Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHRZĄSZCZ JAN ks.

  ur. 27 IV 1857 w Mionowie (k. Prudnika), zm. 26 II 1928 w Pyskowicach (k. Gliwic), Historyk Śląska, działacz społeczny.

  Studia teol. odbył we Wrocławiu i w Pradze, gdzie 1881 przyjął święcenia kapł.; 1890 został prob, w Pyskowicach, gdzie założył Kat. Związek Mężów i Robotników, Konferencję św...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZANOWSKI FRANCISZEK IDZI ks.

  ur. 1 LX 1738 w Marszałkach (k. Ostrzeszowa), zm. 11 V 1807 w Ostrowie Wlkp., Kaznodzieja i poeta.

  W 1756 wstąpił do jezuitów w Krakowie; 1759-62 w ich seminarium w Poznaniu odbył studia filoz.; 1762-65 uczył w kolegium w Łęczycy, 1765-68 studiował teologię w Krakowie, po ukończeniu której przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUSA ZAKON, Orden de Christo, Militia Jesu Christi, Rycerze Jezusa Chrystusa

  Zakon rycerski zał. 1317 w Portugalii w celu obrony przed Maurami.

  Utworzył go król Dionizy I spośród członków narodowości portug. rozwiązanego 1313 zakonu -> templariuszy, a zatwierdził 15 III 1319 pap. Jan XXII, który nadał mu regułę -> benedyktyńską i statuty cystersów oraz uzależnił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /2 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUSOWCY, Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców Polskich, Societas Christi pro Emigrantibus Poloniš (SChr)

  Zgromadzenie zak. złożone z księży i braci na prawie pap. o ślubach prostych, mające za cel apostolat i duszpasterstwo wśród emigrantów (-> emigracyjne duszpasterstwo) oraz szerzenie znajomości liturgii mszalnej.

  Zgromadzenie założył 8 IX 1932 kard. A. Hlond przy współudziale ks. Ignacego Posadzego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZANT NOTARAS

  ur. w 2. poł. XVTÍ w. na Peloponezie, zm. 7 II 1731 w Stambule, Prawosł. patriarcha jeroz., gr. teolog i pisarz.

  Studiował w Stambule, Padwie i Paryżu; 1702 został metropolitą Cezarei Palest., a po śmierci wuja patriarchy Dozyteusza objął 1707 stolicę w Jerozolimie; w trosce o czystość wiary swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZANT i DARIA

  Święci, męczennicy rzym. skazani na śmierć przez ces. Numeriana (283-284).

  Wg legendarnej Passio (ASanc Oct XI 437-495) Ch. przybył z Aleksandrii do Rzymu, aby studiować filozofię; poznał tam religię chrzęść, i przyczynił się do przyjęcia chrztu westalki D., która pod wpływem ojca Ch. miała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /3 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL - IKONOGRAFIA

  Ch.K. jest najdawniejszym z majestatycznych typów przedstawień Syna Bożego jako boskiego władcy w chwale, wyrażającym bibl. koncepcję jego król. godności w formułach ikonograficznych stosowanych do reprezentacyjnych wizerunków cesarzy; występuje w wersji tronującej i stojącej; Ch.K. tronującego nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /23 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYZOBERGES MAKSIMOS OP

  ur. w końcu XIV w. na Krecie (?), zm. ok. 1430 w Mityléně (?), Teolog bizantyjski.

  Był uczniem Demetriosa Kydonesa i prawdopodobnie urzędnikiem ces. Emanuela II Paleoioga (1391-1425>; pod wpływem teologii Tomasza z Akwinu przeszedł na katolicyzm; ok. 1390-91 wstąpił do dominikanów w Pera (k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS KRÓL - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Tytuł Ch.K. przyjęły zgromadzenia zak., zakładane w 2. poł. XIX i w XX w. na prawie pap. i diec., oraz -+ instytuty świeckie i ~> stowarzyszenia religijne.

  1. Córki Ch.K., Hijas de Cristo Rey, zgrom, na prawie pap., zał. 1876 w Grenadzie (Andaluzja) przez ks. G. Gras y Granollersa, który zredagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /5 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRYSTUS w MAJESTACIE, Maiestas Domini

  Ikonograficzny typ przedstawień -+ Jezusa Chrystusa w mandorli jako boskiego władcy w chwale (także pod postacią chwalebnego -» Baranka lub triumfalnego krzyża), adorowanego przez 4 żyjące istoty.

  Treść przedstawień inspirowana jest bibl. wizjami chwały Bożej (Iz 6,1-3; Ez 1,1-28; Ap 4,1-9), ich teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobieslaw Dodano /26.07.2012 Znaków /20 468

  praca w formacie txt

Do góry