Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHODANI JAN KANTY ks.

  ur. 15 X 1769 w Krakowie, zm. 19 VII 1823 w Wilnie, Teolog i pisarz.

  W 1782 wstąpił do kanoników regularnych later, w Krakowie; po ukończeniu 1785 szkoły klasztornej w Kraśniku studiował teologię w UJ;

  1793 przyjął święcenia kapł. i został wykładowcą teologii w seminarium zak.; po eksklaustracji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODYNICKI IGNACY OCarm

  Imię chrzestne Kazimierz, ur. 28 II 1786 w Chodorowie (Podole), zm. 11 XII 1847 we Lwowie, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1805 we Lwowie; 1809 złożył śluby zak. i 1811 przyjął święcenia kapł.; był 1834-45 definitorem, a od 1846 sekretarzem prow, galicyjskiej, w której uporządkował archiwa zak. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODASIEWICZ WŁADYSŁAW FELICJANOWICZ

  ur. 29 V 1886 w Moskwie, zm. 14 VI 1939 w Paryżu, Poeta i krytyk ros., z pochodzenia Polak.

  Do 1917 działał w Rosji jako członek grupy poetyckiej Liri-czeskij Krug, nast. na emigracji. W pierwszym okresie twórczości ulegał wpływom symbolizmu (zbiorki poezji Molodosť, Mwa 1908; Sczastliwyj domik, Mwa 1914)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODYNICKI KAZIMIERZ

  ur. 31 III 1890 w Warszawie, zm. 14 V 1942 tamże, Historyk. Po studiach historii powsz. i literatury pol., z której 1914 doktoryzował się na UJ, był 1915-18 nauczycielem historii w Moskwie; 1920 habilitował się w Warszawie, 1921-28 kierował katedrą historii w Uniw. Wileńskim, a od 1928 w Uniw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODECZ

  Parafia w dekanacie kowalskim w diecezji włocławskiej. Prawa miejskie otrzymał Ch. 1442, utracił na pocz. XIX w. i ponownie odzyskał 1822.

  Parafię erygowano przed 1325; kościół par. św. Dominika, zbudowany na pocz. XV w., spłonął 1844; nowy, neogot., 3-nawowy, wzniesiony 1848-50, przebudowano na pocz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODEL

  Parafia w dekanacie bełżyckim w diecezji lubelskiej, sanktuarium maryjne. Miasto Ch., lokowane 1517 na terenie wsi Kłodnica, było 1582-1773 własnością jezuitów lubel.; kilkakrotnie traciło prawa miejskie (ostatecznie 1869).

  Pierwsza wzmianka o kościele par. św. Piotra pochodzi z 1325 ; kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODKIEWICZUWA ANNA ALOJZA

  ur. 1600, zm. 27 I 1654 w Racocie (k. Kościana), Działaczka charytatywna.

  Pochodziła z rodu Ostrogskich; 1620 została drugą żoną hetmana J.K. Chodkiewicza; po jego śmierci (24 IX 1621) dobro-walnie wybrała wdowieństwo, a pod wpływem jezuitów wypełniła je niezwykle bogatą działalnością dobroczynną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODORKÓW

  Parafia w dekanacie skwirskim w diecezji żytomierskiej. Włość król. nadana w poł. XVI w. rodzinie Ty-szów, zniszczona w czasie wojen kozackich w XVII w., należała w XVIII w. do Rościszewskich, a w XIX w. do Świdzińskich.

  Dla dominikanów Franciszek Nitosławski ufundował 1742 klasztor (skasowany 1832) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHNUM, Chnub

  Prastary bóg lokalny Górnego Egiptu, czczony głównie w Elefantynie jako bóstwo źródeł Nilu. Jego małżonką była Satisa, a córką Anukis, boginie katarakty.

  Ch. przedstawiano jako barana z horyzontalnymi spiralnymi rogami lub jako człowieka z głową barana; od czasów zaś piątej dynastii (ok. 2563...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOCH CHOTO, Suiyuan, Huhehot

  Metropolia w pn. Chinach (Mongolia Wewn.) z sufr. Cining, Inczuan (Ningsia) i Siwancy.

  Po rozpoczęciu chrystianizacji w Mongolii Wewn. przez misjonarzy św. Wincentego a Paulo (1840) i scheutystów (1875) został utworzony 11 XII 1883 wikariat Mongolii Pd.-Zach., z którego wyodrębniono wikariat Ch. (Suiyuan)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Goar666 Dodano /25.07.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt

Do góry