Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CHYLIŃSKI MELCHIOR OFMConv

  Imię zak. Rafał, ur. 6 I 1694 w Wysoczce (k. Poznania), zm. 2 XII 1741 w Łagiewnikach (pod Łodzią), sługa Boży, działacz charytatywny.Kształcił się w kolegium jez. w Poznaniu; 1712-15 odbył służbę wojskową jako oficer i chorąży; 1715 wstąpił do zakonu w Krakowie.

  Po skróconych studiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYBTŃSKI ADOLF

  ur. 29 IV 1880 w Krakowie, zm. 31 X 1952 w Poznaniu, Muzykolog.

  Studiował 1904-08 na uniw. w Monachium, 1917-39 był profesorem Uniw. Lwowskiego i 1945-52 Poznańskiego. Zajmował się głównie historią dawnej muzyki pol., której poświęcił większość prac nauk. oraz publikacji źródłowych, m.in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYLIŃSKI SAMUEL BOGUSŁAW

  ur. ok. 1632 w Rosieniach na Litwie, zm. 1668 w Londynie, Teolog kalwiński.

  Studia rozpoczął 1654 we Franeker (Niderlandy), a kontynuował 1657-59 w Oksfordzie; odpowiadając na postulat kalwińskiego synodu w Kiejdanach, rozpoczął prace nad przekładem Biblii na język litew.; mimo że 1662 komisja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYBIŃSKI LUDWIK OFMConv

  ur. 14 IV 1701, zm. 26 II 1746 w Piotrkowie Trybunalskim, Liturgista.

  Do zakonu wstąpił 1714 w Krakowie; uzyskawszy licencjat z teologii, wykładał w studium zak. w Piotrkowie (1727) i w Warszawie (1731), którego regensem został 1740; przejawiał różnorodne zainteresowania.

  Wydał Epitome sacrarum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYNÓW

  Parafia w dekanacie wareckim w archidiecezji warszawskiej. Drewniany kościół par. Świętej Trójcy ufundował 1434 wojewoda mazowiecki Piotr Pilikowic; nowy, drewniany, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony w 1. poł. XVIII w. w stylu barokowym, jest budowlą jednonawową, z węższym prezbiterium zamkniętym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWARSZCZANY

  Wieś w parafii Sarbinowo Lubuskie w dekanacie myśliborskim w diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

  Parafię Ch. erygowano na pocz. XIII w. i do poł. XVI w. należała ona do diec. lubuskiej; ok. 1230 wieś oraz 1000 łanów ziemi ofiarował -> templariuszom książę śląski Henryk Brodaty; 1232 zatwierdził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWILOWICZ ALEKSANDER FDP

  ur. 26 VII 1880 w Koszulach (k. Słupcy), zm. 20 IX 1967 w Bostonie (Stany Zjedn.), Działacz zakonny.

  Studia teol. odbywał w seminarium duch. w Warszawie (1901-03) i w Mödling k. Wiednia (1909-12); do zgrom, wstąpił 1914 w Rzymie; święcenia kapł. przyjął 1921 ; z polecenia ks. L. Orione przybył 1923 do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWISTEK LEON

  ur. 13 VI 1884 w Krakowie, zm. 20 VIII 1944 w Moskwie, Logik, matematyk, filozof i malarz.

  Studiował 1902-06 na UJ matematykę i filozofię i jednocześnie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; jako stypendysta specjalizował się w Getyndze w zakresie matematyki; od 1922 prowadził wykłady zlecone z matematyki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /3 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWOLSON, Chvolson, Chwolsohn DANIIŁ AWRAAMOWICZ

  ur. 15 XII 1819 w Wilnie, zm. 6 IV 1911 w Petersburgu, Orientalista, semitolog.

  Pochodził z ubogiej rodziny żyd. ; studia uniw. odbył (dzięki pomocy A. Geigera) we Wrocławiu i Lipsku, gdzie uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Die Ssabier und der Ssabismus (Ptb 1856). Po przyjęciu chrztu uczył od 1855...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHUTUCHTA

  (mong. chutugtu święty, błogosławiony), Tytuł nadawany wyższym duchownym lamajskim w Mongolii.

  Nosili go przede wszystkim przełożeni większych klasztorów, uważani za wcielenie bóstw i świętych ( -» chubiłgan), oraz stojący na czele mongolskiego lamaizmu -> bogdo-gegeni z Urgi (Dżebdzundamba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Germanik Dodano /27.07.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt

Do góry