Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTOCENTRYZM

  Pogląd lub postawa, zgodnie z którymi -> Jezus Chrystus jako Bóg-Człowiek jest punktem centr, całej rzeczywistości świata rozumnego (-> kairos), przede wszystkim -» człowieka i jego działania (-> antropologia V); w sensie przedmiotowym — polega na ześrodkowaniu przez Boga w Chrystusie, jako centrum historii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /26 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRUŚLIN

  Parafia w dekanacie łowickim w archidiecezji warszawskiej.

  W XIV w. istniał w Ch. kościół św. Michała Archanioła, przy którym przed 1366 erygowano par.; nowy, gotycko-renesanso-wy, kościół wzniesiony ok. poł. XVI w. jest budowlą jednona-wową, z węższym prezbiterium zakończonym półkolistą apsydą;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROŚCIŃSKI, Chruściński WOJCIECH STANISŁAW

  ur. ok. 1665 w Warszawie, zm. po 1722, Poeta, tłumacz.

  Przebywał na dworze podskarbiego A. Modrzewskiego, nast. bpa warm. M. Radziejowskiego; uczestniczył 1683 w wyprawie wiedeńskiej, po której ogłosił panegiryk na cześć króla Jana III Sobieskiego Trąby wiekopomnej sławy i pamięci (Wwa 1684) i Tuba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOFANIA

  (gr. Christos Chrystus, mesjasz, fainomai pokazywać się, objawiać się), Zjawianie się Jezusa Chrystusa po jego zmartwychwstaniu (-> zmartwychwstanie Chrystusa).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM — Najstarsza, oparta na jeszcze wcześniejszych przekazach, relacja o ch. znajduje się w 1 Kor 15, 3-8; wg niej Chrystus...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSOPOLIS in ARABIA

  (niezident. miejscowość w Syrii lub Jordanii), Bpstwo starożytne w rzym. prowincji Arabia, sufr. Bostry; przestało istnieć w 1. poł. VII w. prawdopodobnie na skutek najazdu Arabów; obecnie bpstwo tytuł.; bpem tytularnym Ch. był m.in. 1828-39 sufr. wileński Andrzej Benedykt Kłągiewicz.

   

  J. Kurczewski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRÓSCÍCY

  Niem. Crostwitz, wieś k. Budziszyna (NRD), ośrodek religijny Serbołużyczan katolików.

  Serbołużycka par. w Ch. powstała w 1. poł. XIII w. ; w XVII w. była własnością klasztoru Gwiazdy Maryi (Marijina Hwězda) i kapituły w Budziszynie; w 1. poł. XVIII w. pierwszy kat. bp łużycki Jan Jakub Wóśki z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIAN SOCist bp.

  ur. przed 1180 na Pomorzu Zach., zm. 4 XII 1244, Organizator życia kośc. na pol. ziemiach północnych.

  Istnieją rozbieżne opinie na temat jego pochodzenia, miejsca profesji zak. i początków działalności; wywodził się z rycerstwa ziemi pyrzyckiej i nie wykluczone, że przybył do Oliwy z zach. pom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRÓŚCICKI JULIAN ks.

  ur. 26 V 1892 w Szymonach (k. Mińska Mazowieckiego), zm. 9 IX 1973 w Warszawie, Pedagog, duszpasterz.

  Po ukończeniu warsz. seminarium duch. przyjął 1916 święcenia kapł.; 1927 uzyskał na UW doktorat z teologii mor.; pracował jako wik. w Warce, Łowiczu, Łodzi, Koluszkach, nast. był prefektem w warsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIAN III

  Król Danii i Norwegii, ur. 12 VIII 1503 w Gottorf (Szlezwik), zm. 1 I 1559 w zamku Koldinghus (Jut-landia), syn i następca króla Fryderyka I.

  Był 1523-33 namiestnikiem Szlezwiku i Holsztyna i już od 1528 zaczął wprowadzać na podległym mu terytorium luterański porządek kośc; po śmierci ojca (1533)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRÓŚCIECHOWSKI, Chruściechowski JULIAN TADEUSZ MIC

  ur. 21 VTII 1912 w Warszawie, zm. 16 VII 1976 w Fawley Court (pn. Anglia), Działacz kośc, publicysta.

  Po studiach prawniczych na UW uzyskał 1938 doktorat na podstawie pracy Poglądy filozoficzno-prawne Łukasza Górnickiego (Wwa 1939). Podczas okupacji brał udział w pracach konspiracyjnych organizacji kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 150

  praca w formacie txt

Do góry