Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHIŃSKIE SIOSTRY, Instytut Panien Chińskich

  Wspólnota nauczycielek i katechetek zachowujących rady ewangeliczne, istniejąca w luźnych formach organizacyjnych w Chinach w XVII-XX w.

  Pierwszą wspólnotę zorganizował w wikariacie apost. Junna-nu i Syczuanu bp Joachin Enjobert Martillat (1706-75) w myśl ułożonego przez siebie statutu; reorganizacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY

  Rozpoczął w Ch. działalność 1684, kiedy to ros. kolonie n. Amurem zostały zniszczone przez Chińczyków, a ludność uprowadzona do Pekinu. Rosjanie ci zbudowali w Pekinie 1684 kaplicę, a 1685 cerkiew.

  Po zawarciu pokoju między Rosją a Ch. w Nerczyńsku (1689) ces. Kang-si zgodził się na przysłanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /3 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIOGGIA

  Bpstwo w pn.wsch. Włoszech (Laguna Wenecka), sufr. Wenecji (do 1451 sufr. Grado). Początki bpstwa nie są znane; istniało już prawdopodobnie w VII w.; do 1110 siedzibą było Malamocco.

  Do zabytków sztuki sakr. w Ch. należą: rom. katedra z XI w., przebudowana 1633-74 i w XVIII w.; kościół S. Domenico z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  Do pocz. XIX w. rozwój misji chrzęść, utrudniały sprzeciwy państw kat. (Francja, Hiszpania, Portugalia) oraz niekorzystna sytuacja wewn. w Ch. Próby mis. podjęło London Missionary Society ( -» misyjne towarzystwa I), którego przedstawiciel Ch.R. Morrison, działający 1807-34, nie prowadził właściwej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /6 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIOS

  Metropolia prawosławna oraz bpstwo łacińskie, sufragania Naksos.

  Bpstwo na wyspie istniało już w V w. i było sufr. Rodos; od XI w. prawosławne; zapewne za cesarza bizant. Andro-nika III (1328-41) zostało autokefalią, a od 1342 występuje jako metropolia, która 1953 liczyła (razem z podlegającymi jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - MUZYKA SAKRALNA

  Rozwijała się w Ch. od zamierzchłych czasów w związku z rei. praktykami rytualnymi, a nast. w zależności od różnych doktryn filoz.-rel., stanowiąc jeden z zasadniczych elementów ukształtowanej przez nie obrzędowości.

  1. Chiński system dźwiękowy, oparty na pentatonice bezpół-tonowej (f-g-a-c-d)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /13 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIPATA

  Diecezja we wsch. Zambii eryg. 25 IV 1959 jako sufr. Lusaki; z części wikariatu apost. Niasa i misji Luangwa utworzono 1937 prefekturę apost. Fort Jameson, która 7 V 1953 została wikariatem apost.; 1968 przyjęła obecną nazwę;

  zajmuje 47 300 km2 i liczy 546 739 mieszk., w tym 106 224 katolików, 17 parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - SZTUKA SAKRALNA

  Rozwijała się ideowo i ikonograficznie w ramach 3 chiń. systemów filoz.-rel. -> taoizmu, konfucjanizmu i -> buddyzmu (IV); formalnie i stylistycznie podlegała przemianom zachodzącym w całokształcie chiń. kultury.

  Najstarsze zabytki sięgają III tysiąclecia prz.Chr.; wśród ceramicznych znalezisk w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /14 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIEMSEE, Chiem

  Ośrodek klasztorny i dawne bpstwo w pd. Bawarii (RFN).Pierwsza wiadomość o iro-szkoc. męskim klasztorze na wyspie Herrenwörth jeziora Ch. pochodzi z czasów panowania bawarskiego księcia Odilona (737-748) ;

  przed 780 bp-opat Dobda (zw. Doda lub Tuti) założył w Ch. szkołę klasztorną, a 782 bp Wergiliusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHINY - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  W Ch. są splotem wierzeń i praktyk rei. różnego pochodzenia.

  A. RELIGIE RODZIME — Wg najstarszych źródeł z czasów dynastii Sia (2201-1766 prz.Chr.) istniał w Ch. kult panteonu bóstw i duchów.Na czele panteonu stał najwyższy władca nieba -> Szang-ti, czyli Niebo pojmowane jako rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /12 510

  praca w formacie txt

Do góry