Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BAR KOCHBY POWSTANIE 132-135.

  Cesarz rzymski Hadrian (76-139) głęboko wzbu­rzył Żydów z Judei swym projektem budowy świątyni Jowisza, najwyższego boga Rzy­mian, na miejscu dawnej żydowskiej Świą­tyni w Jerozolimie oraz ustawami zakazują­cymi obrzezania i publicznego nauczania prawa żydowskiego. Wybuchło powstanie pod wodzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTRYJSKO-SYRYJSKA WOJNA 208-206 p.n.e.

  Kwitnące, niezależne królestwo Bak­trii w północno-środkowej Azji było kiedyś częścią dawnego imperium perskiego. W 208 Antioch III Wielki (242-187), władca części Persji i Syrii z dynastii Seleucydów, po­stanowił opanować Baktrię i Partię. Wyru­szył z armią na północny wschód. Zwyciężył w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BALDWINA REBELIA 1006-1007.

  W 1002 królem Niemiec, następcą Ottona III (980-1002), został Henryk II Święty (973--1024), kuzyn Ottona; miał on również zostać cesarzem Świętego Cesarstwa Rzym­skiego. Jego koronacji sprzeciwiło się wielu niemieckich książąt i władców państw wa­salnych. Dążąc do umocnienia i powięk­szenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAŁKAŃSKA WOJNA PIERWSZA 1912--1913.

  Zaledwie kilka dni po zawarciu pokoju kończącego WŁOSKO-TURECKĄ WOJNĘ 1911-1912 Porta znalazła się w sta­nie wojny z Grecją, Serbią i Bułgarią. Po raz pierwszy państwa te zawarły przymierze w celu przejęcia posiadłości, jakie jeszcze pozostały Turcji na Półwyspie Bałkańskim. Do Ligi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAMIANU ZBURZENIE PRZEZ MONGOŁÓW 1221.

  W pogoni za Dżalalem ad-dinem, synem pokonanego szacha Chorezmu (patrz buchary i samarkandy zdobycie przez mongołów 1220), Czyngis-chan (1167-1227) poprowadził wojska mongolskie na połu­dnie, z Samarkandy do Afganistanu, gdzie Dżalal ad-din formował nową armię muzuł­mańską. Klęska Mongołów pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAHMANIDÓW WOJNA DOMOWA 1490--1512.

  Za panowania ostatniego sułtana dynastii Bahmanidów, Mahmuda Szacha (wzmian. 1482-1518), zaczął się rozpad wielkiego sułtanatu delhijskiego w Indiach. Przyczyniła się do tego rywalizacja między żyjącymi tu od dawna tureckimi możno-władcami a przybyszami z Afganistanu i Per­sji (Iranu), którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BAKTRYJSKO-PARTYJSKA WOJNA ek. 170-ok. 160 p.n.e.

  W 328 Aleksander Wie­lki (356-323) podbił perską prowincję Bak-trię (obecnie częściowo należy do Afgani­stanu, a częściowo do państw postradzieckiej Azji Środkowej). Baktria stała się później potężnym państwem, a w 256 uzyskała niezależność. Ze względu na dobrze roz­winięty handel Baktrii z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BABILOŃSKA NIEWOLA JEROZOLIMY 586-538 p.n.e.

  W 601 p.n.e. król Judy (południowa Palestyna) zrzucił zwierzch­nictwo Babilonii, które miał po bitwie pod KARKEMISZ, i zawarł przymierze z Egip­tem. W odpowiedzi Babilonia w 598 zajęła Jerozolimę, główne miasto Judy. Nowym królem, z ramienia Babilonii i jej wasalem został w 597 Sedecjasz (wzmian. na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AUSTRIACKO-TURECKA WOJNA 1683--1699.

  Wojnę rozpoczął turecki najazd na Austrię sprzymierzoną z Polską w 1683 (patrz wiednia oblężenie 1683), pogrążył Austrię w wojnie z imperium osmańskim. Polsko-austriackie wojska pod dowództwem króla Polski Jana III Sobieskiego (1624--1696) wyparły Turków z północno-zachod-nich Węgier w końcu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BACONA BUNT 1676.

  Gdy sir William Ber-keley (1606-1677), gubernator Wirginii, nie zdołał odeprzeć ataków Indian, Nathaniel Bacon (1647-1676) na własną rękę zor­ganizował dwie wyprawy przeciw miejscowym Indianom, w tym także przeciw zaprzyjaź­nionym plemionom. Bacon wygrał następ­nie wybory do izby przedstawicielskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /barbarah Dodano /30.07.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt

Do góry