Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AUSTRIACKA WOJNA SUKCESYJNA 1740--1748.

  Po śmierci cesarza Świętego Cesars­twa Rzymskiego Karola VI (1685-1740) kilku pretendentów zakwestionowało Sank­cję Pragmatyczną (1713), na podstawie któ­rej córka Karola VI, Maria Teresa (1717-1780), została władczynią austriac­kiego (habsburskiego) państwa ojca, for­malnie złożonego z kilku państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /5 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURANGZEBA WOJNY 1636-1657.

  Szah-dźahan (1592-1666), władca państwa Mo-gołów w Indiach powierzył swemu synowi Aurangzebowi (1618-1707) w 1634 dowodź-two 10 tysięcy jazdy. W 1636 został on nababem (wicekrólem) regionu Dekan; do jego obowiązków należało również zapew­nienie spokoju w niedawno podporządko­wanych sułtanatach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1385--1388.

  W XIII i XIV w. gminy i kantony Szwajcarii zostały podporządkowane rosną­cym w siłę arystokratycznym rodom głównie leopoldyjskiej gałęzi domu Habsburgów. Na­pór z zewnątrz prowadził do zawiązywania przez górali nieformalnych związków dla wspólnej obrony. W1291 doszło do „szwajcar­skiego buntu"; trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO TETRYKO-Wl 273-274.

  W 270 Gajusz Pius Ezuwiusz Tetryk (zm. ok. 276), możnowładca galijski, został ogłoszony cesarzem Galii (Francja), Brytanii i północnej Hiszpanii. Jego prowin-cjalne cesarstwo wstrząsane było buntami armii i napadami Germanów (patrz rzym-sko-gotyckie wojny). Dążąc do ponownego przyłączenia terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-SZWAJCARSKA WOJNA 1460.

  Chociaż Austriacy zostali wyparci z Argowii w 1450 (patrz stara wojna zuryska 1436-1450), austriacka linia Habsburgów nadal dążyła do opanowania Szwajcarii. Austriacki książę Zygmunt (zm. 1496) odziedziczył Tyrol, a cesarz Świętego Cesarstwa Rzym­skiego, Fryderyk III (1415-1493), Habs­burg, lecz z linii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AURELIANA WOJNA PRZECIWKO ZENOBII 271 -273.

  >

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKO-HURYCKIE WOJNY ok. 1350--1245 p.n.e.

  W drugim tysiącleciu w Ana­tolii (obecnie Turcja), jednocześnie tworzyli swe imperia Asyryjczycy i Huryci (patrz

  HURYTÓW PODBOJE ok. 1700-ok. 1500 p.n.e.). Oko-

  ło 1700 Huryci doszli do władzy w pó-łnocno-wschodniej Anatolii; około 1670 w stolicy Assur (Asz-Szarkat, Irak) nad rzeką Tygrys rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASYRYJSKIE WOJNY ok. 746-609 p.n.e.

  Asyryjskie imperium obejmowało najwięk­szy obszar za panowania króla Tiglatpilesara III (wzmian. 745-727), dowódcy wojskowe­go, który zasiadł na tronie w wyniku prze­wrotu pałacowego. Wraz ze swoimi wasala­mi pobił buntujących się Babilończyków, podczas gdy druga armia asyryjska zdobyła w 743 syryjskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /3 870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ASENÓW POWSTANIE 1185-1189

  Bracia Asen (Assen) - Iwan (zm. 1196) i Piotr (zm. 1197) stanęli w 1185 na czele powstania Bułgarów i Wołochów przeciwko panowa­niu Bizancjum. Ogłosili niepodległość Buł­garii, a Iwan został koronowany w Tyrnowie jako Iwan I Asen. W 1186 armia bizantyjska pod wodzą cesarza Izaaka II Angelosa (zm. 1204)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARGIWSKO-SPARTAŃSKA WOJNA 494 p.n.e.

  W VI stuleciu o hegemonię na Pelo­ponezie walczyły dwa greckie miasta-pańs-twa - Argos i Sparta (przez bardzo długi czas na terenie tym dominowali Argejczycy, którzy w bitwie pod Hysiae w 669 odnieśli znaczące zwycięstwo nad Sparta). W 510 król Sparty Kleomenes I (zm. 490) podjął wyprawę na Ateny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt

Do góry