Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRISTE, REDEMPTOR OMNIUM, SALVATOR TE COLENTIUM

  Hymn o św. Dziesięciu Tysiącach Męczenników. Zachował się w Brewiarzu domin, z 2. poł. XV w. (rpsBUWr), w związku z czym przypuszcza się, że powstał w środowisku dominikanów, nie wiadomo jednak, czy w Polsce; odkrył go 1967 H. Kowalewicz; nie został dotąd opublikowany.

   

  Kowalewicz LŚr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, QUI SPLENDOR ET DIES

  Hymn na komplete w wielkim poście i w czasie zwykłym (od 1971) obok Te lucis ante terminum. Jest przeróbką utworu z V-VI w. Christe. qui lux es et dies, spełniającego analog, rolę przed 1568 (m.in. w Polsce i na Węgrzech);

  utwór sławi Chrystusa będącego blaskiem i dniem rozpraszającym ciemności nocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, PASTORŮM CAPUT [...] GESTIENS

  Hymn w oficjum czytań na dzień świętego duszpasterza (od 1971).

  Utwór jest przeróbką hymnu z Breviarium xantense nieznanego autora z XV w.; sławi Chrystusa jako wodza pasterzy (1 P 5,4); wyraża wdzięczność Chrystusowi za Ducha Świętego, dzięki którego darom bp, prowadząc owczarnię i walcząc w jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, PASTORŮM CAPUT [...] PRAESULIS FESTŮM

  Hymn w oficjum czytań na dzień bł. Jakuba Strzemię, w Proprium Poloniae (od 1965). Wzorowany jest na utworze G. de la Brunetière'a (XVIII w.), stosowanym w oficjum św. bpów (Chev 2913), nawiązującym z kolei do hymnu z XV w. -» Christe, pastorům caput [...] gestiens;

  hymn podkreśla, że powołanie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, PRECAMUR ADNUAS

  Hymn w dziennym oficjum czytań na czwartki (1 i 3 serii tygodnia) od 1971.

  Jest II cz. hymnu Diei luce reddito z VII-VIII w. (wyłączono 2 zwrotki o pijaństwie i nadużywaniu dóbr materialnych); cz. I zawiera prośbę o zachowanie przed nieprawością świata, zwł. przed zazdrością i mściwością, w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, CAELORUM HABITATOR ALME

  Hymn w oficjum czytań na uroczystość Wszystkich Świętych (od 1971). Anonimowy utwór, prawdopodobnie z X w., którego 4 strofę — o życiu nacechowanym smutkiem — zastąpiono w LH dokso-logią; sławi Chrystusa, którego adorują również aniołowie i święci i który jest treścią ich bytowania oraz źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, CUNCTORUM DOMINATOR ALME

  Hymn w oficjum czytań na rocznicę -> poświęcenia kościoła (od 1971); stanowią go wybrane strofy z 12-zwrotkowego anonimowego utworu z VII w., bardzo popularnego w wiekach średnich (w BR zastąpionego przez Urbs Ierusalem beata).

  Utwór głosi chwałę oddawaną Chrystusowi przez zgromadzonych w świątyni w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /1 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, CUNCTORUM SATOR ET REDEMPTOR

  Hymn nieszporny ku czci niewiast (od 1971); anonimowy utwór, przypuszczalnie z XV w. (na cześć św. Radegundy) z Breviarium xanctonense (1542);

  zawiera prośbę do Chrystusa jako Stwórcy, Zbawiciela i Króla wszechświata o przebaczenie oraz dziękczynienie za to, że w kruchych naczyniach przechowuje perły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTE, LUX VERA, BONITAS ET VITA

  Hymn w dziennym oficjum czytań na środy (2 i 4 serii tygodnia) ; stanowi II cz. hymnu -> Ad preces nostras, anonimowego autora z X w.;

  utwór, w którym Chrystus nazwany jest światłością, dobrocią, życiem i radością świata; wyraża dziękczynienie za zbawienie przez jego krew, oraz prośbę o odsunięcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTCHURCH

  Diecezja w Nowej Zelandii (stolica prow. Canterbury), sufr. Wellington; diecezję Ch. utworzono 5 V 1887 z części terytorium archidiec. Wellington;

  zajmuje 51 780 km2 i liczy 369 438 mieszk., w tym 66 608 katolików, 51 parafii, 82 księży diec. i 52 zak., 111 zakonników, 404 siostry.

   

  Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Emiliusz Dodano /26.07.2012 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry