Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ASTURYJSKIE POWSTANIE 1934.

  Na począt­ku lat trzydziestych XX w. w Hiszpanii nastąpiło wyraźne zróżnicowanie stanowisk w łonie partii politycznych - polaryzacja nastąpiła wokół problemu praw i przywile­jów Kościoła rzymskokatolickiego. W 1934 zjednoczona partia socjalistyczna opraco­wała plan niedopuszczenia prawicowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARIKARA INDIAN „WOJNA" 1823.

  Indianie Arikara (Rees) rozpoczęli walkę, gdy biali myśliwi polujący na zwierzęta futerkowe wdarli się na ich tereny wzdłuż górnego biegu rzeki Missouri w Dakocie. Krwawy atak Arikarów na traperów stał się przy­czyną wysłania pierwszej ekspedycji karnej USA przeciwko plemionom indiańskim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1032-746 p.n.e.

  Nowe państwo asyryjskie do 891 starało się przede wszystkim podbić aramejskie miasta--państwa w północnej Mezopotamii. Doko­nano tego w zasadzie w ciągu wojen. Kolej­nym wrogiem stała się północna Babilonia, która w następstwie dwóch wojen między 930 i 904 została wasalem Asyrii. Za pano­wania króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARKADYJSKA WOJNA ok. 471 -469 p.n.e.

  Sparta, wojownicze, oligarchiczne greckie miasto-państwo na Peloponezie, które dą­żyło do hegemonii w tej części Grecji, popadło w konflikt z kilkoma miastami Arkadii, górzystej krainy w środkowej części Peloponezu (Sparta miała nadzieję, że doró­wna rosnącej potędze politycznej i gospodar­czej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1200-1032 p.n.e.

  Początkowo Asyria była zbyt słaba, by wy­korzystać okazję stworzoną przez druzgocą­cą klęskę, jaką ponieśli Babilończycy z rąk Elamitów (ok. 1180). Mamy do czynienia ze wzrostem jej potęgi w czasach panowania króla Tiglatpilesara I (wzmian. ok. 1115-ok. 1077). Zawładnął on małym huryckim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARMANIACKO-BURGUNDZKA WOJNA DO­MOWA 1411-1413.

  Zamordowanie Lud­wika Orleańskiego (1372-1407), brata króla Francji Karola VI (1368-1422), cierpiącego na okresowe napady obłędu, zapoczątkowało wiele konfliktów, które później przekształ­ciły się w otwartą wojnę o władzę nad Francją (mordu dokonano na rozkaz Jana bez Trwogi [1371-1419], księcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKI PRZEWRÓT 1951.

  Prezydent Juan Domingo Peron (1895-1974) faktycz­nie sprawował w Argentynie władzę dykta­torską. W rządzeniu pomagała mu żona Eva (Evita) (1919-1952). W 1951 gospodarka kraju znalazła się w stanie kryzysu, spadły obroty handlu zagranicznego, szybko rosła inflacja, strajkowali kolejarze, strażacy i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 1244-ek. 1200 p.n.e.

  Po zakończeniu walk z huryckim królestwem Mitanni (patrz asyryjsko-hu-ryckie wojny ok. 1350-1245 p.n.e.) staroasyryj-skie królestwo z łatwością uporało się z pozo­stałymi rywalami, Hetytami i Babilończyka-mi. Czwartym wybitnym wodzem asyryjskim, który dokokał licznych podbojów, był król Tukultininurta I...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARUNDELA POWSTANIE 1549

  Ekonomicz­na i religijna polityka króla Anglii Henryka VIII (1491-1547) miała ujemne skutki za­równo dla bogatych, jak i dla biednych. W 1549 Humphrey Arundel (1513-1550), wielki właściciel ziemski z Kornwalii, stanął na czele powstania chłopów w Devon i Korn­walii skierowanego przeciw ogradzaniu gruntów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGENTYŃSKI PRZEWRÓT 1955.

  cieszyła się dużą popularnością wśród ko­biet, robotników i biedoty. Wielu Argen-tyńczyków niepokoił również pogarszający się stan gospodarki kraju i nasilanie się totalitaryzmu. Obawiając się rosnącego w si­lę ruchu chrześcijańsko-socjalistycznego, Peron wystąpił przeciw Kościołowi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 697

  praca w formacie txt

Do góry