Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - LITERATURA RELIGIJNA

  Najstarsze zabytki piśmiennictwa chorw. powstały w języku cerkiewnosłowiańskim w związku z żywą tu tradycją działalności św. Metodego i jego uczniów; alfabetu głagolickiego używano powszechnie aż do XV w., a jedynie na pd. posługiwano się wcześniej cyrylicą.

  Dopiero w XV w. wprowadzono alfabet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /13 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORUS NOVAE IERUSALEM, hynuli novám dulcedinem

  Hymn w laudesach na dni powszednie okresu wielkanocnego (od 1971). Jego autorem jest -* Fulbert z Chartres (zm. 1029); w Sankt Gallen w XI w. i Salzburgu w XII w. był hymnem nieszpornym; znajdował się też we wszystkich przedtryd. brewiarzach diec. w Polsce;

  utwór głosi radość Kościoła (Niebieskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORYCH DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła mająca na celu zaspokajanie religijnych potrzeb wiernych złożonych chorobą, umacnianie ich w akceptacji własnego -> cierpienia, udzielanie im sakramentu -> chorych namaszczenia, a także przygotowanie ich na przejście przez -» śmierć do życia w wieczności (wiatyk).

  1. Geneza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /12 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA

  Zaburzenie wzajemnego oddziaływania środowiska zewn., narządów i tkanek, ograniczające możliwości życiowe organizmu. W odróżnieniu od biol. charakteru ch. roślin i zwierząt eh. man -> człowieka również wydźwięk psych, i społ.; będąc specyficznym sposobem ludzkiej egzystencji, ch. umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /16 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - ESTETYKA

  Melodie ch.g. mają ścisły związek z tonicz-nym akcentem łac. (accentus = ad + cantus).

  W rozwoju akcentu łac. zgłoska akcentowana miała w okresie poklasycznym charakter wzlotu (arsis), była lekka, toniczna; natomiast zgłoska nie akcentowana, zwł. następująca po akcentowanej, miała charakter spoczynku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ PROTESTANCKI

  Pieśni kościelne Kościołów protest., zwł. Kościoła -> ewangelickoaugsburskiego, przeznaczone do wspólnego śpiewu całego zboru, które obok głoszenia ewangelii stały się jedną z istotnych części składowych nabożeństw ewang.; typowość ch.p. zawarta jest zarówno w kształcie poetyckim tekstu, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /5 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORĄGIEW

  Od czasów rzymskich znak i symbol wojskowy, od średniowiecza — znak i symbol państwa, Kościoła oraz organizacji społ.; składa się z pionowego (nośnego) i poziomego drzewca z przymocowanym płatem zwieszającej się tkaniny o określonych barwach; odmianą ch. jest sztandar (łac. vexillum), składający...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /5 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - DZIEJE

  Śpiew kośc, który kształtował się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa po przyjęciu przez Kościół rzym. języka łac. do liturgii, został skodyfikowany za pontyfikatu pap. Grzegorza Wielkiego (590-604), fundatora rzym. -> schola can-torum; od jego imienia przyjął nazwę ch.g. (określenia carmen...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /9 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „CHORĄGIEW MARYI"

  Miesięcznik wyd. w Tuchowie 1904-25 jako organ sanktuarium maryjnego redemptorystów (3000 egz.), a 1926-39 jako organ Arcybractwa MB Nieustającej Pomocy (10 000 egz.);

  w celu szerzenia jej czci ogłaszał podziękowania za odebrane łaski oraz artykuły rei. utwierdzające owoce misji lud. prowadzonych w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORAŁ GREGORIAŃSKI - ŹRÓDŁA

  Źródłami ch.g. są księgi liturg. rękopiśmienne lub drukowane.Najstarsze teksty liturg. zawierają -» sakramentarze — leo-niański (V w»), gelazjański (VII-VIII w.) oraz gregoriański (VIII w.), uzupełniane z biegiem lat także tekstami śpiewanymi.

  Z nich powstały tzw. Libelli missae, a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /25.07.2012 Znaków /3 101

  praca w formacie txt

Do góry