Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHLEWO

  Parafia w dekanacie ostrzeszowskim w archidiecezji poznańskiej (do 1925 we wrocławskiej).

  Kościół par. św. Marcina, zbudowany w XIV lub XV w., od czasów reformacji do 1633 był w rękach protestantów; księgi wizytacyjne z 1635 wymieniają go jako filię par. Bukownica;

  nowy, drewniany, wzniesiony 1651, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLODULF Św.

  ur. ok. 600, zm. ok. 693, Syn św. Arnulfa, minister i doradca króla Dagoberta I.

  Wybrany został przez aklamację na bpa Metzu; odznaczał się świętością życia i działalnością charytatywną w diecezji; relikwie jego czczone w kościele św. Arnulfa w Metzu, od poł. X w. również w Lay-Saint-Christophe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEB PRZAŚNY

  (hebr. maccot, gr. azymoi), Nie kwaszony chleb używany w liturgii przez żydów, głównie w święta Przaśników ( -» Pascha), a przez chrześcijan jako materia przy sprawowaniu eucharystii.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Ch.p. wypiekany był w czasie nieprzewidzianego braku chleba (Rdz 19,3; Wj 33-34) i w czasie żniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /6 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLODWIG, Klodwig, Clovis

  ur. ok. 466, zm. 511, Syn Chilperyka I z dynastii Merowingów, król Franków, twórca zjednoczonego państwa Franków.

  Od 481 był królem jednego z odłamów Franków Salickich, skupionego wokół Tournai; w ciągu swego panowania podporządkował sobie plemiona Franków Salickich i Rypuarskich oraz rozszerzył granice...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKA ZOFIA JÓZEFA

  ur. 14 V1852 w Warszawie, zm. 27 I 1932 tamże, Działaczka społeczna.

  Po studiach na UW wspólnie z siostrą Anielą i bratem Bronisławem pracowała przy redagowaniu i wydawaniu Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (I-XV, Wwa 1880-1902); aresztowana za udział w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI BRONISŁAW

  ur. 10 XI 1846 w Warszawie, zm. 28 III 1918 tamże, Historyk literatury, krytyk.

  Brał udział w powstaniu 1863; 1864-69 studiował na wydziale filoz.-hist, nast. uczy! w warsz. szkołach prywatnych. Współpracował z wydawnictwami Encyklopedii Wychowawczej, Biblioteki Dzieł Wyborowych i Encyklopedią Powszechną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIUSA di SAN MICHAELE, Cluse, Clusinum

  Opactwo św. Michała na górze Pirchiriano k. Suzy (Piemont), ośrodek benedyktyńskiej kongregacji.

  1. Początki legendarne opactwa podaje kronika klasztoru (MGHSS XXX 2, 959,970); kościół św. Michała, istniejący już w okresie Longobardów, odbudował pod koniec X w. Jan Wincenty, uczeń opata Romualda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHIUSI — PIENZA

  Diecezja w Toskanii (środk. Włochy), powstała 15 VI 1772 z połączenia przez pap. Klemensa XIV na równych prawach 2 diecezji; podległa bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  1. Chiusi (Clusium, staroż. miasto etruskie), bpstwo zależne bezpośrednio od Stolicy Apost., istniejące w III w. (pierwszy znany bp...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLASTAWA

  Wieś w parafii Kosieczyn w dekanacie ba-bimojskim w diecezji gorzowskiej.

  Kościół drewniany, barokowy, ufundowany dla ewangelików 1637 przez R. Mięsiczka z Wyszkowa, wzniesiony na planie krzyża, jednonawowy, z prezbiterium prostokątnym i stropem wspartym na rzeźbionym stupie, ma polichromię z herbami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEB

  Wypieczony z ciasta produkt, który od prehist. czasów stanowi jeden z podstawowych pokarmów człowieka.

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Izraelici byli przekonani, że Bóg jest dawcą ch. (Ps 104, 14); brak zaś ch. uważano za karę Bożą. Pieczenie ch. było w Palestynie codziennym zajęciem kobiet, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /8 996

  praca w formacie txt

Do góry