórca Formuly zgody.

  Po ukończeniu szkół w Wittenberdze i Magdeburgu studiował od 1543 matematykę i astrologię we Frankfurcie n. Odrą, a od 1545 w Wittenberdze; 1547 z powodu wojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /3 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKA DIECEZJA - DIECEZJA UNICKA

  Istniała od przyjęcia 1596 unii -» brzeskiej przez bpa D. Zbirujskiego; 1875 została zniesiona.

  1. Geneza i dzieje — Zbirujski wraz z 6 bpami podpisali unię, za którą opowiedziała się znaczna większość prawosławnych; po wznowieniu 1632-33 hierarchii prawosł. król Władysław IV przywilejem z 14 III...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /11 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHESNEAU CHARLES OFMCap

  Imię zak. Julian Eymard, ur. 7 VIII 1902 w Angers, zm. 22 IX 1970 w Paryżu, historyk, działacz religijny.

  Po studiach teol. w Angers przyjął 1926 święcenia kapl. i wstąpił do zakonu; pracował w duszpasterstwie; 1930 rozpoczął prace badawcze nad dziejami kultury rei. w XVII w. we Francji i wkładem zak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEREM

  (hebr. cherem klątwa, przeznaczenie na zagładę; metonimicznie — osoba lub rzecz poświęcona Bogu), Wyłączenie osób lub rzeczy dla służby Bożej (Kpł 27,28; Lb 18,4; Ez 44,29) albo zniszczenie ich dla Boga (w tzw. ch. wojennym) bądź wykluczenie ze społeczności rei. (Ezd 10,8 ; 1 QS VI24 - VII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKI, Chelmius MARCJAN

  ur. ok. 1500, zm. ok. 1575, Działacz kalwiński.

  Pochodził z Małopolski; od 1522 przebywał na dworze króla Zygmunta I Starego, od 1527 był chorążym krak.; zwolennik > egzekucji praw; po 1548 zerwał z Kościołem kat.; 1551 dopomógł S. -> Orzechowskiemu w zawarciu małżeństwa ze swą bratanicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERSONESUS in CRETA

  (ruiny w pobliżu wioski Cher-sonesos), Starożytne bpstwo na Krecie w metropolii Gortyna, istniało od V w.; po zajęciu wyspy 1204 przez Wenecjan bpstwo prawosł. zastąpione zostało łac, które przetrwało do podboju tur. w XVII w.;

  bpstwo prawosł., reaktywowane ponownie w 2. poł. XVII w., złączono 1838 z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKI REMIGIAN

  Bratanek Marcjana, działacz refor-macyjny z poł. XVI w.Był jednym z najwcześniejszych zwolenników reformacji w Polsce; 1549 wraz z M. Rejem i M. Oleśnickim udzielił pomocy ks. Walentemu z Chrzczonowa, wezwanemu na sąd przez krak. bpa S. Maciejowskiego za zawarcie związku małżeńskiego. Uczestniczył w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERSONEZ, Chersonesus in Zechia

  Bpstwo starożytne na Krymie (w pobliżu Sewastopola w Ukraińskiej SRR).

  Bpstwo istniało w 1. poł. V w., choć tradycja przyjmuje jego wcześniejsze powstanie; przed 600 ustanowiono tu autokefaliczne abpstwo (od XI w. prawosł.); za ces. Andronika II (1282--1328) występowało jako metropolia; przestało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEŁMSKO ŚLĄSKIE

  Parafia w dekanacie kamiennogórskim w archidiecezji wrocławskiej.Prawa miejskie otrzymało Ch. prawdopodobnie przed 1275, a utraciło 1945;

  1621-1810 było własnością opata cystersów w Krzeszowie. Kościół par. Świętej Rodziny zbudowano 1343; nowy, barokowy, jednonawowy z 2 rzędami kaplic z emporami i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHERUBIKON

  (gr. cherubikon, cherubikos hymnos, starostów, chieruwimskaja pieśń), Hymn kośc. (Hoi ta cherubim mysti-kos, łże chieruwimy tajno, My, którzy cherubinów w sposób niepojęty...), używany podczas mszy w bizantyjskiej liturgii (niekiedy również w -> ormiańskiej liturgii).

  Wprowadzony w czasach ces. Justyna II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kiry Dodano /25.07.2012 Znaków /2 321

  praca w formacie txt

Do góry