Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHROBERZ

  Parafia w dekanacie pińczowskim w diecezji kieleckiej. Kościół wzniesiono prawdopodobnie z fundacji Bolesława Chrobrego (pierwsza wzmianka z 1326) ;

  nowy, późnogot., Wniebowzięcia NMP i św. Jana Kantego, ufundowany ok. 1550 przez Stanisława Tarnowskiego, konsekrowano 1570, a rozbudowano w XVII w.; jest to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTOPH TEODOR ks.

  ur. 4 VIII 1839 w Sobocisku (k. Oławy), zm. 10 II 1893 w Miasteczku Śląskim (k. Tarnowskich Gór), Duszpasterz, wychowawca.

  Po studiach teol. we Wrocławiu przyjął 1864 święcenia kapł. i został wik. w Chorzowie Starym, a nast. w Krapkowicach; będąc od 1871 -» kapelanem lokalnym, a potem prob, w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTOPOLIS

  (staroż. Neapolis, obecnie Kawała w pn.-wsch. Grecji), Dawne bpstwo w rzym. prowincji Macedonia II; wspomniane po raz pierwszy przez bizant. cesarza Leona VI Filozofa (886-912) jako sufr. Filippi; od XI w. bpstwo prawosł.;

  przed XIII w. podniesione do rangi abpstwa niezależnego oraz metropolii bez sufraganii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTOM NUNC LAUDATE

  Oficjum rymowane o Św. Grobie (-»• grób Chrystusa), powstałe w Polsce.

  Zachowało się w brewiarzu z 1412 kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (rpsBUWr M 1132), gdzie święto Grobu Świętego obchodzono we wtorek po niedzieli Białej ; do tego oficjum włączono hymn -> Rex gloriose nimium; antyfona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTUS EST VITA VENIENS IN ORBEM

  Hymn w laudesach na święto Szczepana Diakona, pierwszego męczennika, wprowadzony do LH 1971.

  Tworzą go wybrane strofy z anonimowego utworu znanego już w IX w. (zamieszczonego w Mszale gotyckim). Hymn głosi chwałę Chrystusa, który przyszedł na świat jako życie, został zabity, ale pokonał śmierć i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTO SIT LAUS ET HONOR

  Sekwencja ku czci św. Agnieszki, powstała przypuszczalnie w końcu XV w. na Śląsku; odkrył ją 1973 J. Pikulik w sekwencjarzu domin, z przełomu XV i XVI w. (rpsBN 6477). H. Kowalewicz wątpi w jej pol. pochodzenie.

  Utwór, oddając chwałę Chrystusowi za świętość 13-letniej Agnieszki, podkreśla także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTOFFEL ERNST JAKOB

  ur. 4 IX 1876 w Rheydt (k. Mönchengladbach), zm. 23 IV 1955 w Isfahanie (Iran), Twórca misji chrzęść, dla ociemniałych na Bliskim Wschodzie.

  Po maturze i pracy wychowawczej w domu mis. w Neukirchen--Vluyn (k. Moers) uczęszczał do seminarium kazn. w Bazylei; 1904 wyjechał do Sivas (Turcja), gdzie pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN ENDEAVOUR, Young People's Society of Christian Endeavour

  Międzynar. i interdenominacyjny ( -> denominacja) ruch młodzieżowy w obrębie Kościoła protest., zainicjowany 1881 w Portland (Maine, Stany Zjedn.) przez pastora kongregacjonalistów F.E. Clarka.

  Początkowo Ch.E. reprezentowany był przez nieliczną grupę młodzieży pragnącej pogłębić znajomość Pisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN SCIENCE, First Church of Christ Scientist, scjentyści

  Protest, wspólnota o charakterze medyczno-religijnym, zał. 1876 w Bostonie przez M. -> Baker-Eddy.

  I. GENEZA i ROZWÓJ — Projekt utworzenia Ch.S. powstał już 1862 podczas spotkania Baker-Eddy z lekarzem Phineasem Parkhurst Quimby, inicjatorem amer, ruchu Mental Science, dopatrującym się źródła wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /7 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTIAN SOCIAL COUNCIL

  Związek zrzeszający wspólnoty rei. w Anglii, powstały 1929 w celu wprowadzenia zasad chrzęść, w życie społeczne.

  Powstanie Ch.S.C. wiąże się z odbytą 5-12 IV 1924 w Birmingham konferencją poświęconą zagadnieniom polityki, ekonomii i nauk społ. (Conference on Christian Politics, Economics and...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 239

  praca w formacie txt

Do góry