Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kniegrotte

  Jaskinia w Turyngii k. Dóbritz (Niemcy); odkryto w niej liczne znaleziska magdaleńskie z okresu ok. 13-10 tys. lat temu. Przemysł kamienny z narzędziami mikrolitycznymi, którym towarzyszą harpuny i bogato ornamentowane zawieszki.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostenki k. Woroneża

  Kompleks otwartych stanowisk górnopaleolitycznych na terasach Donu. Do najbardziej znanych stanowisk należy zaliczyć: Kostenki 1 (stanowisko Połiakowa) z sekwencją warstw związanych z kulturą Streletskąja, oryniacką i późną fazą kultury graweckiej (kulturą kostenkowsko-awdiejewską).

  W tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /1 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kokoriewo

  Otwarte stanowisko górnopaleolityczne, położone na brzegu Jeniseju k. Krasnojarska. Odkiyto 8 warstw kulturowych, datowanych na okres późnego glacjału (15-12 tys. lat temu), zaliczanych do tzw. kultury Kokoriewo, z narzędziami wiórowymi i licznymi kościanymi grotami oszczepów. Wśród szczątków fauny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków, ul. Spadzista (obecnie Hoffmana)

  Kompleks otwartych stanowisk graweckich na lessowym wzgórzu św. Bronisławy w Krakowie. W głównym obozowisku w sektorze B, datowanym na ok. 23-22 tys. lat temu, znaleziono wielką ilość kości mamutów, zalegających wtórnie na powierzchni obozowiska, w którym stwierdzono prawdopodobnie ślady dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kebara

  Jaskinia w górach Karmel k. Hadeiy w Izraelu. Dostarczyła sekwencji warstw mustiersko--lewaluaskich (F), górnego paleolitu (E, D) oraz epipa-leolitu (C, B).

  W warstwach środkowego paleolitu odkryto ślady licznej fauny (Bos, daniel, nosorożec i gazę-la) oraz fragmenty czaszki i dwóch pochówków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kietrz

  Jedno z największych zbadanych cmentarzysk typu pól popielnicowych, liczące ponad 3 600 grobów, położone na Górnym Śląsku k. Głubczyc. Związane z grupą śląską tzw. kultury łużyckiej, użytkowane było nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, od pojawienia się kultury typu mogiłowego (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiik Koba

  Jaskiniowe stanowisko środkowego paleolitu k. Simferopola na Krymie (Ukraina). W dolnym poziomie kulturowym, datowanym na ostatni in-terglacjał, znaleziono wytwory z taubachenu, natomiast w poziomie górnym — wytwory z lokalnego wariantu kompleksu mikockiego. Odkryto częściowo zachowany pochówek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalambo Falls

  Wielowarstwowe stanowisko paleolityczne leżące na terenach w pobliżu sławnych wodospadów na pograniczu Zambii i Tanzanii. Sekwencja poziomów osadniczych rozpoczyna się schyłkową fazą kultury aszelskiej (ok. 200 tys. lat temu), przechodząc stopniowo w środkową epokę kamienia, reprezentowaną przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkriese

  Miejscowość leżąca w Niemczech na południe od Osnabriick, w której odkryto miejsce bitwy stoczonej przez wojska rzymskie pod wodzą Waru-sa z armią Cherusków, dowodzonych przez Arminiu-sza. Przebieg tej tragicznej dla Rzymian bitwy, stoczonej w 9 r. n.e., znany jest z opisu przekazanego przez Tacyta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kamennaja Bałka

  Kompleks otwartych stanowisk gómopaleolitycznych w basenie M. Azowskiego, datowany na ok. 15-13 tys. lat temu. Związany z kulturą epigrawecką strefy stepowej, częściowo o powiązaniach zakaukaskich. 

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /BorysS Dodano /08.05.2013 Znaków /216

  praca w formacie txt

Do góry