Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CIĄŻA - ASPEKT PAŃSTWOWO - PRAWNY

  Zakaz przerywania c, obowiązujący w ustawodawstwie państw. (Związek Radziecki wprowadził go 1936), zaczęto stopniowo znosić w latach 50-ych i 60-ych XX w. Legalizację sztucznych poronień wprowadził 1955 Związek Radziecki, a później in. państwa socjalistyczne; także państwa zach.eur. i pozaeur. (np...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /5 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICHOCKI EDWARD

  ur. 8 X 1833 w Warszawie, zm. 21 I 1899 tamże, Architekt.

  Ukończył 1853 Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie, a nast. przebywał w Niemczech, Włoszech, Francji i Austrii ; po powrocie do kraju był m.in. od 1882 starszym budowniczym miasta Warszawy; publikował artykuły z zakresu budownictwa, przeważnie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA - ASPEKT KOŚCIELNO - PRAWNY

  Kościół uważa przerywanie c. za przestępstwo, równe zabójstwu człowieka (ciąża III).

  Mimo iż w XVIII w. w Anglii, a w XIX w. w Niemczech i Francji próbowano usprawiedliwić z punktu widzenia lekarskiego rozszerzającą się praktykę przerywania c, a uniwersytety w Brukseli (1853) i Paryżu (1863)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /4 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CICHOCKI KASPER ks.

  ur. 1545 w Tarnowie, zm. 1616 prawdopodobnie w Sandomierzu, Teolog, polemista.

  Studiował w Akademii Krak., nast. w Lipsku (1567-69), po czym w Krakowie uzyskał 1570 stopień bakałarza sztuk wyzwolonych; 1574 udał się na dalsze studia do Ingolstadtu, a po powrocie przebywał na dworze prymasa J. Uchańskiego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻEŃ

  Parafia w dekanacie słupeckim w diecezji włocławskiej. Wieś wzmiankowana 1250 była od ok. 1260 do 1818 własnością bpów pozn., którzy mieli tu rezydencję.

  Drewniany kościół par. św. Jana Chrzciciela zbudowano ok. 1260; obecny, murowany, późnogot., wzniesiony 1535 z fundacji bpa Jana Latalskiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻYŃSKI STANISŁAW ks.

  ur. 6 IV 1889 w Poznaniu, zm. 12 X 1942 w Dachau, Publicysta.Święcenia kapł. przyjął 1912 w Gnieźnie; 1915-17 pisywał artykuły do „Tygodnika Kościelnego Parafii Bożego Ciała w Poznaniu"; 1915-33 ogłaszał drukiem kazania w „Nowej Bibliotece Kaznodziejskiej" ;

  1918-23 jako redaktor naczelny ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA - ASPEKT TEOLOGICZNO - MORALNY

  W teol.-mor. ocenie c. odróżnia się przerwanie samoistne (przypadkowe) od zamierzonego.

  Przerwanie samoistne jest nieszczęśliwym przypadkiem, nawet wtedy, gdy śmierć płodu jest wynikiem ubocznym lekarskich zabiegów mających na celu ratowanie zdrowia lub życia kobiety; śmierć dziecka jest wówczas nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /10 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CI - AN, Ki - an

  Diecezja w środk. Chinach (prow. Clangsi), sufr. Nanczangu, eryg. 11 IV 1946 z wikariatu apost. Ciangfu;

  zajmuje ok. 37 000 km2 i 1950 liczyła 3 min mieszk., w tym 24 232 katolików, 17 parafii, 8 księży diec., 34 zakonników, 20 sióstr.

   

  AAS 12(1920) 564-565, 38(1946) 304; A. Pucci, ECat VII 687-688; A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA - ASPEKT PSYCHOSPOŁECZNY

  C. (zwł. pozamałż.) oraz jej przerywanie są problemem psychol. i społecznym. C. stawia oboje potencjalnych rodziców w specyficznej sytuacji psych, wobec siebie i otoczenia oraz zmienia sytuację społ., zwł. kobiety; wpływa na kontakty międzyosobowe, pracę zawodową, sytuację ekon., zdrowotność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /9 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIANGMEN, Kiangmen, Kongmoon

  Diecezja w pd. Chinach (prow. Kuangtung), sufr. Kantonu. C. erygowano 31 I 1924 jako apost. prefekturę z części wikariatu apost. Kanton i powierzono Stow. Misji Zagr. Maryknoll; 3 II 1927 podniesiono ją do rangi wikariatu, a 11IV 1946—diecezji ;

  zajmuje 35 000 km2 i 1950 liczyła 4 min mieszk., w tym 8292...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /513

  praca w formacie txt

Do góry