Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTIAN ze STAVELOT, Christian Gramatyk, Druthmar OSB

  zm. po 880, Biblista. Działał w Korbei, a później w Stavelot i w Malmédy, gdzie też wykładał Pismo św. ; w Expositio in Matthaeum (ok. 865; PL 106, 1259-1520) łączył egzegezę alegor. z interpretacją literalną (-» egzegeza biblijna); przyjmował symboliczną obecność Chrystusa w eucharystii.

   

  H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRÓŚCIKOWSKI, Chruścikowski, Chrościkowski KASPER SchP

  Imię zak. Samuel, ur. 10 I 1730 w Piaskach (k. Chełma), zm. 16 X 1799 w Chełmie, pedagog, filozof i tłumacz.

  Do zakonu wstąpił 1745; uczył się w szkołach zak. w Rzeszowie i Międzyrzeczu Koreckim; po praktyce nauczycielskiej w Warszawie i Warężu studiował 1754-56 w Collegium Calasanctia-num w Rzymie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOLOGIA BIBLIJNA

  Daty wydarzeń biblijnych, oparte na ówczesnych systemach datacji oraz na orientalnej chronologii (II D), archeologii, astronomii, numizmatyce i pokrewnych im dziedzinach.

  I. STARY TESTAMENT — Sposoby oznaczania dat w Izraelu zmieniały się stosownie do aktualnie obowiązującego kalendarza izraelskiego. Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /16 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRODEGANG Św. abp.

  ur. 712 w okolicach Liège (Belgia), zm. 6 III 766 w Górze (Lotaryngia), Organizator życia kośc, twórca -> kanonickiej reguły.

  Pochodził z rodziny arystokratycznej, spokrewnionej z domem król. ; kształcił się w szkole klasztornej w opactwie benedyktyńskim Sint-Trinden (Limburg); od 737 pracował na dworze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMACJUSZ św. bp.

  ur. ok. 335 prawdopodobnie w Akwilei, zm. ok. 407 tamże, Teolog, kaznodzieja.

  Należał do bliskich współpracowników Waleriana, bpa Akwilei, i jako kapłan uczestniczył 381 w tamtejszym synodzie anty-ariańskim; był przyjacielem Ambrożego, Hieronima, Rufina z Akwilei i Jana Chryzostoma; nakłaniał Hieronima...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMECKI TADEUSZ SchP

  Imię zak. Wincenty, ur. 8 IV 1836 w Janowiczkach (k. Racławic), zm. 15 VI1901 w Krakowie, kaznodzieja.

  Do zakonu wstąpił 1849; święcenia kapł. przyjął 1859, nast. był mistrzem nowicjatu w Opolu Lubel. ; jako członek niepodległościowej organizacji spiskowej, po wybuchu powstania 1863 schronił się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONICON PASCHALE, Chronicon alexandrinum, Chronicon constantinopolitanum, Chronicon Fasti Siculi

  Kronika bizant., zawierająca opis wydarzeń w porządku chronol. od Adama do 629, powstała w środowisku konstant, za patriarchy Sergiusza I (610-638).

  Na ustalenie nazwy dla kroniki wpłynęła w XVII w. próba określenia przez autora (bądź autorów) cyklu paschalnego; poza opisem dziejów ostatnich 30 lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOGRAF z ROKU 354

  Ilustrowany kalendarz anonimowy, sporządzony jako dar noworoczny dla wysokiego urzędnika rzym., chrześcijanina imieniem Walenty.

  Napisy na stronie tytułowej są dziełem Furiusza Dionizego Filokala. Ch. nie jest rpsem oryginalnym ; zachowały się bowiem jedynie 3 jego kopie z XVI i XVII w.; kopie te oparte...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRISTUS HUMANI GENERIS MISERTUS

  Hymn w oficjum czytań na dzień MB Pośredniczki Łask; głosi, że dary odkupienia wypływające z siedmiorakiego zdroju miłosierdzia Chrystusowego zostały powierzone Maryi (arbitrae) i udzielane są przez Syna na jej prośbę; tekst w OfPrPol 1965, I 61.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOLOGIA

  (chronos czas, logos słowo), Nauka o mierzeniu i rachubie czasu (ch. astronomiczna) oraz o oznaczaniu wydarzeń wg przyjętego podziału czasu lub kolejności ich następowania po sobie (ch. historyczna).

  I. CHRONOLOGIA ASTRONOMICZNA - opiera rachubę czasu na cyklicznie powtarzających się zjawiskach — obrót...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /19 549

  praca w formacie txt

Do góry