Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHMIELNIK RZESZOWSKI

  Parafia w dekanacie tyczyńskim w diecezji przemyskiej, sanktuarium maryjne.

  Pierwszy drewniany kościół par. św. Bartłomieja, wzniesiony przed 1419, spłonął 1624; drugi, również drewniany uległ zniszczeniu ok. 1734 ; obecny, murowany, św. Bartłomieja i MB Łaskawej, wzniesiony po 1738, rozbudowano 1892...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMAJ LUDWIK

  ur. 15 II 1888 w Głogowie Młp. (k. Rzeszowa), zm. 23 X 1959 w Warszawie, Historyk kultury, pedagog. Studiował 1908-12 filozofię i filologię klasyczną na UJ, 1930 tamże habilitował się; 1938 objął katedrę pedagogiki na Uniw. Stefana Batorego w Wilnie, gdzie przebywał do końca wojny; po 10 latach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELOWSKI ADAM, brat Albert

  ur. 20 VIII 1845 w Igołomi (k. Krakowa), zm. 25 XII 1916 w Krakowie, Malarz, działacz charytatywny, założyciel zgrom. -> albertynów (1888) i albertynek (1891).

  Uczył się 1857-58 w Szkole Kadetów w Petersburgu, 1858-61 w Gimnazjum Realnym im. Pankiewicza w Warszawie, 1861-63 w Instytucie Politechn. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /11 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELECKI KAZIMIERZ ks.

  ur. 8 II 1880 w Brzuscach (k. Starogardu Gd.), zm. 18 V 1929 w Zamartem (k. Chojnic), Archeolog regionalny.

  W gimnazjum w Kościerzynie i Chojnicach należał do Tow. Pomorskich Filomatów; po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1904 święcenia kapł., po czym pracował jako wik. w Chełmnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELOWSKI ANTONI ks.

  ur. 10 I 1841 w Zawadyńcach (Podole), zm. 1918 w Jerozolimie, Kaznodzieja, pisarz rei., brat Piotra.

  Teologię studiował 1862-67 w Akademii Duch. w Warszawie, nast. w Petersburgu, gdzie 1868 uzyskał magisterium z teologii i przyjął święcenia kapł.; po powrocie był wik. w Warszawie; 1878-88 pracował przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELEWSKI JÓZEF OFMRef

  Imię zak. Błażej, ur. ok. 1746, zm. 15 VIII 1831 w Przemyślu, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1765 w prow, małopolskiej; po studiach filoz.-teol. w zak. seminariach w Rzeszowie i Przemyślu, przyjął 1771 święcenia kapł.; był lektorem filozofii i teologii, definitorem prow., wizytatorem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHMIELOWSKI JOACHIM BENEDYKT

  ur. 20 lub 21 III 1700, zm. 7 IV 1763 w Firlejowie (k. Przemyślan), Pisarz rei., polihistor.

  Kształcił się u jezuitów, nast. w seminarium duch. we Lwowie. Przez pewien czas uczył D.A. Jabłonowskiego, od którego otrzymał probostwo w Firlejowie (1725), nast. w Podkamieniu; otrzymał prałaturę (1743) od abpa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁAMÓW

  Parafia w dekanacie turobińskim w diecezji lubelskiej.

  Parafię w Ch. erygowano przed 1419 przy kościele św. Filipa, Jakuba i Macieja; nowy wzniesiono ok. 1600; drewniany kościół św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w stylu barokowym, o konstrukcji zrębowej, zbudowano 1746 z fundacji kanonika lwowskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBOWSKI PAWEŁ SchP

  Imię zak. Paweł od św. Jacka, ur. 28 JU 1740 na Białorusi, zm. 10 IX 1821 w Dąbrowicy (Wołyń), pedagog.

  Do zakonu wstąpił 1754 w Lubieszowie na Polesiu; przez wiele lat był nauczycielem języków obcych w Collegium Nobilium w Wilnie, nast. rektorem kolegium w Dąbrowicy; 1811-14 jako prowincjał litew...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHLEBY POKLADNĚ, chleb święty

  12 okrągłych chlebów, ułożonych po 6 w 2 warstwach na złotym stole w Namiocie Spotkania (Wj 25,23-30), a nast. w miejscu Świętym -» świątyni jerozolimskiej (Kpł 24,5-9), zmienianych w każdy szabat.

  Tradycja -> kapłańska zalicza ch.p. do „rzeczy najświętszych spośród ofiar spalanych dla Jahwe" (Kpł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 898

  praca w formacie txt

Do góry