Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Teologowie reformacji nawiązywali w ch. do wczesnochrześc. tradycji, przyjmując zasadniczo naukę soborów chrystologicznych ( -» Nicejski Sobór I, -> Konstantynopolski Sobór I i II, Efeski Sobór, -> Chalcedoński Sobór) ; ich teologia tajemnicy Chrystusa miała jednak cechy oryginalne.

  A. GENEZA — M. Luter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /21 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL

  Tytuł -» Jezusa Chrystusa, wyrażający jego ludzką zwierzchność nad całym światem w odróżnieniu od zwierzchności boskiej, która wypływa z udziału Syna Bożego (na równi z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym) w akcie stwórczym (-» Pantokrator).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL - KULT

  Teologiczną podstawą kultu Ch.K. jest czyn zbawczy Chrystusa, który jako człowiek dzięki hipostatycznej unii z Trójcą Świętą osiągnął w zmartwychwstaniu (zmartwychwstanie Chrystusa) przez uwielbienie pełnię eschatyczną swego człowieczeństwa i przez to stał się „pierworodnym wobec każdego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /11 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOGENEZA

  (gr. Christos Chrystus, genesis pochodzenie, rodzenie się), Termin wprowadzony 1938 przez P. -> Teilharda de Chardin na określenie jego poglądu mist., ukazującego związek Boga ze światem ewoluującym poprzez Chrystusa; pogląd ten zbliżony jest do wczesnochrześc. koncepcji -> historii zbawienia.

  Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA

  (gr. Christos Chrystus, logos słowo), Doktryna objawiona o bosko-ludzkiej rzeczywistości i zbawczej działalności Jezusa Chrystusa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Ch. jest częścią teologii systematycznej (dogmatyka), która z biegiem czasu wyodrębniła się w autonomiczny dział, obejmujący zagadnienia związane z -> hipostatyczną unią; wielu współcz. teologów włącza do ch. również doktrynę o zbawieniu dokonanym przez Chrystusa (-> soteriologia); w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /56 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Ch. nie jest w zasadzie traktatem teol., lecz całościowym ujęciem nauki o -> Jezusie Chrystusie, jego zbawczym dziele (soteriologia II) oraz o Matce Bożej (-» mariologia II); ma z istoty swej charakter soteriologiczny, podkreśla kosmiczny wymiar tajemnicy Chrystusa, wiąże się organicznie z pneumatologią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /15 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTIANIZACJA

  Proces rozpowszechniania -» chrześcijaństwa wśród ludów pogańskich, kończący się masowym przyjęciem -> chrztu; dokonuje się w wyniku -» ewangelizacji prowadzonej przez misjonarzy Kościołów, wspólnot lub denominacji chrzęść. (-» misje) oraz oficjalnej decyzji władcy (np. edykt De fide catholica z 380...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /7 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRÓŚCINA

  Parafia w dekanacie prószkowskim w diecezji opolskiej. Wieś, znana już w 1. poł. XIII w., była 1601-1810 własnością klasztoru norbertanek w Czarnowąsach. Kościół par. św. Piotra i Pawła wzmiankowany 1415;

  nowy, klasycystyczny, wzniesiony 1792, jest budowlą jednonawową, z prezbiterium zbliżonym do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRONOZOFIA

  (gr. chronos czas, sofia mądrość), Nauka interdyscyplinarna o -> czasie; integruje całokształt zagadnień zjawisk czasowych w aspekcie teor. i pragmatycznym podkreślając wartość czasu w ludzkiej egzystencji indywidualnej i społ.; nazwę zaproponował J.T. Fraser, zał. i sekretarz International Society...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt

Do góry