Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  CBEN - LUNG

  Właśc. Kao-cung, ur. 25IV 1711, zm. 7II1799, cesarz z dynastii mandżurskiej, mecenas sztuki i literatury, malarz, poeta.

  Na tron wstąpił 1736 jako 4 cesarz z dynastii Cing; dzięki zwycięskim wojnom poszerzył terytorium Chin o tereny Dżun-garii, Kaszgarii i Turkiestanu, zmusił Wietnam, Birmę i Nepal do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERNIOWA KORONA

  Wieniec (lub czapka) z rózg kolczastego krzewu, wtłoczony Chrystusowi na głowę podczas cierniem -> koronowania; fragmenty k.c, przechowywane do dziś, czczone są jako relikwie -* narzędzi męki Pańskiej.

  I. GENEZA i DZIEJE — K.c. upletli żołnierze rzym. dla wyszydzenia godności król. Jezusa skazanego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /9 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIENOU, Kienow

  Prefektura apost. we wsch. Chinach (prow. Fucien), eryg. 8 I 1938 z misji Cienning (Kienning), utworzonej 6 X 1931 przez wydzielenie z wikariatu apost. Fuczou (obecnie diec.);

  zajmuje 17 101 km2 i 1950 liczyła 701 676 mieszk., w tym 1450 katolików, 6 parafii, 2 księży diec. i 13 zak., 9 sióstr.

   

  AAS 24(1932)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE

  Stan psychiczny człowieka wywołany bólem fiz. albo psych., spowodowany np. niedomaganiem organizmu (-> choroba), niemożnością zrealizowania wytkniętego sobie -» celu lub przeżyciem doznanej przykrości; jest stałym komponentem ludzkiego życia, związanym z ograniczonością struktury bytowej człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEPLAK JAN abp.

  ur. 17 VIII 1857 w Dąbrowie Górniczej, zm. 17 II 1926 w Passaic (Stany Zjedn.), Teolog, organizator życia kościelnego.

  Studiował 1873-78 w seminarium duch. w Kielcach, specjalizował się w Akademii Duch. w Petersburgu, gdzie 1882 rozpoczął wykłady z archeologii bibl., liturgiki, teologii mor., śpiewu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE - STRUKTURA PSYCHICZNA

  C. jest aktem złożonym; stanowi mieszaninę przeżyć nazywanych smutkiem, zmartwieniem, przykrością, bólem psych., żalem itp. ; właściwe jest jednostkom mającym świadomość, wynikającą z osobowości.

  Od strony sytuacyjnej c. jest uwarunkowane działaniem podniet nie sprzyjających rozwojowi jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEMNICA

  (staropol. ciemne więzienie), Miejsce (kaplica lub ołtarz) o okolicznościowym wystroju, związanym z obchodem -> paschalnego triduum, do przechowywania Najśw. Sakramentu od mszy w Wielki Czwartek do liturgii Wielkiego Piątku, upamiętniające najpierw uwięzienie Chrystusa przed śmiercią, a od 1955...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKLIŃSKI DOBIESŁAW

  zm. 1653, Działacz polit., pisarz; pochodził ze szlachty kalwińskiej, a podczas studiów w Akademii Krak. przeszedł na katolicyzm.

  W 1632 był sekretarzem król. i w roku nast. wziął udział w poselstwie J. Ossolińskiego do papieża; 1648 został kasztelanem czchowskim; brał udział w wyprawie pilawieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIEKSYN

  Parafia w dekanacie nasielskim w diecezji płockiej. Kościół św. Doroty wzniesiono 1147, przy którym ok. 1162 erygowano parafię ; obecny, w stylu gotycko-renesansowym, z kwadratową wieżą i sklepieniem kolebkowym, zbudowano w poł. XVI w.;

  w kościele znajdują się got. i późnogot. rzeźby z grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIELEC ZŁOTY

  (hebr. 'egei massekah), Posąg młodego byka, mający symbolizować obecność -> Jahwe, sporządzony na żądanie Izraelitów przez -> Aarona (Wj 32,1-6; Ps 106,19-21).

  1. W Piśmie św. — Gdy po zawarciu przymierza na Synaju Mojżesz opóźniał powrót z góry, Izraelici zapragnęli mieć widzialny symbol Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Franciszek777 Dodano /27.07.2012 Znaków /4 507

  praca w formacie txt

Do góry