Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI KAZIMIERZ ks.

  ur. ok. 1814, zm. 1871 w Kazaniu, Działacz patriotyczny.

  Święcenia kapł. przyjął 1840 i był do 1845 wik. w Łuknikach, nast. w Szadowie, a od 1848 prob, w Łuknikach; za udział w powstaniu 1863 więziony w twierdzy dyneburskiej ; zwolniony w lutym 1864, został ponownie aresztowany i oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORYCH NAMASZCZENIE, ostatnie namaszczenie, namaszczenie świętym olejem

  Sakrament udzielany chorym w niebezpieczeństwie śmierci lub w wieku starczym w celu ich umocnienia duchowego, a w razie konieczności odpuszczenia im grzechów.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Chrześcijaństwo docierało na terytorium dzisiejszej Ch. już w końcu II w., a w III i IV w. przyjęło się powszechnie.

  1. Starożytność — Za ces. Waleriana, ok. 257, śmierć męczeńską ponieśli bpi Wenanty i Dujam; z Dalmacji pochodził pap. Kajusz (283-296); wielu chrześcijan umęczono za ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /17 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI STANISŁAW abp.

  ur. 20 XI1769 w Niedźwiedziu (k. Ostrołęki), zm. 21 II 1838 w Warszawie.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pułtusku przyjął 1792 święcenia kapł. i studiował prawo w Krakowie, uzyskując tytuł dra obojga praw; został prob, w Rzekuniu (k. Ostrołęki), później w Zambrowie, a po utworzeniu 1822...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - DZIEJE TEOLOGII

  Początki teologii w Ch. sięgają przełomu XIII-XIV w., chociaż już na przełomie XI-XII w. powstała kośc. Kromka Prezbitera z Doclei, a archidiakon Tomasz ze Splitu (zm. 1268) napisał Historia salonitana (wyd. A 1666).

  1. Średniowiecze i odrodzenie — Pierwszym teologiem chorw. był bp Zagrzebia bł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /29 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROMAŃSKI ZYGMUNT bp.

  ur. 14 IV 1892 w Warszawie, zm. 26 XII 1968 tamże, Działacz kośc, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Warszawie podjął studia na Gregorianum w Rzymie, gdzie 1916 uzyskał doktorat prawa kośc; święcenia kapł. przyjął w tymże roku w Warszawie; od 1917 związany z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - MUZYKA SAKRALNA

  Linia rozwoju muzyki rei. w Ch. przebiega od najstarszych zachowanych zabytków chorału gregoriańskiego (XI w.) i luźnych wzmianek o kantorach i organistach (XIV w.), poprzez pierwszy zapis pieśni rei. w języku nar. (1320), do nurtu twórczości profesjonalnej (od XVI w. do czasów współcz.); równolegle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /8 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORS

  Bóstwo pogańskie występujące na obszarach wsch. Słowiańszczyzny. Zdaniem niektórych badaczy, którzy nazwę wywodzą od pers. khor, khores, khorsid (słońce), Ch. był bogiem Słońca, zdaniem in. — bóstwem księżycowym.

  Wymienia go w latopisie pod 980 na drugim miejscu po Perunie katalog bogów, których...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORWACJA, Hrvatska - SZTUKA SAKRALNA

  W jej zakres wchodzi sztuka dawnych plemion chorw. zamieszkujących tereny Dalmacji (II), Ch. właściwej oraz Panonii Posawskiej, o wyraźnych powiązaniach ze sztuką Słowenii.Sztuka sakr. z okresu chrystianizacji Ch. nie przedstawia wyrazistego obrazu; poza drobnymi wyrobami z okresu przedrom. i rom. zachowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /7 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORUS NOVAE IERUSALEM, claro refulgens sidere

  Hymn w oficjum o św. Małgorzacie z Antiochii; anonimowy utwór, powstały przypuszczalnie wraz z sekwencją -»• Ave martyr gloriosa, używany na Śląsku w XIV-XV w.

  Odnalazł go 1967 H. Kowalewicz w rpsach śl., a 1977 W. Danielski (w wersji Ch. [...] novoque fulgens sidere) w Breviarium lubucense z ok. 1490...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt

Do góry